ویزای کارآفرینی کانادا

مهاجرت کارآفرینی کانادا

مهاجرت کارآفرینی کانادا در یک نگاه

مواردتوضیحات
نوع ویزا با مهاجرت کارآفرینی کاناداویزای بیزینس کانادا
افراد واجد شرایطتمامی افرادی که حداقل تحصیلات دیپلم دارند و می توانند تمکن مالی مورد نیاز را ارائه دهند
مدت زمان بررسی پرونده هابین ۱ تا ۲ سال
هزینه بررسی پرونده ویزابین ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار بر اساس برنامه مورد نظر
سرمایه مورد نیاز برای مهاجرت کارآفرینی کانادابین ۵۰۰ هزار دلار تا ۹۰۰ هزار دلار در برنامه های مختلف
میزان سرمایه گذاریبین ۵۰ هزار دلار تا ۴۰۰ هزار دلار در برنامه های مختلف
حداقل مدرکدیپلم
سطح زبانالزامی، انگلیسی یا فرانسوی
سابقه کار برای مهاجرت کارآفرینی کاناداالزامی در اکثر برنامه ها حداقل ۲ سال یا ۳ سال
نوع اقامتابتدا ویزای کاری سپس تبدیل به اقامت دائم

مهاجرت کارآفرینی کانادا روشی آسان و بدون دردسر برای متقاضیانی است که قصد مهاجرت شغلی را به این کشور دارند. شما طی برنامه های استانی کارآفرینی می توانید طرح تجاری خود را ارائه دهید و با ارائه تمکن مالی مورد نظر و با ویزای کاری کانادا در این کشور حضور پیدا کنید.

مهم ترین اصل برای مهاجرت کارآفرینی کانادا داشتن تمکن مالی و سوابق مدیریتی است و شروطی مانند تحصیلات و سطح زبان نیز از مهم ترین شرایط برنامه به حساب می آیند.

مهاجرت کارآفرینی در انتاریو

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی انتاریوویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری
تمکن مالی مورد نیاز۸۰۰ هزار دلار برای تورنتو
۴۰۰ هزار دلار برای سایر مناطق
میزان سرمایه گذاری۶۰۰ هزار دلار برای تورنتو
۲۰۰ هزار دلار برای سایر مناطق
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل ۲ سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

همه چیز درباره مهاجرت کارآفرینی آنتاریو

مهاجرت کارآفرینی در بریتیش کلمبیا

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی بریتیش کلمبیاویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
تمکن مالی مورد نیاز۶۰۰ هزار دلار برای مناطق پر جمعیت
۳۰۰ هزار دلار برای سایر مناطق
میزان سرمایه گذاری۲۰۰ هزار دلار برای مناطق پر جمعیت
۱۰۰ هزار دلار برای سایر مناطق
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۴ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل سه سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

مهاجرت کارآفرینی برنامه اصلی بریتیش کلمبیا

مهاجرت کارآفرینی برنامه منطقه ای بریتیش کلمبیا

مهاجرت کارآفرینی در کبک

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی کبکویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری
تمکن مالی مورد نیاز۹۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۳۰۰ هزار دلار برای مونترال
۲۰۰ هزار دلار برای سایر مناطق
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل دو سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

مهاجرت کارآفرینی در نیوبرانزویک

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی نیوبرانزویکویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری
تمکن مالی مورد نیاز۶۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۲۵۰ هزار دلار
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل سه سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

مهاجرت کارآفرینی در منیتوبا

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی منیتوباویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری
تمکن مالی مورد نیاز۵۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۱۵۰ هزار دلار برای شهرهای کم جمعیت
۲۵۰ هزار دلار برای شهرهای بزرگ
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل سه سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

مهاجرت کارآفرینی در نوا اسکوشیا

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی نوا اسکوشیاویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری
تمکن مالی مورد نیاز۶۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۱۵۰ هزار دلار
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل سه سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

مهاجرت کارآفرینی در ساسکاچوان

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی ساسکاچوانویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری
تمکن مالی مورد نیاز۵۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۲۰۰ هزار دلار
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل سه سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

مهاجرت کارآفرینی در آلبرتا

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی آلبرتاویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری
میزان سرمایه گذاری۵۰ هزار دلار برای آلبرتا
۱۰۰ هزار دلار برای سایر مناطق
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل ۶ ماه
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

همه چیز درباره کارآفرینی در آلبرتا

مهاجرت کارآفرینی در پرنس ادوارد

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی پرنس ادواردویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری
تمکن مالی مورد نیاز۶۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۲۰۰ هزار دلار
حداقل مدرک تحصیلیبالاتر از دیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، سابقه شغلی مرتبط
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

مهاجرت کارآفرینی نیوفاندلند و لابرادور

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی نیوفاندلند و لابرادورویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری
تمکن مالی مورد نیاز۶۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۲۰۰ هزار دلار
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل دو سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

مراحل مهاجرت کارآفرینی کانادا

مشاوره تخصصی

برای مهاجرت کارآفرینی کانادا توصیه می شود با یک مشاوره تخصصی کسب و کار و کسب اطلاعات لازم در مورد برنامه ها کار خود را شروع کنید.

شما باید قبل از آماده سازی مدارک و اقدام برای برنامه ها به دید خوبی از شرایط اقامت با استفاده از برنامه مورد نظر دست پیدا کنید و پس از آن به فکر مراحل بعدی باشید.

ایده بیزینسی

روی آماده سازی ایده بیزینسی خود و طراحی آن وقت زیادی صرف کنید. این ایده بیزینسی خواهد بود که می تواند شما را به موفقیت برساند و خلاقانه بودن آن نقش مهمی در پذیرفته شدن در برنامه ها دارد.

باید اشاره کرد که برای برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا اداره مهاجرت این کشور تمرکز زیادی روی ایده های تجاری کسب و کار دارد و تنها طرح هایی را قبول خواهد کرد که می توانند ارزش آوری اقتصادی بالایی داشته باشند و تعداد بالایی موقعیت شغلی ایجاد کنند.

انتخاب محل بیزینس

انتخاب محل بیزینس از مهم ترین گام ها برای تاسیس یک تجارت در این کشور به حساب می آید.

دقت داشته باشید که برای برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا، روش ها از طریق استان ها ارائه شده است و شما ملزم هستید ابتدا منطقه مورد علاقه خود را انتخاب کنید.

پس از این کار است که می توانید روی شرایط مهاجرت کارآفرینی کانادا و آماده سازی مدارک اولیه زمان صرف کنید.

تحقیقات محلی

تحقیقات محلی و دقیق در مورد ایده تجاری در منطقه مورد نظر می تواند درصد موفقیت طرح شما را افزایش دهد. شما با این کار به راحتی می توانید شرایط بازار را تحلیل کنید و میزان تقاضا را در آن برآورد کنید.

باید اشاره کرد که امروزه استفاده از روش های آنلاین بهترین گزینه برای اطلاع از شرایط بازار است و شما برای تحقیق در مورد منطقه مورد نظر می توانید از آن استفاده کنید. همچنین، امکان اخذ ویزای ویزیتوری برای بازدید تجاری نیز امکان پذیر است که تنها در یک یا دو هفته می توان آن را دریافت کرد.

بررسی شرایط

معمولا روش های کارآفرینی در کانادا دارای شرایط ثابتی هستند و این شرایط در ایالت های مختلف به هم شبیه است.

البته، شما در بعضی از موارد مانند میزان سرمایه گذاری تفاوت هایی را مشاهده خواهید کرد.

شرایط مهم برنامه ها شامل تمکن مالی، سابقه مدیریتی و سطح تحصیلات هستند. همچنین، در این مسیر مدرک زبان نیز از مهم ترین مدارک و شرایط به حساب می آید.

تامین مالی

در روش مهاجرت کارآفرینی کانادا سرمایه های لازم توسط خود شما تامین خواهد شد و در ابتدای مسیر باید فکری برای این سرمایه بکنید.

در روش های مختلف شما نیاز دارید تا مدارک دال بر دارایی حداقل ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار دلاری را نشان دهید. از این مقدار، معمولا ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار دلار باید سرمایه گذاری شود.

بیزینس پلن

نوشتن بیزینس پروپوزال و بیزینس پلن کارآفرینی در کانادا از مهم ترین مراحل کار است. در برنامه های کارآفرینی این کشور نوشتن بیزینس پلن بر اساس شرایط برنامه از الزامات کار است و شما باید با تحقیقات دقیق در مورد بازار، این مدرک را آماده کنید.

شما می توانید نوشتن بیزینس پلن را به یک متخصص و وکیل مهاجرت بسپارید تا تمامی بخش های آن را به صورت دقیق و بدون نقص آماده کند.

آماده کردن مدارک اولیه

در کنار بیزینس پلن، مطمئنا شما باید به فکر آماده سازی بعضی از مدارک دیگر نیز باشید. این مدارک شامل مدارک هویتی و ترجمه آن ها، مدرک زبان و مدارک مربوط به سوابق شغلی است.

دقت کنید که هر چه زودتر باید مطالعه برای زبان را شروع کنید چرا که برای نمره بالا در این مورد نیاز به یک زمان بندی دقیق دارید.

مشخص کردن تیم و ساختار

در همان مراحل ابتدایی باید ساختار تیم و شرکت خود را مشخص کنید. دقت داشته باشید که مشخص کردن این ساختار در بیزینس پلن از اهمیت زیادی برخوردار است و ساختار شرکت یا تجارت آینده شما در مباحث مالیاتی و قانونی تاثیرگذار است.

اقدام برای ویزا

در صورتی که شرایط برنامه را محقق کردید و توانستید مدارک را به صورت کامل آماده کنید، نوبت به ثبت اپلیکیشن خواهد رسید.

دقت داشته باشید که این کار از طریق سیستم آنلاین انجام خواهد شد و شما از طریق برنامه های استانی مختص به هر برنامه می توانید مهاجرت کارآفرینی کانادا را دنبال کنید.

حضور در کانادا

با اخذ ویزای اولیه، شما موظف هستید تا در کشور مورد نظر حضور پیدا کنید و به فکر تاسیس کسب و کار مورد نظر باشید. دقت داشته باشید که در صورت وجود مشکل در مسیر تاسیس تجارت مورد نظر، ممکن است پرونده شما برای اقامت دائم به مشکل برخورد کند.

در تمامی مراحل پس از حضور در کشور کانادا شما باید مفاد قرارداد مهاجرت کارآفرینی کانادا را رعایت کنید که یکی از مهم ترین آن ها استخدام کارکنان کانادایی در کسب کار مورد نظر است.

اقامت دائم

اقامت دائم کانادا و شهروندی آن بهترین مزیت مهاجرت کارآفرینی کانادا است که به راحتی می توانید به آن دست پیدا کنید.

در صورتی که ایده تجاری و بیزینس پلن شما در اداره مهاجرت تایید شود، شما می توانید در این کشور حضور پیدا کنید و در مرحله بعدی به فکر اقدام برای اقامت دائم باشید.

نکات مهم برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

 • قبل از هر کاری استان مورد علاقه خود را برای مهاجرت کارآفرینی کانادا انتخاب کنید.
 • با انتخاب منطقه مورد نظر، شما می توانید شرایط مختلف آن را بررسی کنید و به دنبال آماده کردن مدارک باشید.
 • با داشتن تمکن مالی، سطح تحصیلات مناسب، مدرک زبان و مدارک هویتی، می توانید برای برنامه های مختلف اپلای کنید.
 • دقت داشته باشید که طرح تجاری شما باید سودآور باشد و برای منطقه مورد نظر ارزش اقتصادی بالایی به همراه آورد.
 • بیزینس پلن یا بیزینس پروپوزال از جمله مهم ترین مدارک است که شما باید در مرحله اولیه آن را آماده کنید. دقت داشته باشید که برای آماده کردن این مدرک نیاز به تحقیقات دقیق در بازار است و بهتر است نوشتن آن را به یک متخصص مهاجرت بسپارید.
 • در هر مرحله از مهاجرت که باشید، مشاوران کسب و کار و متخصصان مهاجرت در تراست بیزینس آماده هستند تا شما را یاری کنند.

مهاجرت کارآفرینی کانادا چیست

مهاجرت کارآفرینی کانادا از جمله برنامه های جذاب برای افرادی است که قصد مهاجرت شغلی را دارند و می خواهند از همان ابتدا به یک درآمد خوب دست پیدا کنند. این برنامه مهاجرتی که از طریق برنامه های استانی ارائه می شود، این امکان را برای شما فراهم می کند تا در شرایط ایده آل کانادا صاحب تجارت خود باشید و از مزایای آن برای همسر و فرزندان تان استفاده کنید.

شما برای موفقیت در این برنامه های مهاجرتی بیزینسی، باید تمکن مالی برای سرمایه گذاری در کشور مقصد را داشته باشید. در کنار این موضوع، داشتن سوابق شغلی حرفه ای و مدیریتی از جمله اساسی ترین شرایط برنامه های مهاجرت کارآفرینی کانادا به شمار می رود.

 • در برنامه های مهاجرت کارآفرینی کانادا شما با یک جدول امتیازبندی روبرو هستید که شانس موفقیت شما را در برنامه مورد نظر بررسی می کند.
 • داشتن سابقه مدیریتی از الزامات کار است که در برنامه های مختلف ۲ سال یا ۳ سال سابقه مدیریتی نیاز دارید.
 • ارائه مهارت های شغلی و تخصصی می تواند امتیاز شما را در جدول امتیازبندی افزایش دهد و این مهارت ها از اهمیت زیادی برای پیشی گرفتن از سایر رقبا برخوردار است.
 • گرفتن مدرک زبان در ابتدای کار الزامی است و این مدرک امتیاز بالایی در جدول امتیازبندی دارد.
 • از شرایط مهم در جدول امتیازبندی داشتن تمکن مالی بالا، سن معقول و سطح تحصیلات قابل قبول است.
 • از میزان دارایی کلی شما که حداقل باید ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار دلار باشد، نیاز است تا بخشی سرمایه گذاری شود که معمولا ۲۰۰ هزار دلار در شهرهای مختلف استان ها تعیین شده است.
 • شما می توانید با ارائه دارایی های بیشتر و میزان بالاتر از سرمایه گذاری، امتیاز خود را در این بخش افزایش دهید.
 • داشتن امتیاز رقابتی در جدول امتیازبندی نکته اساسی است و در صورتی که امتیاز شما از حد نصاب عبور نکند، نمی توانید با روش مهاجرت کارآفرینی کانادا به این کشور مهاجرت کنید.

