ویزای بیزینس کانادا

ویزای بیزینس کانادا

ویزای بیزینس کانادا برای کارآفرینان و متخصصان کسب و کار طراحی شده است که قصد مهاجرت یا حضور در این کشور را دارند و به دنبال انجام فعالیت های بیزینسی هستند. ویزای بیزینسی کانادا از طرف دولت این کشور صادر می شود و شما با روش های متعددی می توانید این ویزا را دریافت کنید

یکی از مهم ترین این روش ها استفاده از روش بازدید تجاری است که در آن موفق به دریافت ویزای موقت خواهید شد. در روش هایی مانند کارآفرینی نیز شما می توانید بهترین شرایط را برای دریافت ویزای بیزینسی این کشور در اختیار داشته باشید.

ویزای بیزینس کانادا در یک نگاه

نوع مهاجرتمهاجرت شغلی کانادا
مدت زمان بررسی پرونده برای اخذ ویزااز زمان ثبت پرونده تا جواب ویزا بین ۱ هفته تا ۱۰ هفته
هزینه های بررسی پروندهمتغیر بین ۱۰۰ دلار تا ۲۱۴۰ دلار
سرمایه لازم برای دریافت ویزای بیزینسی کانادامتغیر در روش های مختلف کارآفرینی ۵۰۰ هزار دلار تا ۹۰۰ هزار دلار خوداشتغالی ۵۰ هزار دلار تا ۲۰۰ هزار دلار استارتاپ ۵۰ هزار دلار تا ۱۵۰ هزار دلار
مدارک اصلی برای دریافت ویزای بیزینسی کانادامدارک هویتی معتبر پاسپورت با اعتبار مناسب تمکن مالی مدرک تحصیلی مدرک زبان گواهی های عدم سوء پیشینه و گواهی سلامت گواهی ازدواج (در صورت وجود)
حداقل مدرک تحصیلیدیپلم
مدرک زبانفرانسوی یا انگلیسی
نوع اقامتاقامت موقت در ابتدا سپس تبدیل به اقامت دائم

دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش خرید بیزینس آماده

مدت آماده سازی مدارک تا اخذ ویزابین ۱ سال تا ۲ سال
مدت زمان اخذ ویزا از زمان ثبت درخواست تا دریافت جواببین ۱ هفته تا ۱۰ هفته
هزینه های بررسی پروندهدر حدود ۴۰۰ دلار کانادا
سرمایه لازم برای دریافت ویزامتغیر بین ۱۰۰ هزار دلار تا ۶ میلیون دلار
مدارک اصلیمدارک هویتی معتبر پاسپورت با اعتبار مناسب گواهی تمکن مالی گواهی عدم سوء پیشینه گواهی سلامت پزشکی مدرک تحصیلی مدرک زبان بیزینس پلن اخذ مجوزهای لازم
حداقل مدرکدیپلم دبیرستان
مدرک زبانانگلیسی آیلتس یا فرانسوی TEF
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش استارتاپ

مدت آماده سازی مدارک تا اخذ ویزابین ۱ سال تا ۲ سال
مدت زمان اخذ ویزا از زمان ثبت درخواست تا دریافت جواببین ۱ هفته تا ۱۰ هفته
هزینه های بررسی پروندهدر حدود ۲۱۴۰ دلار کانادا
سرمایه لازم برای دریافت ویزاسرمایه لازم برای استقرار در این کشور
مدارک اصلیمدارک هویتی معتبر با ترجمه رسمی پاسپورت با اعتبار مناسب گواهی تمکن مالی گواهی عدم سوء پیشینه گواهی سلامت پزشکی مدرک تحصیلی مدرک زبان رزومه بیزینس پلن نامه ساپورت مالی
حداقل مدرکمهم نیست
مدرک زبانانگلیسی آیلتس یا فرانسوی TEF
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش کارآفرینی