شرایط لازم برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

شرایط کلی برنامه شامل داشتن سابقه شغلی و ارائه تمکن مالی هستند. شما در برنامه های مختلف باید حداقل ۲ یا ۳ سال سابقه مدیریتی حرفه ای داشته باشید که این سابقه شغلی در سطح مدیر ارشد یا صاحب کسب و کار یا تجارت مبدا مورد قبول است.

 • در کنار این سابقه مدیریتی، شما برای کارآفرینی در کانادا باید به فکر تامین سرمایه های مورد نیاز برای تاسیس تجارت مورد نظرتان باشید. این سرمایه باید مستقیما توسط خود شما تامین شود و شرکت های سرمایه گذاری نقشی در تامین آن نخواهند داشت.
 • از شروط مهم برنامه باید به وجود یک ایده تجاری موفق اشاره کرد که شما در آینده رهبری آن را بر عهده خواهید گرفت. این ایده تجاری باید طی یک بیزینس پلن ارائه شود و نیاز است تا صلاحیت کسب و کار آینده توسط اداره مهاجرت این کشور تایید شود.
 • شرایط مهم دیگر مهاجرت کارآفرینی کانادا که در جدول امتیازبندی اهمیت دارند، سطح زبان متقاضی، میزان دارایی ها، میزان سابقه شغلی، سطح تحصیلات و میزان سرمایه گذاری است.
 • در حقیقت، باید هر اندازه می توانید امتیاز خود را در جدول امتیازبندی افزایش دهید تا بتوانید در برنامه استانی کارآفرینی موفق شوید.
 • در صورتی که کسب و کار آینده شما بتواند موقعیت های شغلی متعددی ایجاد کند، این نکته مثبتی است که در زمان بررسی پرونده شما لحاظ خواهد شد. در واقع، اداره مهاجرت این کشور روی تایید بیزینس هایی تمرکز دارد که نقش زیادی در سودآوری و ایجاد موقعیت های شغلی دارند.

برای کسب اطلاعات در مورد این شرایط می توانید به این لینک نیز مراجعه کنید.

جدول امتیازبندی برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

مهاجرت کارآفرینی در کانادا از یک بخش مهم تشکیل شده است که با نام جدول امتیازبندی شناخته می شود. شما در این جدول باید امتیازهای خود را محاسبه کنید و دست یافتن به حداقل امتیاز لازم، از نکات مهم برای پذیرفته شدن در برنامه ها است.

فاکتورهای مهم جدول های امتیازبندی کارآفرینی در ایالت های مختلف

 • سوابق مدیریتی
 • سطح تحصیلات
 • مهارت ها و توانایی های فردی
 • سطح زبان
 • سن
 • دارایی شخصی و میزان سرمایه گذاری
 • پروژه بیزینس
 • منطقه انتخاب شده
 • شرایط تطبیق پذیری خود یا همسر
 • دسته بندی شغلی
 • این فاکتورها به صورت کلی هستند و ممکن است در بعضی از برنامه های مهاجرت کارآفرینی کانادا تنها چند مورد از آن ها اهمیت داشته باشد. برای نمونه، دقت کنید که سوابق مدیریتی، مدرک زبان، سطح تحصیلات و تمکن مالی پای ثابت جدول امتیازدهی به شمار می رود و شما باید روی این فاکتورها تمرکز کنید تا امتیاز خود را بالا ببرید.
 • در این جدول امتیازبندی معمولا یک حداقل امتیاز لازم ارائه می شود که شما باید به حد نصاب مورد نظر برسید تا بتوانید از برنامه مهاجرت کارآفرینی در کانادا استفاده کنید. برای نمونه، حد نصاب در برنامه کارآفرینی انتاریو معمولا ۱۴۰ یا ۱۵۰ از ۲۰۰ است.
 • برای افزایش امتیازها، سوابق شغلی، سطح زبان، تمکن مالی و میزان سرمایه گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است که معمولا در جداول امتیازدهی دارای امتیاز بالاتری نیز هستند.
 • البته، شما می توانید با تمرکز روی سایر بخش ها نیز امتیاز خود را افزایش دهید و این افزایش امتیاز از نظر رقابتی بودن برنامه ها اهمیت زیادی دارد.
 • در مورد جدول امتیازدهی، سن نیز می تواند یک مشخصه به حساب آید که معمولا حداکثر ۱۰ امتیاز در جدول های امتیازبندی دارد. بهترین بازه سنی بین ۲۲ سال تا ۵۵ سال است که در این سن می توانید برای کارآفرینی در کانادا اقدام کنید و به موفقیت در برنامه برسید.
 • ارائه مدرک زبان معمولا با مدرک آیلتس است و در شرایط مختلف و بسته به منطقه مورد نظر شما می توانید مدرک زبان فرانسوی TEF را نیز ارائه دهید. در بسیاری از برنامه های مهاجرت کارآفرینی کانادا، با ارائه هر دو مدرک می توان امتیاز هر دو بخش را به دست آورد.

مدارک لازم برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

شاید بتوان گفت مهاجرت کارآفرینی کانادا مدارک متنوعی را نیاز دارد تا بتوان در برنامه به موفقیت رسید. با این حال، نگران نباشید چرا که آماده سازی این مدارک در چند هفته یا حداکثر ۱ تا ۲ ماه امکان پذیر است. بیشترین زمان برای آماده سازی مدرک زبان صرف خواهد شد و در صورتی که این مدرک زبان را از قبل آماده کرده باشید، مدت زمان بررسی پرونده و ثبت درخواست ویزا کوتاه تر خواهد شد.

مدارک مهم برای مهاجرت کارآفرینی کانادا به صورت زیر هستند و مدارکی که به زبان فارسی هستند باید به یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسوی ترجمه شوند. دقت کنید که در مورد بسیاری از مدارک، ترجمه رسمی مورد نیاز است و باید مهرهای لازم برای آن ها اخذ شود.

مدارک مهم موردنیاز مهاجرت کارآفرینی کانادا

 • مدارک هویتی به صورت ترجمه شده
 • پاسپورت با اعتبار مناسب
 • رزومه یا سی وی متقاضی
 • مدارک دال بر سوابق مدیریتی و حرفه ای متقاضی
 • گواهی های تخصصی و نشان دهنده مهارت
 • گواهی نشان دهنده تمکن مالی
 • گواهی سلامت پزشکی
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • گواهی ازدواج (در صورت وجود)
 • مدرک تحصیلی
 • بیزینس پلن
 • مدارک دال بر وجود خانواده در کانادا (در صورت وجود)
 • مدارک دال بر سفرهای اکتشافی به کانادا (در صورت وجود)
 • مدارک مربوط به تحقیقات بازار در مورد تجارت آینده

از بین مدارک مربوط به کارآفرینی در کانادا، می توان رزومه، بیزینس پلن، مدرک زبان، سوابق شغلی و تمکن مالی را از مهم ترین آن ها به حساب آورد. بنابراین، توصیه ما این است که برای آماده سازی این مدارک زمان زیادی را صرف کنید و حتی در صورت امکان نوشتن مدارکی مانند رزومه و بیزینس پلن را به یک متخصص بسپارید.

برای نوشتن رزومه ها و بیزینس پلن ها نیاز به دقت بالایی است و فرمت خاصی برای آن ها نیاز است. بنابراین، برای رسیدن به حداکثر بازدهی و طی شدن پرونده در زمان کوتاه تر بهتر است قدم های محکم بردارید و با همراهی یک متخصص امور خود را جلو ببرید.

سابقه شغلی برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

سابقه شغلی که در برنامه های مهاجرت کارآفرینی کانادا مطرح است، باید به صورت حرفه ای باشد و این سابقه شغلی در سطح مدیریتی یا رده صاحب کسب و کار مطرح است. شما یا باید مدیر ارشد یا مدیر اجرایی یک تجارت بوده باشید یا نیاز است که به طور کلی صاحب یک کسب و کار در کشور مبدا باشید.

 • کارآفرینی در کانادا موضوع مهمی است و تنها افرادی در این برنامه ها پذیرفته می شوند که بتوانند تجربه مدیریتی و حرفه ای خود را ارائه دهند.
 • در برنامه های مهاجرت کارآفرینی در کانادا شما به حداقل ۲ سال یا ۳ سال سابقه مدیریتی نیاز خواهید داشت.
 • این مدت زمان می تواند به صورت ترکیبی باشد؛ برای مثال، شما می توانید یک سال سابقه مدیریتی در سطح ارشد داشته باشید و یک سال آن نیز می تواند به عنوان مدیریت در سطح اجرایی باشد. در مجموع، این میزان در بیشتر برنامه ها باید ۲ سال باشد.
 • برای بعضی از برنامه های مهاجرت کارآفرینی در کانادا مانند برنامه بریتیش کلمبیا، شما نیاز به حداقل ۳ سال سابقه مدیریتی دارید.
 • سابقه شغلی ۲ یا ۳ ساله حداقل میزان است و در صورت داشتن میزان بیشتری از سوابق مدیریتی می توانید حداکثر امتیاز را در این بخش کسب کنید.
 • سابقه شغلی در بازه ۵ ساله یا ۱۰ ساله قبل از ثبت درخواست بررسی می شود و در این بازه شما می توانید حداکثر ۵ سال یا ۱۰ سال سابقه مدیریتی داشته باشید و امتیاز خود را افزایش دهید.

مهارت ها برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

برای مهاجرت کارآفرینی کانادا، شما باید روی مهارت ها و توانایی های خاص خود نیز تمرکز کنید. البته، شاید این فاکتور در بعضی از برنامه ها وجود نداشته باشد اما در برنامه های مهاجرت کارآفرینی مانند انتاریو، داشتن مهارت های تخصصی فاکتور مهمی است.

 • امتیاز مهارت ها و توانایی های شغلی مخصوص بیش از ۲۰ است که در برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا در تورنتو این بخش دارای ۳۵ امتیاز است.
 • گواهی های تخصصی و دوره هایی که گذرانده اید، نقش مهمی در افزایش امتیاز در این بخش دارند و شما می توانید با ارائه آن ها توانایی های خود را به اثبات برسانید.
 • شما برای این بخش می توانید در دوره های مخصوص کوتاه مدت شرکت کنید و یک گواهی معتبر ارائه دهید. برای نمونه، دوره های تخصصی مدیریت که به صورت کوتاه مدت برگزار می شوند، نقش مهمی در افزایش امتیاز جدول دارند.

تمکن مالی و میزان سرمایه گذاری برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

پس از سوابق مدیریتی، تمکن مالی و میزان سرمایه گذاری از اهمیت بالایی برای مهاجرت کارآفرینی کانادا برخوردار است. در این بخش، معمولا امتیاز بین ۳۰ تا ۴۰ امتیاز در نظر گرفته شده است که مربوط به دارایی خالص و میزانی است که روی پروژه تان سرمایه گذاری خواهید کرد.

 • در برنامه های مختلف کارآفرینی در کانادا، شما باید حداقل تمکن مالی ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار دلاری داشته باشید و از این میزان در حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار روی پروژه مورد نظر سرمایه گذاری خواهد شد.
 • محل احداث پروژه و شرایط منطقه ای آن از اهمیت زیادی برای تعیین میزان سرمایه گذاری و تمکن مالی برخوردار است.
 • در مناطق کم جمعیت تر، شما نیازمند تمکن مالی کمتر هستید و در شهرهای بزرگ این میزان افزایش خواهد داشت.
 • از دیگر نکات مهم برای تعیین میزان سرمایه مورد نیاز، مدل پروژه مورد نظر و تجهیزاتی است که برای آن نیاز خواهد بود.
 • برای برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا در کبک معمولا دارایی و سرمایه گذاری بالاتری تعیین شده است.
 • در بعضی از شرایط شما نیاز دارید تا مدارکی را ارائه دهید تا تایید کننده قانونی بودن دارایی ها باشد. در شرایط برنامه ها، دارایی مورد نظر می تواند دارایی خود شما یا همسرتان باشد.

مدرک زبان برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

مدرک زبان و داشتن دانش کافی از زبان انگلیسی یا فرانسوی از ضروری ترین شرایط برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا است. شما برای مدیریت و ثبت درخواست خود نیاز به دانش بالا از زبان دارید که این موضوع در مرحله نوشتن بیزینس پلن اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

 • حداقل سطح مورد نیاز برای آیلتس معمولا ۴ یا ۵ در برنامه مهاجرت کارآفرینی در کانادا است.
 • مدارک زبان آیلتس برای انگلیسی و TEF برای فرانسوی مورد قبول هستند و گرفتن این دو مدرک بهترین روش برای اثبات توانایی ها در این بخش است.
 • در برنامه های مختلف کارآفرینی در کانادا معمولا ۱۰ تا ۲۰ امتیاز برای مدرک زبان و سطح مورد نظر تعیین شده است و شما می توانید با افزایش سطح زبان این امتیاز را افزایش دهید.
 • مدرک زبان از جمله مدارکی است که برای آماده کردن آن احتمالا به زمان زیادی نیاز خواهید داشت. بنابراین، بهتر است در اولین فرصت برای این مدرک اقدام کنید و مراحل آن را در زمان بندی مورد نظر به پایان برسانید.

تحصیلات برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

سطح تحصیلات از مهم ترین فاکتورهای جدول امتیاز بندی است که حداقل با دیپلم می توان برای برنامه مورد نظر اقدام کرد. با این حال، با بهتر بودن سطح تحصیلات در حد دانشگاهی، مطمئنا امتیاز شما در این بخش افزایش خواهد یافت.

 • معمولا سطح تحصیلات برای مهاجرت کارآفرینی کانادا ۱۰ تا ۲۰ امتیاز در برنامه های مختلف دارد.
 • حداقل مدرک دیپلم و پایان دبیرستان در این برنامه ها مورد قبول است و شما می توانید با این مدرک نیز یک کارآفرین موفق در کانادا شوید.
 • امکان ارائه دو مدرک تحصیلی در سطح دانشگاه وجود دارد که این موضوع نکته مثبتی به حساب خواهد آمد. برای نمونه، برای مهاجرت کارآفرینی کانادا شما می توانید دو مدرک کارشناسی داشته باشید یا دو مدرک دبیرستان ارائه دهید.
 • سطح تحصیلات دانشگاهی شما می تواند اثبات کننده دانش به روزتان در مورد کسب و کار مورد نظر باشد و با ارائه یک مدرک سطح برتر می توانید شرایط رقابتی برای پرونده خود ایجاد کنید.

سن برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

سن از فاکتورهای تاثیر گذار از نظر امتیازدهی در برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا است. با این حال، این بخش نکته تعیین کننده برای پذیرفته شدن یا رد شدن در برنامه نخواهد بود. این بخش نیز دارای امتیاز مختص به خود است که معمولا بین ۵ تا ۱۰ امتیاز دارد.

 • با این که سن در بعضی از برنامه ها دارای امتیاز است، اما در بسیاری از مواقع سن فاکتور جدول امتیازبندی به حساب نمی آید. بنابراین، نگرانی از این نظر وجود ندارد.
 • بهترین بازه سنی برای کسب امتیازهای بیشتر بین ۲۲ تا ۵۵ است و در این بازه سنی شما می توانید حداکثر امتیاز ۱۰ را اخذ کنید.
 • از جمله برنامه های کارآفرینی در کانادا که سن در آن ها مهم است، می توان به مهاجرت کارآفرینی کبک و مهاجرت کارآفرینی نیوبرانزویک اشاره کرد. در این برنامه ها، مشخصه سن دارای حداکثر ۱۰ امتیاز است.

شرط تطبیق پذیری برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

تطبیق پذیری از جمله شروطی است که می تواند پرونده شما را به صورت رقابتی در آورد. این بخش معمولا امتیاز بالایی در جدول ندارد و افرادی که تطبیق پذیری بالایی با شرایط کشور مورد نظر و منطقه انتخاب شده دارند، می توانند از امتیاز این بخش استفاده کنند. باید اشاره کرد که از جمله این شرایط در بخش تطبیق پذیری، تحصیل در کشور کانادا، دانش زبان عالی، داشتن خانواده در کانادا و مواردی مانند سابقه کاری در این کشور است.

 • تطبیق پذیری معمولا ۵ تا ۱۰ امتیاز در جدول امتیازبندی دارد و در صورتی که بتوانید یکی از شرایط مورد نظر را ارائه دهید، پرونده شما به صورت رقابتی می تواند از سایر رقبا پیشی بگیرد.
 • مهم ترین مدارک برای ارائه در این بخش، داشتن سابقه تحصیل در کشور مقصد، سابقه کاری و خانواده در این کشور است.
 • البته، در برنامه های مختلف داشتن سطح عالی از زبان فرانسوی یا انگلیسی برای اخذ امتیاز این بخش اهمیت زیادی دارد. برای نمونه، در برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا در نیوبرانزویک، شما می توانید حداقل سطح زبان ۵ را برای انگلیسی و فرانسوی ارائه دهید و تمامی امتیاز این بخش را به دست آورید.

مدل پروژه در مهاجرت کارآفرینی کانادا

در کنار سایر فاکتورها، مدل پروژه و عملی بودن آن از دیگر مشخصه های تعیین کننده در جدول امتیازبندی است. این پروژه باید به صورتی باشد که بتوان با امکانات و تجهیزات کنونی آن را عملی کرد و ارزش آور بودن آن برای اقتصاد کانادا باید اثبات شود.

 • در حالتی که پروژه آینده شما بتواند موقعیت های شغلی متعددی را ایجاد کند، می توانید شانس موفقیت در پرونده را افزایش دهید.
 • در مرحله تحقیقات بازار به راحتی می توانید پروژه ها و ایده هایی را مشاهده کنید که ارزش آن ها برای سیستم اقتصادی این کشور بیشتر هستند.
 • برای مهاجرت کارآفرینی کانادا، ایده تجاری مورد نظر باید در منطقه انتخاب شده بررسی شود و اقتصادی بودن آن به اثبات برسد.
 • برای یافتن ایده های تجاری موفق و تجارت های پر بازده می توانید با کارشناسان تراست بیزینس تماس حاصل فرمایید.

سفر اکتشافی برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

در برنامه های مهاجرت کارآفرینی در کانادا، یک فاکتور دیگر نیز وجود دارد که با نام سفر اکتشافی شناخته می شود. سفر اکتشافی همان تجربه حضور شما در منطقه مورد نظر به عنوان بیزینس ویزیتور است که با استفاده از آن می توانید شرایط کسب و کار را در منطقه انتخاب شده بررسی کنید.

 • شما می توانید سفر اکتشافی را با ویزای بازدید تجاری کانادا انجام دهید که حداکثر اعتبار آن ۶ ماه است.
 • در این سفر، شما نمی توانید وارد بازار کار شوید و هدف شما تنها باید بازدید تجاری از منطقه مورد نظر باشد.
 • معمولا، سفر اکتشافی در برنامه های مهاجرت کارآفرینی کانادا دارای ۵ امتیاز است و در صورتی که قبلا یک یا دو سفر به منطقه مورد نظر داشته باشید، این امتیاز به شما تعلق خواهد گرفت.
 • دقت داشته باشید که در حالت کلی، سفرهای اکتشافی مورد قبول هستند که در یک یا دو سال قبل انجام شده اند.
 • اخذ ویزا برای انجام سفر اکتشافی کارآفرینی در کانادا تنها در ۱ تا ۶ هفته امکان پذیر است و شما می توانید در کمترین زمان ممکن این نوع ویزا را بگیرید.
 • امکان تمدید این نوع ویزا پس از ۶ ماه اعتبار وجود دارد و شما می توانید این نوع ویزا را به صورت همزمان برای سایر اعضای خانواده خودتان نیز اخذ کنید.

مدارک اثبات کننده سودآور بودن پروژه برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

در بسیاری از برنامه ها، شما نیاز دارید تا تحقیقات عمیقی در بازار انجام دهید و مدارکی را ارائه دهید تا کارآفرینی در کانادا را در مورد پروژه شما سودآور نشان دهد. برای نمونه، این بخش در کارآفرینی در انتاریو دارای ۱۰ امتیاز است و شما تنها با یک تحقیقات دقیق در بازار می توانید امتیاز مربوطه را به دست آورید.

 • مدارک مورد نیاز در این بخش شامل همان هایی هستند که شما در زمان تحقیقات بازار جمع آوری کرده اید.
 • بخش های تحلیلی بیزینس پلن از مهم ترین مدارکی است که شما می توانید آن را برای دریافت امتیاز این بخش ارائه دهید.
 • پروژه شما باید از یک ایده تجاری موفق و پر بازده در منطقه مورد نظر تشکیل شده باشد و بتوان سودآور بودن آن را به اثبات رساند.

انتخاب منطقه پروژه برای کارآفرینی کانادا

منطقه پروژه فاکتوری است که در بعضی از برنامه های مهاجرت کارآفرینی کانادا امتیاز دارد. البته، انتخاب منطقه مورد نظر در ابتدا در اولویت کار است. شما می توانید در همان ابتدای کار یک منطقه را انتخاب کنید که دارای جمعیت پایین تر باشد چرا که حمایت دولت بیشتر روی این نوع بخش ها است.

 • امتیاز این بخش در برنامه مهاجرت کارآفرینی انتاریو حداکثر ۱۰ امتیاز است.
 • در صورتی که پروژه مورد نظر دارای پتانسیل پیشرفت بالایی در منطقه انتخاب شده باشد، شما می توانید روی دریافت این امتیاز حساب باز کنید.
 • مطمئنا، پس از ثبت اپلیکیشن ویزا، پروژه شما و طرح تجاری تان توسط اداره مهاجرت و سازمان های مربوطه بررسی خواهد شد و در صورتی می توانید به موفقیت برسید که ایده تجاری شما در منطقه انتخاب شده پر بازده باشد.

میزان اشتغال زایی پروژه در برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا

میزان اشتغال زایی از مهم ترین نکاتی است که اداره مهاجرت این کشور در برنامه های مختلف مهاجرت کارآفرینی کانادا به آن توجه دارد. این فاکتور معمولا بین ۵ تا ۱۰ امتیاز دارد و بهتر است روی پروژه ها و تجارت هایی تمرکز کنید که اشتغال زایی بالایی دارند و شما می توانید در آن چندین فرد کانادایی را استخدام کنید.

 • در زمان تحقیقات بازار می توانید به دید خوبی از نظر اشتغال زایی پروژه مورد نظر دست پیدا کنید.
 • میزان موقعیت های شغلی ایجاد شده از مهم ترین نکات برای اداره مهاجرت این کشور است.
 • شما می توانید پروژه ها و کسب و کارهای موفق قبلی را بررسی کنید تا بدانید چه نوع کسب و کارهایی در این کشور موفق هستند و تعداد بیشتری از موقعیت های شغلی ایجاد می کنند.
 • در بعضی از برنامه ها تاکید اصلی برنامه روی تعداد شغل ایجاد شده است چرا که در آن امتیاز بالایی برای این بخش در نظر گرفته شده است. برای نمونه، در برنامه کارآفرینی در ونکوور این بخش دارای ۲۰ امتیاز است.

بیزینس پلن برای مهاجرت کارآفرینی در کانادا

بیزینس پلن یا بیزینس پروپوزال مدرکی الزامی در مهاجرت کارآفرینی کانادا است که در آن شما باید بخش هایی را آماده کنید. معمولا، بیزینس پلن در ۱۰ بخش کلی آماده می شود و به صورت دقیق اهداف و برنامه ها باید در این مدرک توضیح داده شوند. شما می توانید برای اطلاع کامل از شرایط بیزینس پلن به تمپلیت های بیزینس پلن ویزای کانادا نیز مراجعه کنید و بخش های کلی را در آن مشاهده کنید.

بیان اهداف و برنامه های کسب و کار در این مدرک از اهمیت زیادی برخوردار است و تمامی موارد باید در چند خط و به صورت کاملا واضح توضیح داده شوند. بخش های ده گانه بیزینس پلن به صورت زیر هستند که در برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا باید آن ها را در نظر داشته باشید.

بخش های ده گانه بیزینس پلن برای مهاجرت کارآفرینی

 • خلاصه اجرایی
 • توضیحات شرکت
 • اهداف و چشم اندازها
 • مدل بیزینس و سازمان آن
 • خدمات و محصولات
 • برنامه های بازاریابی و فروش
 • آنالیز مالی
 • اجرای عملیات
 • نقش ها و وظایف
 • ضمیمه ها

نکات مهم نگارش بیزینس پلن برای مهاجرت کارآفرینی

 • خلاصه اجرایی اهمیت زیادی در بیزینس پلن دارد که باید در چند خط خلاصه ای از اهداف، برنامه ها و محصولات آینده شما را ارائه دهد.
 • بیزینس پلن معمولا در ۱۵ تا ۲۵ صفحه آماده می شود و نبود مشکلات ادبیاتی و نگارشی در آن از مهم ترین نکات کار است.
 • بیزینس پلن باید به صورت واضح نوشته شود و از اشتباهات در این مدرک می توان مخفی کردن مشکلات بازار و طرح تجاری را بیان کرد.
 • بخش نقش ها و وظایف در این مدرک بسیار مهم هستند که افراد کلیدی و تخصص آن ها را در آینده شرکت یا تجارت مشخص می کند.
 • از نکات مهم دیگر، ارائه تحلیل های دقیق و آماری و بررسی دقیق شرایط بازار و تقاضای مشتریان است.

برای مهاجرت کارآفرینی کانادا، شما باید این مدرک را به همراه اپلیکیشن ویزای خود ضمیمه کنید و در غیر این صورت مدارک تان بررسی نخواهد شد. دقت کنید که برای نوشتن این مدرک بهتر است با یک متخصص کسب و کار و مشاور مهاجرت مشورت کنید تا در بهترین شرایط یک پرونده کامل ارائه دهید. می توان ادعا کرد، در صورتی که بیزینس پروپوزال کارآفرینی در کانادا دارای مشکل باشد، پرونده شما نمی تواند به موفقیت برسد. بنابراین، بهتر است روی نوشتن این مدرک و آماده کردن بخش های مختلف آن تمرکز زیادی داشته باشید.

مهاجرت کارآفرینی کانادا در استان های مختلف

انتخاب محل تاسیس پروژه بیزینس در اولین قدم اهمیت زیادی دارد. این موضوع به دلیل متفاوت بودن شرایط هر استان با استان دیگر است و حتی در مورد ایده تجاری مورد نظر شما نیز، شرایط در مناطق مختلف با همدیگر تفاوت دارد. برای مهاجرت کارآفرینی کانادا هر ایالتی را که انتخاب کنید، شرایط از نظر امکانات در شهرهای بزرگ بهتر خواهد بود اما بر اساس ایده تجاری شما ممکن است شهرهای کم جمعیت تر دارای شرایط بهتری باشند.

برای مثال، برای ورود به بازار کار کشاورزی و تولید محصولات مرتبط، بهتر است به دنبال شروع تجارت در بخش های اطراف شهرها باشید و از این نظر، ایالت هایی مانند آلبرتا و ساسکاچوان دارای امکانات خوبی هستند. با این حال، برای ورود به بازار کار صنایع مدرن مانند نرم افزار و آی تی، شهرهای بزرگی مانند تورنتو و مونترال دارای شرایط ایده آلی هستند و استارتاپ های متعددی را در خود جای داده اند.

مهاجرت کارآفرینی انتاریو

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی انتاریوویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری
تمکن مالی مورد نیاز۸۰۰ هزار دلار برای تورنتو
۴۰۰ هزار دلار برای سایر مناطق
میزان سرمایه گذاری۶۰۰ هزار دلار برای تورنتو
۲۰۰ هزار دلار برای سایر مناطق
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل دو سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا در انتاریو دارای شرایط مشخصی است که در ابتدا سابقه شغلی ۲ ساله را از متقاضی درخواست می کند. در صورتی که بتوانید مدارک مربوط به این سوابق شغلی مدیریتی را ارائه دهید، تمکن مالی و مدرک زبان دیگر مدارک مهم در برنامه به شمار می روند.

 • جدول امتیازبندی مهاجرت کارآفرینی کانادا در انتاریو دارای حداکثر ۲۰۰ امتیاز است که شما باید حداقل ۱۴۰ تا ۱۵۰ امتیاز را از آن اخذ کنید.
 • تعیین حداقل امتیازها وابسته به شرایط رقابتی در بازه زمانی مورد نظر است و در بعضی از سال ها، داوطلبان با امتیازهای ۱۲۰ و ۱۳۰ نیز در برنامه پذیرفته شده اند.
 • مهم ترین فاکتورها در جدول امتیازبندی برای مهاجرت کارآفرینی کانادا در انتاریو شامل سابقه شغلی مدیریتی، تمکن مالی، مدرک زبان، تحصیلات و میزان سرمایه گذاری است.
 • از دیگر فاکتورهای مهم می توان به سابقه سفرهای اکتشافی، پروژه بیزینس، محل احداث پروژه و میزان اشتغال زایی آن اشاره کرد.
 • حداقل ۲ سال سابقه شغلی مدیریتی برای کارآفرینی در انتاریو نیاز است و دارایی کل شما باید حداقل ۸۰۰ هزار دلار یا ۴۰۰ هزار دلار باشد. این دارایی، در منطقه تورنتو ۸۰۰ هزار دلار و در سایر مناطق ۴۰۰ هزار دلار تعیین شده است.
 • سرمایه گذاری در تورنتو ۶۰۰ هزار دلار است و در سایر مناطق حداقل سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار دلار تعیین شده است.
 • مدرک حداقل زبان سطح ۵ آیلتس است و شما با مدرک تحصیلی دیپلم می توانید برای برنامه مورد نظر شرکت کنید.

فاکتورهای مهم برای مهاجرت کارآفرینی انتاریو

مواردحداکثر
امتیاز
سوابق مدیریتی۲۵
مهارت های شغلی۳۵
سطح تحصیلات۱۰
سطح زبان۱۰
دارایی۱۵
میزان سرمایه گذاری۲۵
سوابق سفر اکتشافی۶
پروژه بیزینس۱۵
مدارک تحقیق بازار۱۵
مدارک سودمند بودن پروژه۱۰
اختصاص بودجه برای پروژه۱۰
منطقه انتخاب شده۱۰
اشتغال زایی۷
دسته بندی شغلی۷
مجموع۲۰۰

مهاجرت کارآفرینی بریتیش کلمبیا

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی بریتیش کلمبیاویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
تمکن مالی مورد نیاز۶۰۰ هزار دلار برای مناطق شهری
۳۰۰ هزار دلار برای سایر مناطق
میزان سرمایه گذاری۲۰۰ هزار دلار برای مناطق شهری
۱۰۰ هزار دلار برای سایر مناطق
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۴ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل سه سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

کارآفرینی در بریتیش کلمبیا یا کارآفرینی در ونکوور برنامه ای برای مهاجرت تجاری این کشور است که در آن شما شرایط خوبی را برای مهاجرت کارآفرینی کانادا خواهید داشت. در واقع، دقت داشته باشید که با حداقل مدرک دیپلم و مدرک زبان سطح آیلتس ۴ می توانید در این برنامه شرکت کنید.

 • فاکتورهای مهم در این برنامه شامل سابقه شغلی، دارایی، سرمایه گذاری، بیزینس پلن و مدرک زبان هستند.
 • حداقل سابقه شغلی مدیریتی مورد نیاز ۳ سال است و شما می توانید گواهی های تخصصی و حرفه ای خود را نیز به همراه اپلیکیشن ویزا پیوست کنید.
 • میزان دارایی حداقلی برای پذیرش در برنامه ونکوور ۶۰۰ هزار دلار است و این میزان برای سایر مناطق ۳۰۰ هزار دلار تعیین شده است.
 • شما باید از دارایی خود حداقل ۲۰۰ هزار دلار برای ونکوور و ۱۰۰ هزار دلار در سایر مناطق سرمایه گذاری داشته باشید.
 • درصد مالکیت متقاضی باید حداقل ۳۳.۳ درصد از پروژه مورد نظر در ونکوور باشد. این درصد مالکیت در منطقه های کم جمعیت حداقل ۵۱ درصد تعیین شده است.
 • در دراوهای مختلف این برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا، حداقل امتیازها در جدول امتیازبندی ۱۲۰ یا ۱۴۰ از ۲۰۰ است.
 • سفرهای اکتشافی در برنامه دارای ۴ امتیاز است و در صورتی که در یک سال اخیر این سفر را انجام داده باشید، می توانید این امتیاز را کسب کنید.
 • کار در این کشور یا تحصیل در آن دارای حداکثر ۸ امتیاز تطبیق پذیری است که نکته مهمی برای افزایش امتیازها به شمار می رود.
 • سوابق شغلی در جدول امتیاز بندی دارای حداکثر ۲۴ امتیاز است که این امتیاز به کسی تعلق می گیرد که حداقل ۶۰ ماه سابقه مدیریت به عنوان صاحب یک تجارت را بر عهده داشته باشد.

فاکتورهای مهم برای مهاجرت کارآفرینی در بریتیش کلمبیا

مواردامتیاز
حداکثر
سوابق شغلی و مدیریتی۲۴
دارایی۱۲
میزان سرمایه گذاری۲۰
تعداد شغل ایجاد شده۲۰
محل احداث پروژه۱۲
تطبیق پذیری۳۲
مدل بیزینس۳۰
مهارت های اختصاصی۲۰
تاثیر اقتصادی پروژه۳۰
مجموع۲۰۰

مهاجرت کارآفرینی کبک

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی کبکویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری
تمکن مالی مورد نیاز۹۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۳۰۰ هزار دلار برای مونترال
۲۰۰ هزار دلار برای سایر مناطق
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل دو سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

مهاجرت کارآفرینی کانادا در ایالت کبک با دیگر ایالت ها تفاوت دارد. در این برنامه مهاجرت استانی کانادا، متقاضی باید انتخاب کند که در چه گروهی قصد درخواست برای کارآفرینی را دارد.

در گروه اول، سرمایه مورد نیاز برای مهاجرت کارآفرینی کانادا توسط یک شرکت سرمایه گذاری تامین می شود و شما تنها باید تمکن مالی مورد نظر برای مستقر شدن در این کشور را تامین کنید. در گروه دوم، نیاز به حداقل سرمایه ۹۰۰ هزار دلاری و سرمایه گذاری حداقل ۳۰۰ هزار دلاری در مونترال است.

 • میزان تمکن مالی حداقل ۹۰۰ هزار دلار تعیین شده است.
 • سرمایه گذاری برای منطقه مونترال حداقل ۳۰۰ هزار دلار است و این میزان برای سایر مناطق ۲۰۰ هزار دلار خواهد بود.
 • مدارک مهم شامل مدارک هویتی، سوابق شغلی، مدرک زبان و میزان تحصیلات است.
 • مدرک زبان مورد نظر برنامه فرانسوی است و شما با ارائه نمره بالا در این بخش می توانید به راحتی پرونده خود را رقابتی کنید.
 • در صورتی که خانواده شما در این منطقه زندگی می کنند، می توانید با ارائه مدارک مورد نیاز امتیاز مربوط به آن را کسب کنید که حداکثر ۸ امتیاز است.
 • پروژه بیزینس در این برنامه اهمیت بالایی دارد چرا که ۳۰ امتیاز برای آن در نظر گرفته شده است.

فاکتورهای مهم برای مهاجرت کارآفرینی کبک

مواردامتیاز
حداکثری
تحصیلات۱۲
سن۱۰
تجربه کاری۱۲
زبان۲۲
اقامت خانواده در کبک۸
تمکن مالی۱
انطباق پذیری۵
پروژه۳۰
فاکتور سرمایه۱۰
مجموع۱۱۰

مهاجرت کارآفرینی نیوبرانزویک

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی نیوبرانزویکویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری (در صورت وجود)
تمکن مالی مورد نیاز۶۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۲۵۰ هزار دلار
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل سه سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

در برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا در نیوبرانزویک شما به سوابق مدیریتی بیشتری نیاز خواهید داشت و در این برنامه دقت کنید که این میزان سه سال است. برای تمامی مناطق این ایالت، شما باید حداقل دارایی ۶۰۰ هزار دلاری داشته باشید که از این میزان حداقل ۲۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری خواهد شد.

نکته مهم این است که در برنامه نیوبرانزویک، شما تحت حمایت های دولتی قرار دارید چرا که دولت این کشور سعی دارد تا به صورت جدی شرایط پیشرفت را برای ایالت های کم جمعیتی مانند نیوبرانزویک فراهم کند.

 • سطح زبان مورد قبول برای مهاجرت کارآفرینی کانادا در نیوبرانزویک سطح ۵ آیلتس است و شما در این برنامه باید حداقل ۳۳.۳ درصد از سهام پروژه مورد نظر را در دست داشته باشید.
 • فاکتورهای مهم در مهاجرت کارآفرینی کانادا در نیوبرانزویک شامل سوابق شغلی، سن، زبان و مدرک تحصیلی هستند.
 • بهترین سن برای اقدام در این برنامه بین ۲۲ تا ۵۵ است که شما با ارائه مدارک مورد نیاز می توانید در برنامه پذیرش شوید.
 • مدرک حداقلی در مهاجرت کارآفرینی کانادا نیوبرانزویک دیپلم تعیین شده است اما این بخش دارای اهمیت زیادی است. امتیاز فاکتور تحصیلات و زبان در این برنامه ۲۵ تعیین شده است.
 • امکان ارائه مدرک زبان انگلیسی و فرانسوی به همراه همدیگر وجود دارد. شما می توانید با آماده سازی هر دو مدرک نمره حداکثری را به دست آورید.
 • شما می توانید با استفاده از ارائه مدارک تحصیلات یا کار در منطقه مورد نظر امتیاز تطبیق پذیری را به دست آورید. در کنار این موضوع، امکان اخذ این امتیاز با داشتن مدرک زبان حداقل ۵ آیلتس امکان پذیر است.
 • حداقل امتیاز مورد نیاز برای پذیرفته شدن در برنامه ۶۵ از ۱۰۰ در جدول امتیازبندی زیر است.

فاکتورهای مهم برای مهاجرت کارآفرینی نیوبرانزویک

مواردحداکثر
امتیاز
سن۱۰
زبان۲۵
سطح تحصیلات۲۵
سوابق شغلی۲۰
مدل بیزینس۱۵
تطبیق پذیری۵
مجموع۱۰۰

مهاجرت کارآفرینی منیتوبا

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی منیتوباویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری (در صورت وجود)
تمکن مالی مورد نیاز۵۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۱۵۰ هزار دلار برای شهرهای کم جمعیت
۲۵۰ هزار دلار برای شهرهای بزرگ
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل سه سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

مهاجرت کارآفرینی منیتوبا یکی از برنامه های مهاجرتی شغلی است که شرایط مناسبی را برای متقاضیان پیشنهاد داده است. در مقایسه با سایر ایالت های این کشور، مهاجرت کارآفرینی کانادا در منیتوبا دارای شرایط بهتری است و شما با حداقل تمکن مالی ۵۰۰ هزار دلاری می توانید به این ایالت مهاجرت کنید.

 • دارایی کل متقاضی باید ۵۰۰ هزار دلار باشد که از این میزان باید ۱۵۰ هزار دلار در شهرهای کم جمعیت سرمایه گذاری شود.
 • حداقل سرمایه گذاری در شهرهای بزرگ این ایالت ۲۵۰ هزار دلار است.
 • حداقل سطح زبان مورد نظر برنامه آیلتس ۵ است اما شما می توانید با ارائه سطح بهتر شرایط رقابتی برای پرونده خود فراهم کنید.
 • مهم ترین فاکتور در این برنامه سابقه شغلی است که امتیاز حداکثری ۳۰ برای آن تعیین شده است.
 • در کنار فاکتور سوابق شغلی مدیریتی، زبان و میزان سرمایه گذاری از مهم ترین نکات برای افزایش امتیازها است.
 • شما می توانید با حداقل مدرک دیپلم در این برنامه اقدام کنید و با ارائه مدارک سطح دانشگاهی، امتیاز مربوطه در این بخش افزایش پیدا خواهد کرد.

فاکتورهای مهم برای مهاجرت کارآفرینی منیتوبا

مواردحداکثر
امتیاز
سن۱۰
تحصیلات۱۰
سوابق مدیریتی۳۰
سطح زبان۲۵
دارایی۱۰
میزان سرمایه گذاری۱۵
صرفه اقتصادی۵
سفرهای اکتشافی یا تحقیقات بازار۲۰
سطح زبان همسر۱۰
سطح زبان فرد در زبان فرانسوی۱۰
داشتن خانواده یا نزدیکان در منیتوبا۵
فرزند در منیتوبا۵
سابقه کار یا تحصیل در منیتوبا۵
حداکثر امتیاز قابل اخذ۱۵۰

مهاجرت کارآفرینی نوا اسکوشیا

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی نوا اسکوشیاویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری (در صورت وجود)
تمکن مالی مورد نیاز۶۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۱۵۰ هزار دلار
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل سه سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

مهاجرت کارآفرینی کانادا در نوا اسکوشیا دارای فرصت های بی نظیری است که شرایط آسان برنامه را می توان جزء مزایای آن به شمار آورد. در این برنامه شما نیاز به حداقل دارایی ۶۰۰ هزار دلاری دارید و تنها ۱۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر نیاز است. دقت کنید که سطح زبان ۵ در این برنامه مورد نیاز است و سطح تحصیلات خاصی برای آن بیان نشده است.

 • با حداقل مدرک دیپلم می توانید در برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا در نوا اسکوشیا شرکت داشته باشید.
 • سه سال سابقه مدیریتی برای برنامه مورد نیاز است و در صورت داشتن تجربه های کاری مدیریتی بیشتر، می توانید امتیاز خود را در این بخش افزایش دهید.
 • در جدول امتیازبندی مهم ترین فاکتور شامل زبان و سوابق مدیریتی است که هر کدام از این مشخصه ها دارای ۳۵ امتیاز هستند.
 • مشخصه های مهم دیگر شامل سطح تحصیلات و میزان سرمایه گذاری است که به ترتیب ۲۵ امتیاز و ۱۵ امتیاز در جدول امتیازبندی دارد.
 • بهترین سن برای مهاجرت کارآفرینی کانادا در نوا اسکوشیا بین ۲۱ تا ۵۵ تعیین شده است و در صورتی که در سن بین ۳۳ تا ۳۹ سال باشید می توانید ۱۰ امتیاز مربوط به سن را دریافت کنید.
 • تطبیق پذیری در این برنامه مرتبط با تحصیل قبلی شما در این ایالت یا سابقه شغلی در آن است. همچنین، سطح زبان همسر نیز در این بخش نکته مثبتی به حساب می آید. در حالتی که از نزدیکان شما در این ایالت سکونت داشته باشد، می توانید امتیاز مربوط به تطبیق پذیری را اخذ کنید.
 • حداکثر امتیاز در برنامه مورد نظر ۱۵۰ تعیین شده است و معمولا در دراوهای برنامه با امتیاز بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ می توان در این برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا به موفقیت دست پیدا کرد.

فاکتورهای مهم برای مهاجرت کارآفرینی نوا اسکوشیا

مواردحداکثر
امتیاز
سطح زبان۳۵
تحصیلات۲۵
سابقه مدیریتی۳۵
دارایی۱۰
سن۱۰
تطبیق پذیری۱۰
صرفه اقتصادی۱۰
میزان سرمایه گذاری۱۵
مجموع۱۵۰

مهاجرت کارآفرینی ساسکاچوان

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی ساسکاچوانویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری
تمکن مالی مورد نیاز۵۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۲۰۰ هزار دلار
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل سه سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

مهاجرت کارآفرینی کانادا در ایالت ساسکاچوان نیز دارای شرایط آسانی است. در بخش مدرک تحصیلی و زبان در این برنامه شما شرایط خوبی دارید و شما با حداقل مدرک دیپلم و سطح قابل قبول زبان می توانید اهداف خود را در برنامه دنبال کنید. باید اشاره کرد که امتیاز حداکثری در جدول امتیازبندی برنامه ۱۶۰ تعیین شده است و مهم ترین فاکتور در این باره سابقه شغلی، سن، زبان و میزان تمکن مالی است.

 • مهاجرت کارآفرینی کانادا در ایالت ساسکاچوان تمرکز بالایی روی بخش کشاورزی دارد.
 • حداقل میزان دارایی در این برنامه ۵۰۰ هزار دلار تعیین شده است که از این میزان باید ۲۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری شود.
 • سفرهای اکتشافی اهمیت بالایی در این برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا دارد و برای این بخش حداکثر ۱۵ امتیاز تعیین شده است.
 • پروژه مورد نظر و صرفه اقتصادی آن برای این ایالت از دیگر مشخصه های مهم به حساب می آید.
 • بهترین سن برای اقدام از طریق این برنامه بین ۲۱ تا ۵۴ سال است و در صورتی که در بازه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال قرار داشته باشید، می توانید حداکثر امتیاز مربوط به این بخش را اخذ کنید.
 • حداقل سطح زبان برای پذیرفته شدن در برنامه ۴ آیلتس است اما شما می توانید با ارائه سطح ۶ یا بهتر حداکثر امتیاز ۱۵ را کسب کنید.
 • در جدول امتیازبندی زیر فاکتورهای امتیازدهی بیان شده است که حداکثر ۱۶۰ است. از این میزان در صورتی که شما بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ امتیاز را به دست آورید می توانید روی موفقیت در برنامه حساب باز کنید.

فاکتورهای مهم برای مهاجرت کارآفرینی ساسکاچوان

مواردحداکثر
امتیاز
سن۱۵
سفرهای اکتشافی۱۵
سطح زبان۱۵
تحصیلات۱۵
دارایی۱۵
سابقه شغلی۲۰
درآمد بیزینس۲۰
خلاقیت۱۰
سرمایه گذاری۲۰
صرفه اقتصادی۱۵
مجموع۱۶۰

مهاجرت کارآفرینی آلبرتا

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی آلبرتاویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری (در صورت وجود)
میزان سرمایه گذاری۵۰ هزار دلار برای آلبرتا
۱۰۰ هزار دلار برای سایر مناطق
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل ۶ ماه
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا در ایالت آلبرتا کمی با دیگر برنامه ها تفاوت دارد. در این برنامه مهم ترین فاکتورها شامل داشتن نزدیکان در این ایالت، سطح زبان، تحصیلات در آلبرتا و دریافت اجازه کار است.

دقت داشته باشید که شما با حداقل ۶ ماه سابقه شغلی نیز می توانید در این برنامه شرکت کنید و با حداقل ۵۰ یا ۱۰۰ هزار دلار در این برنامه پذیرفته شوید. تمرکز این برنامه روی افرادی است که در این ایالت تحصیل کرده اند و شرایط تطبیق پذیری خوبی با ایجاد اشتغال و کارآفرینی در آلبرتا دارند.

 • فاکتورهای مهم برای افزایش امتیاز این برنامه پروژه بیزینس، سابقه مدیریتی و شغلی، تحصیلات در ایالت مورد نظر و سن متقاضی است. البته، میزان سرمایه گذاری نیز مشخصه مهمی برای افزایش امتیازها به شمار می رود.
 • سطح زبان حداقلی ۷ در این برنامه مورد نیاز است که شما می توانید مدرک مربوط به زبان انگلیسی یا فرانسوی را ارائه دهید.
 • بهترین سن برای پذیرفته شدن در مهاجرت کارآفرینی کانادا در ایالت آلبرتا بین ۲۱ تا ۴۹ سال تعیین شده است.
 • از شرایط مهم برنامه این است که پروژه شما بتواند تعداد زیادی از موقعیت های شغلی را ایجاد کند که با ایجاد حداقل سه شغل می توانید حداکثر امتیاز مربوطه را به دست آورید.
 • در جدول امتیازبندی حداکثر امتیاز ۱۲۵ تعیین شده است که در صورت اخذ ۹۰ تا ۱۰۰ امتیاز می توانید روی موفقیت پرونده خود حساب باز کنید.

فاکتورهای مهم برای مهاجرت کارآفرینی آلبرتا

مواردحداکثر
امتیاز
سابقه شغلی مدیریتی (الزامی نیست)۱۵
صرفه اقتصادی پروژه۱۵
میزان موفقیت۵
تعداد موقعیت شغلی۱۵
منطقه انتخابی۵
سرمایه گذاری۲۰
سطح زبان (الزامی)۱۵
تحصیلات در آلبرتا (الزامی)۱۰
سن۵
تطبیق پذیری همسر۱۰
وجود نزدیکان در ایالت۱۰
مجموع۱۲۵

مهاجرت کارآفرینی پرنس ادوارد

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی پرنس ادواردویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری (در صورت وجود)
تمکن مالی مورد نیاز۶۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۲۰۰ هزار دلار
حداقل مدرک تحصیلیبالاتر از دیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، سابقه شغلی مرتبط
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

مهاجرت کارآفرینی کانادا در پرنس ادوارد گزینه ای برای مهاجرت به این کشور است که از مهم ترین مشخصه های تاثیرگذار در سیستم امتیازدهی باید به سطح زبان، سابقه شغلی و سطح تحصیلات اشاره کرد. در این برنامه شما رقبای زیادی را پیش روی خود ندارید و تنها با امتیاز ۶۰ تا ۸۰ از ۲۰۰ امتیاز می توانید روی موفقیت برنامه حساب باز کنید.

 • سطح زبان در این برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا دارای حداکثر ۴۰ امتیاز است و تطبیق پذیری با شرایط منطقه مورد نظر در آن دارای ۳۵ امتیاز است.
 • بهترین بازه سنی مورد قبول در این برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا بین ۲۱ تا ۵۴ سال تعیین شده است. در صورتی که در بازه سنی ۲۵ تا ۴۴ سال باشید، می توانید حداکثر امتیازهای مربوطه را اخذ کنید.
 • سطح زبان حداقلی در این برنامه سطح ۵ است و با ارائه سطح CLB 10 می توانید امتیاز ۴۰ را در این بخش کسب کنید.
 • در صورت ارائه مدرک مستر یا دکتری، امتیاز کامل این بخش را اخذ خواهید کرد و در مورد سابقه شغلی، اگر بتوانید بیش از ۵ سال سابقه شغلی ارائه دهید، در شرایط ایده آلی قرار خواهید داشت.
 • شرایط تطبیق پذیری در این برنامه شامل سطح زبان همسر و وجود نزدیکان در این ایالت است.

فاکتورهای مهم برای مهاجرت کارآفرینی پرنس ادوارد

مواردحداکثر
امتیاز
سن۲۰
زبان۴۰
تحصیلات۲۰
سابقه مدیریتی۵۰
تایید صلاحیت منطقه ای۳۵
تطبیق پذیری۳۵
مجموع۲۰۰

مهاجرت کارآفرینی نیوفاندلند و لابرادور

مواردتوضیحات
رده ویزا با مهاجرت کارآفرینی نیوفاندلند و لابرادورویزای شغلی کانادا
مدت زمان پروسه اقدام تا حضور در کشور مقصدبین ۱ تا ۲ سال
مدارک مهممدارک هویتی
مدرک سابقه مدیریتی
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
گواهی تمکن مالی
بیزینس پلن
گواهی ازدواج (در صورت نیاز)
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
سوابق سفرهای تجاری (در صورت وجود)
تمکن مالی مورد نیاز۶۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری۲۰۰ هزار دلار
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانالزامی، حداقل سطح ۵ آیلتس
سابقه شغلی مدیریتیالزامی، حداقل دو سال
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا در نیوفاندلند و لابرادور نیاز به ۲ سال سابقه کار مدیریتی و در سطح حرفه ای دارد. شما برای این برنامه باید حداقل سطح ۵ زبان را به دست آورید و مدرک تحصیلی مورد قبول در برنامه سطح دبیرستان است.

 • حداقل دارایی کلی باید ۶۰۰ هزار دلار باشد که از این میزان ۲۰۰ هزار دلار در پروژه مورد نظر سرمایه گذاری خواهد شد.
 • بازه سنی مورد قبول برای برنامه بین ۲۱ تا ۵۹ سال تعیین شده است.
 • شما باید حداقل ۳۳.۳ درصد از سهام پروژه مورد نظر را در اختیار داشته باشید تا بتوانید در این برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا به موفقیت برسید.
 • در جدول امتیازبندی مهم ترین فاکتورها دارایی مالی، سطح تحصیلات، زبان، سابقه شغلی و پروژه مورد نظر است.
 • پس از اقدام برای ثبت درخواست، پرونده شما بر اساس فاکتورهای زیر بررسی خواهد شد و با یک سیستم امتیازدهی می توانید در برنامه مورد نظر پذیرفته شوید.

فاکتور تاثیرگذار در برنامه مهاجرت کارآفرینی نیوفاندلند و لابرادور

 • سن
 • مدل بیزینس
 • دارایی
 • میزان سرمایه گذاری
 • سابقه شغلی
 • میزان اشتغال زایی
 • سطح زبان
 • تحصیلات

اقامت دائم با مهاجرت کارآفرینی کانادا

اقامت دائم کانادا در روش مهاجرت کارآفرینی از جمله مزایای مهم برنامه است. شما در این روش می توانید با استفاده از ویزای اولیه در کشور مقصد حضور پیدا کنید و اقدام به تاسیس کسب و کار خود در کانادا کنید. در شرایطی که قصد دریافت اقامت برای همسر و فرزندان خود را داشته باشید، این کار به راحتی با استفاده از برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا امکان پذیر است.

 • پایبند بودن به شرایط برنامه و تاسیس کسب و کار در فرصت یک ساله پس از حضور در کانادا اهمیت بالایی دارد.
 • شما در مدت زمان یک سال تا یک سال و نیم پس از حضور در کانادا باید پروژه مورد نظر را تاسیس کنید و فرد کانادایی را در آن استخدام کنید.
 • شما تنها در صورتی می توانید پرونده خود را وارد پروسه اقامت دائم کنید که بتوانید شرایط برنامه را محقق کنید و به مفاد قرارداد اولیه پایبند باشید.
 • مطمئنا در صورت پایبند نبودن شما به قرارداد و شروع نکردن پروژه مورد نظر، پرونده اقامت دائم شما و ویزایتان با مشکلاتی روبرو خواهد شد.

مزایای مهاجرت کارآفرینی در کانادا

 • دریافت ویزا در مدت زمان کوتاه
 • امکان اخذ اقامت برای فرزندان و همسر
 • امکان اخذ ویزای کار برای همسر
 • دریافت اقامت دائم در یک مسیر مشخص
 • نبود نیاز به مدارک تحصیلی دانشگاهی
 • نبود محدودیت شغلی و منطقه ای
 • مهم نبودن سن
 • حمایت های دولتی از کسب و کارهای پر بازده
 • امکان اقدام با استفاده از مدرک زبان فرانسوی یا انگلیسی

معایب مهاجرت کارآفرینی در کانادا

 • نیاز به تمکن مالی بالا
 • نیاز به آماده کردن بیزینس پلن قوی
 • الزام برای ارائه سابقه مدیریتی
 • نیاز به تحقیقات دقیق در منطقه انتخاب شده

دلایل ریجکتی پرونده در برنامه مهاجرت کارآفرینی در کانادا

 • مدارک ناقص در پرونده مهاجرت کارآفرینی کانادا
 • نبود سابقه مدیریتی ۲ یا ۳ ساله
 • نبود مهارت های شغلی کافی
 • اثبات نشدن توانایی مدیریت تجارت در آینده
 • پایین بودن نمره مدرک زبان
 • نبود سن قانونی
 • داشتن سوء سابقه یا مشکلات خاص پزشکی
 • ارائه اطلاعات اشتباه در زمان ثبت اپلیکیشن ویزا
 • عدم تایید ایده تجاری مبنی بر سودآور بودن در منطقه مورد نظر

برای کاهش احتمال ریجکتی پرونده ها، شما می توانید قبل از هر کاری با یک متخصص مهاجرت و مشاور کسب و کار مشورت کنید. دقت داشته باشید که این کار شاید زمان زیادی از شما نگیرد اما می تواند از وقفه طولانی مدت در پرونده تان جلوگیری کند.

در زمان ثبت اپلیکیشن ویزا و آماده سازی مدارک اولیه، باید به شرایط برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا دقت داشته باشید تا دقیقا یک پرونده متناسب با برنامه انتخاب شده ارائه شود. در حالتی که بتوانید یک پرونده حرفه ای و رقابتی ارائه دهید، مطمئنا احتمال ریجکتی پرونده شما نیز به حداقل خواهد رسید.

بهترین شهرها برای کارآفرینی در کانادا

بهترین شهرها در کانادا شامل مراکز استان و شهرهای بزرگ این کشور هستند. در صورتی که به دنبال یک شرایط تجارت خوب و با امکانات زیاد هستید، بهتر است شهرهای مرکز استان را انتخاب کنید. با این حال، شهرهای کوچک تر و کم جمعیت تر نیز از گزینه های عالی برای کارآفرینی در کانادا هستند.

باید اشاره کرد که شما در شهرهای کم جمعیت فرصت های بی نظیری را برای شروع یک پروژه کارآفرینی دارید. دلیل این امر نیاز به سرمایه های کمتر و حمایت های دولت از کارآفرینی در این نوع شهرها است. دقت داشته باشید که دولت این کشور برای رشد جمعیتی و پیشرفت این مناطق، طرح های حمایتی متنوعی دارد که در آینده می توانید از آن ها استفاده کنید.

شهرهای مدرنی مانند مونترال، تورنتو، ونکوور و اتاوا دارای امکانات بی نظیری از نظر تاسیس کسب و کارها هستند. در این شهرها شما به جدیدترین امکانات و تجهیزات برای مهاجرت کارآفرینی کانادا دسترسی خواهید داشت و می توانید با استفاده از فناوری های نوین به بهترین بازدهی از تجارت آینده خود دست پیدا کنید.

ونکوور برای کارآفرینی در کانادا

ونکوور شهری مدرن در غربی ترین نقطه کانادا و جنوبی ترین بخش ایالت بریتیش کلمبیا است. به گفته بسیاری از کارشناسان، ونکوور در کنار تورنتو بهترین شهرهای کانادا برای پیشرفت تجارت و زندگی در کانادا هستند. ونکوور یک شهر چند صنعتی در این کشور به شمار می رود که صنایع مهمی مانند توریسم و نرم افزار در آن رونق دارند. از نظر لجستیکی و جغرافیایی، شهر ونکوور در یک منطقه مهم قرار گرفته است و تنها چند قدم با کشور آمریکا فاصله دارد.

شرایط پیشرفت شهری و وجود امکانات عظیم در این شهر منجر شده است تا ونکوور به یکی از پیشرفته ترین شهرهای دنیا در سال های قبل تبدیل شود. ونکوور دارای سهم GDP بیش از ۱۳۰ میلیارد دلاری در سال است و این شهر از نظر سهم اقتصادی در کل کشور در رده های برتر قرار گرفته است. صنایع زیر در شهر ونکوور از مهم ترین بخش های اقتصادی برای مهاجرت کارآفرینی کانادا به شمار می روند.

 • تولید کارخانه ای
 • توریسم
 • فناوری و آی سی تی
 • آموزش و پرورش
 • تولید و فرآوری مواد غذایی
 • تولید محصولات مرتبط با جنگل
 • تولید رسانه و فناوری های دیجیتال
 • خدمات مالی و بانکی

تورنتو برای کارآفرینی در کانادا

تورنتو به عنوان بزرگترین شهر کانادا به حساب می آید که در منطقه آن بیش از ۶ میلیون نفر زندگی می کنند. از نظر پیشرفت شهری و توسعه صنایع، تورنتو یکی از شهرهای بزرگ کانادا است که صنایع متنوعی مانند هوافضا، لجستیک، آی تی و پزشکی در آن از بهترین بخش های اقتصادی به حساب می آیند. در صورتی که به دنبال یک شهر چند صنعتی و مدرن می گردید، مهاجرت کارآفرینی کانادا از طریق تورنتو یکی از بهترین گزینه ها به شمار می رود.

در این شهر هزاران استارتاپ مشغول به فعالیت هستند که ایده های آن ها در رابطه با بخش هایی مانند فناوری، امور مالی، صنایع غذایی و فیلم و رسانه است. تورنتو دارای سهم تولید ناخالص داخلی بیش از ۴۲۰ میلیارد دلار در سال است که در مقایسه با سایر شهرها، یک آمار قابل توجه به حساب می آید. مهم ترین صنایع پیشرفته و بخش های اقتصادی در تورنتو به صورت زیر هستند.

 • هوافضا
 • لجستیک و حمل و نقل
 • پزشکی و علوم زیستی
 • طراحی و معماری
 • برگزاری رویدادها و فستیوال ها
 • فیلم و رسانه های دیجیتال
 • مد و فشن
 • امور مالی و بانکی
 • تولید و فرآوری محصولات غذایی
 • فناوری و آی سی تی
 • نرم افزار و خدمات مرتبط
 • توریسم

کبک برای کارآفرینی در کانادا

شهر کبک که در یکی از بهترین مناطق این ایالت واقع شده است، دارای سهم تولید ناخالص بیش از ۴۷ میلیارد دلار است. این شهر از نظر تولید محصولات غذایی و فرآوری آن، تولید انرژی، فناوری اطلاعات و امور بانکی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی برای مهاجرت کارآفرینی کانادا به شمار می رود. دقت داشته باشید که کبک و مونترال به عنوان دو شهر اصلی این ایالت هستند که سالانه گردشگران زیادی از آن دیدن می کنند.

با توجه به شرایط ایده آل گردشگری و توریسم در این شهر، کبک از نظر صنعت توریسم نیز پیشرفت زیادی کرده است و باید آن را یک قطب گردشگری داخلی و بین المللی در کانادا به حساب آورد. مهاجرت کارآفرینی در کانادا از طریق برنامه کبک گزینه ای خوب است چرا که شما می توانید در صنایع پیشرفته زیر در این منطقه فعالیت کنید.

 • توریسم
 • انرژی و تولید معادل
 • تولید کشاورزی و محصولات ارزش افزوده
 • ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • امور بانکی و بیمه
 • علوم زیستی و بهداشت
 • آموزش و پرورش
 • لجستیک و حمل و نقل
 • تولید کارخانه ای
 • اپتیک و الکترونیک

اتاوا برای کارآفرینی در کانادا

اتاوا پایتخت کشور کانادا است و در خط جنوبی کانادا و در یکی از مکان های بی نظیر این کشور واقع شده است. سهم تولید ناخالص داخلی اتاوا بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال است و این شهر از نظر پیشرفت شهری یکی از بهترین مناطق جهان به شمار می رود.

به دلیل شرایط ایده آل طبیعی و مناطق گردشگری متنوع، اتاوا یک منطقه مهم از نظر صنعت توریسم است. در کنار این صنعت قدرتمند، اتاوا از نظر امور مالی و خدمات بانکی نیز در شرایط خوبی برای استفاده از برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا قرار دارد.

اتاوا با سیستم آموزش و پرورش پیشرفته آن شناخته می شود و از جمله مهم ترین صنایع این شهر می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • توریسم و گردشگری
 • تولید کارخانه ای
 • امور بانکی و بیمه
 • فناوری و آی سی تی
 • ساخت و ساز
 • فناوری های خلاقانه و رسانه
 • تولید محصولات غذایی و فرآوری آن

مونترال برای کارآفرینی در کانادا

مونترال کبک از شهرهای مدرن این کشور به شمار می رود و از نظر صنایع حمل و نقل، گردشگری و فناوری اطلاعات پیشرفت زیادی کرده است. این شهر دارای سهم بیش از ۲۲۰ میلیارد دلاری از نظر تولید ناخالص داخلی است و صنایع مهم دیگر آن توریسم و تولید کارخانه ای هستند.

مونترال از نظر برگزاری مراسم های بین المللی یک شهر مهم در جهان به شمار می رود و تولید رسانه دیجیتال نیز نقش مهمی در اقتصاد این شهر دارد. مهم ترین صنایع و بخش های اقتصادی مونترال برای مهاجرت کارآفرینی کانادا به صورت زیر هستند.

 • هوافضا و لجستیک
 • حمل و نقل
 • آی تی و ارتباطات
 • نرم افزار و خدمات مرتبط
 • تولید داروسازی و علوم مرتبط
 • توریسم
 • تولید کارخانه ای
 • تولید محصولات غذایی
 • خدمات مالی و بیمه
 • رسانه و صنایع خلاقانه

کلگری برای کارآفرینی در کانادا

آلبرتا از جمله ایالت هایی است که سهم تولید محصولات کشاورزی و انرژی آن در کل کشور کانادا زبانزد است. سهم تولید ناخالص داخلی کلگری ۱۱۰ میلیارد دلار است که در مقایسه با شهرهای بزرگ این کشور یک رقم قابل تامل به حساب می آید.

شما می توانید در بخش هایی مانند حمل و نقل، تولید محصولات غذایی، امور مالی و فناوری اطلاعات در این شهر ورود پیدا کنید چرا که فرصت های بی نظیری در این صنایع در کلگری وجود دارد.

کلگری یک شهر مهم از نظر تولید انرژی در کل کشور به شمار می رود و از مهم ترین صنایع دیگر برای مهاجرت کارآفرینی کانادا در این شهر می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • لجستیک و حمل و نقل
 • توریسم
 • انرژی و تولید نفت و گاز
 • امور مالی و بیمه
 • فناوری و ارتباطات
 • تولید محصولات کشاورزی
 • فناوری های خلاقانه و تولید رسانه
 • تولید محصولات کارخانه ای

واترلو برای کارآفرینی در کانادا

واترلو انتاریو شهری در بخش جنوبی این ایالت است که با توجه به جمعیت آن سهم تولید ناخالص این شهر قابل توجه است. این شهر دارای سهم ۵۰ میلیارد دلاری در سال است که از بخش های مهم صنعتی آن می توان به علوم پزشکی و بهداشت و صنایع تولیدی اشاره کرد.

واترلو دارای استارتاپ ها و کسب و کارهای فعال فراوانی در حوزه امور مالی است و این شهر یکی از مناطق مهم به شمار می رود که آموزش و پرورش در آن فرصت های فراوانی دارد. از بخش های مهم اقتصادی واترلو می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • علوم بهداشت و درمان
 • آموزش و پرورش
 • تولید کارخانه ای
 • تولید محصولات غذایی و فرآوری آن
 • امور مالی و بیمه

وینیپگ برای کارآفرینی در کانادا

وینیپگ شهر مهم ایالت منیتوبا است که در اقتصاد این کشور سهم GDP بیش از ۴۵ میلیارد دلاری دارد. به دلیل موقعیت جغرافیایی این شهر و شرایط مساعد آن برای مهاجرت کارآفرینی کانادا، صنعت کشاورزی و تولید محصولات مرتبط از رونق بالایی در این شهر برخوردار است. همچنین، شما می توانید فرصت های عالی را در این شهر در حوزه حمل و نقل بیابید.

برای مهاجرت کارآفرینی کانادا، شهر وینیپگ یک گزینه خوب است و از جمله صنایع مهم آن باید به موارد زیر اشاره کرد.

 • هوافضا و لجستیک
 • حمل و نقل
 • تولید و فرآوری محصولات کشاورزی
 • تولید محصولات غذایی
 • توریسم
 • امور مالی و خدمات مرتبط
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تولید محصولات کارخانه ای

ساسکاتون برای کارآفرینی در کانادا

ساسکاتون با سهم بیش از ۲۰ میلیارد دلاری در GDP کشوری به همراه رجینا شهر مهم این ایالت است. این شهر از نظر تولید محصولات کشاورزی و محصولات غذایی در شرایط خوبی قرار دارد و از دیگر بخش های مهم می توان به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید محصولات کارخانه ای اشاره کرد.

ساسکاتون یکی از شهرهای توریستی کانادا به شمار می رود و از نظر پیشرفت شهری در شرایط خوبی قرار دارد. در این شهر می توانید در صنایعی مانند امور مالی و بیمه، فرآوری محصولات غذایی، تولید کشاورزی و حمل و نقل فرصت های بی نظیری بیابید. مهم ترین صنایع شهر شامل موارد زیر است که می توانید با مهاجرت کارآفرینی کانادا با استفاده از آن ها اقامت دائم اخذ کنید.

 • تولید کشاورزی و فرآوری آن
 • تولید محصولات کارخانه ای
 • امور مالی و بیمه
 • تولید و فرآوری محصولات غذایی
 • حمل و نقل
 • علوم بهداشت و درمان

ویکتوریا برای کارآفرینی در کانادا

ویکتوریا را می توان یکی از زیباترین شهرهای کانادا به شمار آورد که در یکی از غربی ترین نقاط کانادا قرار گرفته است. این شهر از نظر تولید ناخالص داخلی سهم ۲۱.۵ میلیارد دلاری دارد و از مهم ترین بخش های اقتصادی در آن می توان به توریسم و گردشگری اشاره کرد.

ویکتوریا شهری پیشرفته است و شما در بخش های فناوری و آی تی نیز می توانید فرصت های عالی در آن برای مهاجرت کارآفرینی کانادا بیابید. این شهر با دانشگاه معروف خود یعنی دانشگاه ویکتوریا شناخته می شود و در صورتی که به دنبال یک شهر پیشرفته در یک منطقه خوب جغرافیایی می گردید، ویکتوریا گزینه ای بی نظیر است.

 • فناوری اطلاعات و نرم افزار
 • خدمات بانکی و امور مالی
 • گردشگری و توریسم
 • علوم بهداشت و درمان
 • ساخت و ساز
 • کشاورزی
 • تولید محصولات غذایی و فرآوری آن

بهترین بیزینس ها برای کارآفرینی در کانادا

از نظر صنعتی کشور کانادا را می توان متکی به صنایع خدماتی دانست. این نوع صنایع که طیف وسیعی از بخش های اقتصادی را در بر می گیرند، در بسیاری از سال ها سهم بیش از ۷۰ درصدی را در تولید ناخالص داخلی داشته اند. این میزان به صورتی بوده است که در بعضی از سال ها، سهم GDP بخش خدماتی به بیش از ۸۰ درصد نیز رسیده است.

از مهم ترین بخش ها در این نوع تجارت ها می توان آی تی و نرم افزار و امور مالی را بیان کرد که بخش بزرگی از موقعیت های شغلی و استخدامی ها را در دست دارند. با مراجعه به این آدرس اینترنتی، می توانید سهم بخش های مهم اقتصادی را در این کشور مشاهده کنید. باید اشاره کرد که کل GDP این کشور در سال به بیش از ۲ تریلیارد دلار رسیده است که در حدود ۱.۴۳ تریلیارد دلار آن در دست بخش های تولید خدمات قرار دارد.

صنعتسهم
GDP
کشاورزی و ماهیگیری۴۱.۷ میلیارد دلار
ساخت و ساز۱۵۲.۲ میلیارد دلار
آموزش و پرورش۱۰۷ میلیارد دلار
انرژی۱۷۶.۸ میلیارد دلار
امور مالی و بیمه۱۵۲.۹ میلیارد دلار
بهداشت و علوم درمان۱۴۴.۶ میلیارد دلار
تولید صنعتی۳۹۰.۲ میلیارد دلار
تولید کارخانه ای۱۹۰.۲ میلیارد دلار
معدن و نفت و گاز۱۵۱ میلیارد دلار
املاک و مستغلات۲۷۰.۲ میلیارد دلار
خرده فروشی۱۰۵.۳ میلیارد دلار
حمل و نقل و انبارداری۷۳.۲ میلیارد دلار
صنایع عمومی۴۳.۸ میلیارد دلار
عمده فروشی۱۱۱ میلیارد دلار
کل صنایع مرتبط با خدمات۱.۴۳ تریلیارد دلار

صنعت نرم افزار و آیتی کانادا

در صورتی که تجربه کاری در این حوزه دارید، مهاجرت کارآفرینی کانادا در صنعت آی تی و نرم افزار از بهترین فرصت ها است. این بخش در زیر مجموعه صنعت خدماتی این کشور دسته بندی می شود و در شهرهای بزرگ می توانید فرصت های عالی برای پیشرفت کسب و کار خود به دست آورید.

از جمله مناطق مهم برای مهاجرت کارآفرینی کانادا در این صنعت می توان به تورنتو، ونکوور، مونترال، اتاوا و کبک اشاره کرد. تورنتو شهری است که هزاران هزار استارتاپ مرتبط با فناوری و نرم افزار را در خود جای داده است.

صنعت املاک و مستغلات کانادا

در حالتی که تجربه حرفه ای در این بخش داشته باشید، املاک و مستغلات دارای سودآوری منحصر به فرد است. برای مهاجرت کارآفرینی کانادا در این بخش اقتصادی، شما می توانید در شهرهای بزرگ و مناطق کم جمعیت فرصت های مناسبی را مشاهده کنید.

باید اشاره کرد که به دلیل رشد صنعت توریسم در این کشور در سال های قبل، نیاز به توسعه شهری در این کشور افزایش پیدا کرده است و یک شرایط عالی برای ساخت و ساز و مدیریت مسکن در این کشور به وجود آورده است.

صنعت امور مالی و بیمه کانادا

برای ورود به این بخش حتما لازم نیست با ایده های بزرگ شروع کنید. مطمئنا، در این کشور می توانید با شروع یک شرکت خدماتی مالی و مرتبط با بیمه وارد بازار کار شوید. دقت داشته باشید که بیش از نیمی از تجارت های کانادا شرکت های خرد و متوسط هستند و با این شرایط، شما با یک ایده عملی کوچک نیز می توانید وارد بازار کار در این کشور شوید.

استارتاپ های موفقی در حوزه امور مالی و بیمه در شهرهای بزرگ حضور دارند و در کنار آن، شما در شهرهای کم جمعیت تر نیز می توانید اهداف خود را از مهاجرت کارآفرینی کانادا دنبال کنید.

صنعت حمل و نقل کانادا

برای مهاجرت کارآفرینی کانادا، صنعت حمل و نقل یکی از بخش های مهم اقتصادی در این کشور به شمار می رود که سهم تولید ناخالص آن بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال است. این بخش مهم تحت حمایت های دولتی قرار دارد و شما برای مهاجرت کارآفرینی کانادا در صنعت حمل و نقل می توانید از این حمایت ها استفاده کنید.

حضور گردشگران مختلف که سالانه از نقاط مختلف جهان از کانادا دیدن می کنند، به رشد تجارت های مرتبط با حمل و نقل کمک زیادی کرده است. با این حال، می توان بخش مهمی از این پیشرفت را مرتبط با نیاز دیگر بخش های اقتصادی به حمل و نقل دانست. به جرات می توان گفت، در صورتی که صنعت حمل و نقل در این کشور دچار مشکل شود، بسیاری از صنایع دیگر نیز با وقفه و زیان های شدید روبرو خواهند شد.

برای مهاجرت کارآفرینی در کانادا، صنعت حمل و نقل دارای فرصت های بسیاری در شهرهای بزرگ و مناطق کم جمعیت است و شما از این نظر دارای محدودیت منطقه ای نخواهید بود.

صنعت توریسم کانادا

صنعت توریسم گزینه ای منحصر به فرد برای مهاجرت کارآفرینی کانادا است که شما در آن می توانید شهرهای بزرگ و حتی مناطق کم جمعیت تر را انتخاب کنید. در این بخش، شما محدودیتی از نظر منطقه انتخاب شده ندارید چرا که در تمامی ایالت های این کشور فرصت های بی نظیری برای تاسیس یک تجارت مرتبط با توریسم وجود دارد.

برای مهاجرت کارآفرینی کانادا در صنعت توریسم، موقعیت های شغلی متنوعی وجود دارند که شما می توانید در بخش توریسم داخلی کانادا یا توریسم بین الملل مشغول به کار شوید.

صنعت تولیدی کانادا

مهاجرت کارآفرینی کانادا در بخش تولیدی از بهترین فرصت ها به حساب می آید و در این صنعت فرصت های متنوعی برای شروع یک تجارت پر بازده وجود دارد. صنعت تولیدی کانادا شامل تولید کارخانه ای و تولید صنعتی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای چند میلیون نفر اشتغال زایی کرده است.

شهرهای بزرگ این کشور و مناطق پیشرفته شهری از بهترین فرصت ها برخوردار هستند و گزینه های عالی برای تاسیس یک بخش تولیدی برای کارآفرینان پیشنهاد می دهند.

صنعت تولید و فرآوری غذا کانادا

تاسیس یک رستوران یا کارخانه محصولات غذایی در این کشور فرصتی تکرار نشدنی است چرا که شما شرایط مناسبی در بازار برای این نوع شغل ها در اختیار دارید. باید گفت، محدودیتی در این صنعت وجود ندارد و پروژه تجاری شما باید تنها بعضی از شرایط مانند سودآور بودن را اخذ کند.

در شهرهای بزرگ و مناطق کم جمعیت، صنعت تولید و فرآوری غذا شرایط خوبی دارد و برای شروع یک کسب و کار در این بخش می توانید روی مناطق توریستی این کشور تمرکز کنید.

صنعت انرژی کانادا

برای مهاجرت کارآفرینی کانادا، صنعت انرژی از بخش هایی است که نیاز به تخصص دارد و شما در شهرهای بزرگ ایالت ها می توانید بهترین شرایط را برای شروع یک شغل در این کشور تجربه کنید.

بهتر است روی ایالت هایی مانند کبک، ساسکاچوان و آلبرتا تمرکز کنید چرا که تولید انرژی و صنایع مرتبط در این ایالت ها دارای قدرت بالایی هستند. با این حال، ایالت هایی مانند انتاریو و بریتیش کلمبیا نیز بهترین شرایط را برای مهاجرت کارآفرینی کانادا در بخش انرژی پیشنهاد می دهند.

صنعت کشاورزی کانادا

آلبرتا و ساسکاچوان دو گزینه خوب برای مهاجرت کارآفرینی کانادا از طریق کشاورزی هستند. با این حال، در ایالت هایی مانند کبک، انتاریو و بریتیش کلمبیا نیز تمرکز زیادی روی تولیدات کشاورزی وجود دارد. باید اشاره کرد که این بخش مورد حمایت دولت کانادا قرار دارد و برای راه اندازی یک شغل پر بازده در آن، شما نیاز به تجربه تخصصی و چندان زیادی نیز ندارید.

شروع یک تولیدی یا کارخانه فرآوری محصولات غذایی یا تاسیس یک مجموعه کشاورزی می تواند از بهترین گزینه ها برای ورود به این بخش در ایالت هایی مانند آلبرتا یا ساسکاچوان باشد.

هزینه های زندگی پس از مهاجرت کارآفرینی در کانادا

در بسیاری از شرایط شما نیاز دارید تا قبل از مهاجرت هزینه های زندگی خود را محاسبه کنید. به طور کلی، تمکن مالی برای تامین هزینه های ۱ سال زندگی برای یک نفر در این کشور ۱۳ هزار دلار در نظر گرفته شده است.

در حالت کلی، هزینه های زندگی در این کشور برای یک نفر به صورت زیر است که می توانید ریز هزینه ها را از طریق جدول بررسی کنید.

 • هزینه های زندگی برای یک نفر در ماه: ۱۱۰۰ دلار کانادا
 • هزینه های زندگی برای خانواده چهار نفره در ماه: ۴۰۰۰ دلار کانادا

تمکن مالی برای هزینه های زندگی برای مهاجرت کارافرینی کانادا

تعدادتمکن
مالی
۱۱۳۲۱۳
۲۱۶۴۴۹
۳۲۰۲۲۲
۴۲۴۵۵۳
۵۲۷۸۴۷
۶۳۱۴۰۷
۷۳۴۹۶۷
هر نفر بیش از ۷ نفر۳۵۶۰

ریز هزینه های زندگی بعد از مهاجرت کارآفرینی

مواردهزینه
غذا و رستورانهزینه ها به دلار کانادا است.
وعده غذایی برای ۱ نفر در ۱ رستوران ارزان۱۹
وعده غذایی برای ۲ نفر در رستوران معمولی۷۵
هزینه میان وعده۱۱.۵
کاپوچینو معمولی۴.۴
آب بطری ۳۰۰ میلی لیتر۱.۸
نوشابه ۳۰۰ میلی لیتر۲.۳
بازار اجناس مختلف 
شیر معمولی ۱ لیتر۲.۵
قرص نان ۵۰۰ گرمی۲.۹
برنج ۱ کیلوگرم۳.۸
تخم مرغ ۱۲ عدد۳.۷
فیله مرغ ۱ کیلوگرم۱۳.۶
گوشت قرمز ۱ کیلوگرم۱۵.۷
سیب ۱ کیلوگرم۴.۳
پرتقال ۱ کیلوگرم۴
حمل و نقل 
بلیط ۱ طرفه به مقصد محلی۳.۲۵
کارت عبور و مرور برای ۱ ماه۹۰.۵
هزینه برای شروع تاکسی۴
هزینه ۱ ساعت انتظار اضافی تاکسی۳۴
هزینه ۱ کیلومتر تاکسی۲
۱ لیتر بنزین۱.۳
خرید یک خودرو معمولیبین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار
هزینه های آپارتمان 
آب، برق و …۱۶۵
اینترنت پرسرعت نامحدود۸۰
ورزش و سرگرمی 
باشگاه فیتنس برای یک نفر در ماه۵۲
باشگاه تنیس برای یک نفر ۱ ساعت در آخر هفته۲۰
۱ بلیط سینما۱۴
هزینه فرزندان 
پیش دبستان تمام وقت خصوصی بین المللی هزینه ماهانه۱۰۰۰
دبستان بین المللی به صورت سالانه۱۴.۴ هزار دلار
کفش و پوشاک 
۱ شلوار جین برند۶۵
۱ دست لباس تابستانه۴۵
۱ جفت کفش ورزشی برند۱۰۰
۱ جفت کفش چرم مردانه۱۲۸
اجاره بها 
آپارتمان ۱ خواب در مرکز شهر۱۴۰۰
آپارتمان ۱ خواب در خارج از مرکز شهر۱۱۵۰
آپارتمان ۳ خواب در مرکز شهر۲۲۰۰
آپارتمان ۳ خواب در خارج از مرکز شهر۱۹۰۰
خرید آپارتمان هر متر مربع در مرکز شهر۶۵۰۰
خرید آپارتمان هر متر مربع در خارج از مرکز شهر۴۶۰۰
میانگین حقوق پس از کسر مالیات۳۵۵۰

با تراست بیزینس همراه باشید

 • مهاجرت کارآفرینی کانادا دقیقا برای متخصصان کسب و کار و کارآفرینان طراحی شده است تا این افراد متخصص بتوانند در یک شرایط خوب به این کشور مهاجرت کنند.
 • توصیه ما این است که در ابتدا منطقه مورد علاقه خود را انتخاب کنید و پس از آن در مورد ایده تجاری تان در منطقه انتخاب شده خوب تحقیق کنید.
 • این مرحله در نهایت به نوشتن بیزینس پلن منجر خواهد شد که با موفقیت در آن می توانید روی برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا حساب باز کنید.
 • در صورتی که بخواهید یک پرونده کامل و جامع آماده کنید، متخصصان تراست بیزینس آماده ارائه بهترین مشاوره ها به شما هستند.
 • در هر مرحله از مهاجرت کارآفرینی کانادا که باشید، در اولین فرصت می توانید با متخصصان مهاجرت و مشاوران کسب و کار در تراست بیزینس ارتباط برقرار کنید.

وکیل ویزا برای مهاجرت کارآفرینی کانادا

مهم ترین نکته برای استفاده از مشاوره های وکیل ویزا برای مهاجرت کارآفرینی کانادا صرفه جویی در زمان است. شاید شما در ابتدای مسیر به این نکته دقت نداشته باشید اما ایجاد وقفه در مسیر مهاجرتی شما می تواند مشکلات زیادی را به همراه آورد. با یک بررسی دقیق از پرونده شما، متخصصان مهاجرت می توانند مشکلات آن را بیابند و روش مناسب برای بر طرف کردن آن ها را ارائه دهند.

دقت داشته باشید که برنامه های مهاجرتی کانادا دارای رقابت بالایی هستند و در صورتی که پرونده شما دارای مشکل باشد، مطمئنا از گردونه رقابت خارج خواهید شد. پیشنهاد می شود، برای مهاجرت کارآفرینی کانادا هر اندازه می توانید امتیاز خود را در جدول مربوطه افزایش دهید چرا که این کار منجر به افزایش شانس شما برای پذیرفته شدن در برنامه خواهد شد.

تراست بیزینس مفتخر است تا مشاوره های تخصصی را در اختیار متقاضیان مهاجرت بیزینسی کانادا قرار دهد. شما می توانید در هر روز از هفته و با استفاده از روش های مختلف با مشاوران مهاجرت تراست بیزینس تماس حاصل فرمایید. در صورتی که پرونده شما دارای نقص یا مشکل است، ما بهترین روش را برای عبور از موانع مهاجرت در اختیارتان قرار خواهیم داد.

سوالات متداول

آیا مهاجرت کارآفرینی کانادا روشی دشوار است؟

مهاجرت کارآفرینی در کانادا برای متخصصان کسب و کار و افرادی که سابقه مدیریتی دارند، روشی آسان خواهد بود. البته، نکته مهم در این برنامه مهاجرتی داشتن تمکن مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در منطقه انتخاب شده است. در صورتی که بتوانید مدارکی مانند سوابق مدیریتی، مدرک زبان و تمکن مالی مورد نیاز را ارائه دهید، دولت کانادا از کارآفرینان و متخصصان کسب و کار استقبال می کند.

مدرک زبان مورد نیاز برای مهاجرت کارآفرینی در کانادا چیست؟

مدرک زبان انگلیسی و فرانسوی در برنامه کارآفرینی کانادا مورد قبول است. در برنامه های مهاجرت کارآفرینی کانادا شما نیاز به مدرک آیلتس یا TEF دارید که معمولا سطح ۴ یا ۵ آن مورد قبول است. البته، در بسیاری از شرایط می توانید نمره هر دو آزمون را ارائه دهید تا تمامی امتیاز این بخش را به دست آورید.

سوابق شغلی چه اهمیتی در برنامه مهاجرت کارآفرینی در کانادا دارند؟

سابقه مدیریتی مهم ترین اصل در پذیرفته شدن در برنامه است و در صورتی که شما حداقل ۲ سال یا ۳ سال سابقه کاری مدیریتی نداشته باشید،‌ پرونده تان در این برنامه ها پذیرفته نخواهد شد. با ارائه سوابق مدیریتی بیشتر می توانید حداکثر امتیاز را در جدول های امتیازبندی مربوطه به دست آورید.

آیا داشتن مهارت و گواهی های تخصصی اهمیتی در برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا دارد؟

بله. گواهی های تخصصی و مهارت ها در کنار داشتن سوابق مدیریتی از مهم ترین فاکتورها به شمار می روند. در بعضی از برنامه ها مانند برنامه انتاریو، این بخش دارای حداکثر امتیاز ۳۵ است و شما تنها با ارائه چند گواهی تخصصی مرتبط با کسب و کار می توانید امتیاز خود را در این بخش افزایش دهید.

چه میزان دارایی برای مهاجرت کارآفرینی کانادا مورد نیاز است؟

این میزان دارایی ها وابسته به برنامه مورد نظر و منطقه انتخاب شده است. در حالت کلی، کل دارایی فرد باید حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار باشد و از این میزان، باید حداقل ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار در بخش مربوطه سرمایه گذاری شود. دقت داشته باشید که با افزایش دارایی ها و تمکن مالی، امتیاز شما نیز در جدول امتیازبندی افزایش خواهد داشت.

میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای مهاجرت کارآفرینی کانادا چقدر است؟

میزان سرمایه گذاری به ایده کسب و کار و پروژه ای بستگی دارد که شما قصد شروع آن را دارید. قبل از هر کاری می توانید منطقه مورد نظر را انتخاب کنید و شرایط کسب و کار را در آن تحلیل کنید. بر اساس این منطقه انتخاب شده و پروژه مورد نظر، شما باید گواهی تمکن مالی حداقلی را ارائه دهید تا اداره مهاجرت این کشور با ویزای شما موافقت کند.

چگونه می توان تحقیقات بازار را در مورد منطقه انتخاب شده انجام داد؟

تحقیقات بازار مرحله ضروری برنامه های مهاجرت کارآفرینی کانادا است که شما باید در همان ابتدا این مرحله را انجام دهید. با تحقیقات عمیق در بازار خواهد بود که می توانید درصد موفقیت ایده های تجاری را تحلیل کنید و به سمت موفقیت حرکت کنید. شما می توانید با روش های آنلاین این کار را انجام دهید و در کنار آن، امکان اخذ ویزای بازدید تجاری کانادا نیز از روش های بی نظیر است. دقت کنید که در صورت اخذ ویزای بازدید تجاری، این سفر نیز به عنوان نکته مثبتی در کارنامه شما تلقی خواهد شد. در صورتی که می خواهید مراحل تحقیقات بازار را به سرعت طی کنید، می توانید از مشاوره های تیم تخصصی تراست بیزینس استفاده کنید.

تطبیق پذیری چیست؟

تطبیق پذیری فاکتوری است که در بسیاری از روش های مهاجرت بیزینسی مورد توجه است. تطبیق پذیری به معنی آشنایی شما با سیستم اقتصادی و بازار کار کشور مقصد است که این کار را می توان با روش های مختلفی به اثبات رساند. از جمله بهترین روش ها، سابقه فعالیت شغلی در کشور مقصد، سابقه تحصیل یا داشتن خانواده در کشور کانادا است.

حداقل امتیاز برای پذیرفته شدن در روش های مهاجرت کارآفرینی کانادا چقدر است؟

حداقل امتیازها بسته به برنامه مورد نظر متغیر است. برای نمونه، شما برای برنامه مهاجرت کارآفرینی انتاریو نیاز به حد نصاب حداقل ۱۴۰ از ۲۰۰ دارید. این امتیاز در مورد برنامه مهاجرت کارآفرینی نیوبرانزویک، حداقل ۴۰ از ۱۰۰ است. دقت کنید که هر اندازه می توانید باید امتیازها را افزایش دهید تا پرونده تان با موفقیت پروسه بررسی در اداره مهاجرت را پشت سر بگذارد.

سطح تحصیلات فرد برای موفقیت در برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا باید به چه میزان باشد؟

سطح تحصیلات در این برنامه به صورت حداقلی دیپلم یا مدرک دبیرستان تعیین شده است. با این شرایط، شما می توانید با حداقل مدرک نیز در برنامه مورد نظر به موفقیت برسید. با این حال، دقت داشته باشید که داشتن مدرک سطح دانشگاهی می تواند امتیازهای شما را در جدول امتیازبندی افزایش دهد و با استفاده از آن می توانید پرونده رقابتی ارائه دهید.

آیا سن برای مهاجرت کارآفرینی کانادا مهم است؟

سن فاکتور مهمی در این برنامه نیست و بازه سنی مورد قبول بین ۲۲ تا ۵۵ سال تعیین شده است.

چه ایده های بیزینسی بیشتر مورد توجه اداره مهاجرت این کشور هستند؟

برای مهاجرت کارآفرینی کانادا بهتر است روی ایده هایی تمرکز کنید که موقعیت های شغلی زیادی ایجاد می کنند و در منطقه مورد نظر می توانند ارزش اقتصادی بالایی داشته باشند. از نظر اداره مهاجرت کانادا، پروژه هایی خوب هستند که بتوانند یک فناوری جدید ایجاد کنند، فناوری جدید را به کار بگیرند، به اقتصاد یا علم منطقه مورد نظر کمک کنند و بتوان آن ها را با امکانات حال حاضر عملی کرد.

آیا می توان از تمپلیت های بیزینس پلن استفاده کرد؟

این کار امکان پذیر است و در صورت انتخاب یک تمپلیت شما تنها باید اطلاعات مورد نیاز برنامه را در داخل آن بیاورید. در بعضی از برنامه ها مانند کارآفرینی در نیوبرانزویک نیز، وب سایت رسمی برنامه تمپلیت مورد نیاز را در اختیار متقاضیان قرار داده است. در صورتی که بخواهید به بهترین کیفیت بیزینس پلن دست پیدا کنید، بهترین کار استفاده از مشاوره های تخصصی کسب و کار و وکلای مهاجرت است.

آیا پس از احداث بیزینس نیاز است تا فرد کانادایی استخدام شود؟

استخدام فرد کانادایی در بیزینس مورد نظر از جمله ضروری ترین نکات مهاجرت کارآفرینی در کانادا است. در صورتی که در مدت ۱ ساله پس از حضور در این کشور نتوانید فرد کانادایی را در کسب و کار مورد نظر استخدام کنید، مطمئنا پرونده اقامت شما به مشکل بر خواهد خورد.

آیا دارایی هایی که به صورت ملک و املاک هستند مورد قبول است؟

بله. تمامی دارایی هایی که به صورت قانونی به دست آمده اند در بخش دارایی جدول امتیازبندی مورد قبول هستند. این دارایی ها می تواند ملک یا پول نقد باشد و در کنار آن، شما می توانید مدارک مربوط به دارایی همسر را نیز ارائه دهید.

چرا باید بیزینس پلن بنویسیم؟

بیزینس پلن از الزامات برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا به شمار می رود. شما حین نوشتن این مدرک می توانید شرایط بازار کار و میزان تقاضا را در آن تحلیل کنید و با دید کامل به سمت عملی کردن پروژه خود در منطقه مورد نظر حرکت کنید.
نوشتن این مدرک در ابتدا می تواند درصد موفقیت ایده تجاری تان را نشان دهد چرا که در آن به صورت دقیق و مشخص برنامه های آینده و اهداف بیان شده است. همچنین، شما در ابتدای کار باید شرایط بازار را به صورت آماری تحلیل کنید و میزان تقاضا را در بازار بررسی کنید. این موضوع نکته مهمی برای اخذ امتیاز در جدول امتیازبندی به شمار می رود.

چه زمانی می توان اقامت دائم را دریافت کرد؟

شما پس از پذیرفته شدن در برنامه موفق خواهید شد تا ویزای حضور در این کشور را به همراه خانواده تان اخذ کنید. با این کار ۱ سال فرصت دارید تا پروژه خود را در منطقه انتخاب شده تاسیس کنید. در صورتی که موفق به این کار شوید و در بیزینس مورد نظر فرد کانادایی را استخدام کنید، به راحتی می توانید پرونده خود را وارد مرحله اقامت دائم کنید.

آیا اقامت این کشور از طریق برنامه کارآفرینی در کانادا برای خانواده متقاضی نیز مزایایی دارد؟

مطمئنا شما می توانید با اخذ اقامت دائم و ویزای کار، از مزایای آن برای خانواده تان نیز استفاده کنید. از جمله این مزایای می توان به اجازه کار تمام وقت برای همسر متقاضی و آموزش رایگان برای فرزندان اشاره کرد.

هزینه های زندگی در کانادا پس از مهاجرت کارآفرینی کانادا چقدر است؟

هزینه های زندگی در این کشور در شهرهای بزرگ به صورت میانگین ۱۱۰۰ دلار کانادا در ماه تعیین شده است. این هزینه به صورتی است که تنها هزینه های مواد غذایی و پوشاک را پوشش می دهد و برای اجاره منزل نیز باید حداقل ۱۰۰۰ دلار کانادا در ماه در نظر داشته باشید. این میزان برای یک نفر محاسبه شده است و حداقل هزینه ها برای یک خانواده چهار نفره بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار کانادا متغیر است.

برای مهاجرت کارآفرینی کانادا مناطق غیر شهری چه مزیتی دارند؟

مزیت مهم این مناطق وجود فضای آرام برای زندگی و امکان اقدام با سرمایه های پایین است. شما با تامین سرمایه های حدودی ۱۵۰ هزار دلار می توانید در این مناطق کسب و کار خود را تاسیس کنید.

آیا برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا در کبک نیازمند سرمایه بیشتری است؟

بله. در این برنامه شما باید حداقل دارایی ۹۰۰ هزار دلاری داشته باشید که از این میزان در حدود ۳۰۰ هزار دلار در پروژه مورد نظر سرمایه گذاری خواهد شد. دقت داشته باشید که شما می توانید این دارایی را به همراه همسر خود نیز ارائه دهید.

کل فرآیند مهاجرت کارآفرینی کانادا چقدر طول می کشد؟

در صورتی که برنامه ریزی درستی داشته باشید، این پروسه بین ۱ تا ۲ سال به طول خواهد انجامید. شما پس از این مدت می توانید به اهداف خود دست پیدا کنید و در یک کشور پیشرفته به عنوان کارآفرین شناخته شوید.

آیا پس از اقدام برای مهاجرت کارآفرینی کانادا نیاز به اخذ مجوزهایی است؟

این موضوع وابسته به کسب و کار آینده شما است. به صورت کلی، تمامی تجارت ها و شغل ها در این کشور نیاز به اخذ مجوز دارند و شما باید از طریق سازمان های دولتی و ایالتی این مجوزها را اخذ کنید. برای مهاجرت کارآفرینی در کانادا، شما در کسب و کارهای مرتبط با محصولات غذایی، پزشکی، مهندسی و تولیدی نیاز به مجوزهای خاصی خواهید داشت که پس از حضور در این کشور باید آن ها را اخذ کنید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رزرو وقت مشاوره
تماس
تلفن ایران واتساپ کانادا پیج اینستاگرام

استفاده از مطالب سایت تراست فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. © کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت Trust Way Immigration Services می‌باشد.