مدت آماده سازی مدارک تا اخذ ویزابین ۱ سال تا ۲ سال
مدت زمان اخذ ویزا از زمان ثبت درخواست تا دریافت جواببین ۱ هفته تا ۴ ماه
هزینه های بررسی پروندهبین ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار
سرمایه لازم برای دریافت ویزامتغیر بین ۱۰۰ هزار دلار تا ۹۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری روی پروژهاز ۱۵۰ هزار دلار به بالا
مدارک اصلیمدارک هویتی معتبر پاسپورت با اعتبار مناسب گواهی سوابق شغلی گواهی تمکن مالی گواهی عدم سوء پیشینه گواهی سلامت پزشکی مدرک تحصیلی مدرک زبان بیزینس پلن سوابق سفرهای اکتشافی
حداقل مدرکدیپلم دبیرستان
مدرک زبانانگلیسی آیلتس یا فرانسوی TEF
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش ثبت شعبه

مدت آماده سازی مدارک تا اخذ ویزابین ۱ سال تا ۲ سال
مدت زمان اخذ ویزا از زمان ثبت درخواست تا دریافت جواببین ۱ هفته تا ۱۰ هفته
هزینه های بررسی پروندهدر حدود ۱۰۰۰ دلار با حق اقامت دائم
سرمایه لازم برای دریافت ویزامتغیر بین ۱۰۰ هزار دلار تا ۲۵۰ هزار دلار
مدارک اصلیمدارک هویتی معتبر پاسپورت با اعتبار مناسب گواهی تمکن مالی گواهی عدم سوء پیشینه گواهی سلامت پزشکی مدرک تحصیلی مدرک زبان
حداقل مدرکدیپلم دبیرستان
مدرک زبانانگلیسی آیلتس یا فرانسوی TEF
نوع اقامتابتدا ویزای کار سپس تبدیل به اقامت دائم

دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش خوداشتغالی

مدت اخذ ویزا از زمان ثبت درخواست بین ۲ سال تا ۴۱ ماه
هزینه های بررسی پروندهدر حدود ۲۱۰۰ دلار برای یک نفر
سرمایه لازم برای دریافت ویزاسرمایه لازم برای مستقر شدن در کانادا و شروع بیزینس
مدارک اصلیمدارک هویتی معتبر پاسپورت با اعتبار مناسب گواهی تمکن مالی گواهی عدم سوء پیشینه گواهی سلامت پزشکی مدرک تحصیلی مدرک زبان گواهی اثبات کننده سوابق شغلی
حداقل مدرکدیپلم دبیرستان
مدرک زبانانگلیسی آیلتس یا فرانسوی TEF
نوع اقامتدر همان ابتدا اقامت دائم

دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش بازدید تجاری

مدت اخذ ویزا از زمان ثبت درخواستبین ۱ هفته تا ۶ هفته
هزینه های بررسی پروندهدر حدود ۲۰۰ دلار کانادا
سرمایه لازم برای دریافت ویزاسرمایه لازم برای زندگی در این کشور در مدت زمان تعیین شده
مدارک اصلیمدارک هویتی معتبر پاسپورت با اعتبار مناسب گواهی تمکن مالی گواهی عدم سوء پیشینه گواهی سلامت پزشکی گواهی معرفی نامه یا دعوت نامه شرکتی
حداقل مدرکمهم نیست
مدرک زبانمهم نیست
نوع اقامتویزای موقت با اعتبار ۶ ماهه

مراحل دریافت ویزای بیزینس کانادا

مشاوره تخصصی

استفاده از مشاوره های تخصصی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا از جمله مراحل مهم به حساب می آید.
یک وکیل مهاجرتی به تمامی قوانین و مقررات مسلط است و در این مسیر می تواند پرونده شما را بررسی کرده و شما را در یک مسیر آسان و مشخص به اهداف تان برساند.
مطمئنا زمان و هزینه ها برای دریافت ویزای بیزینس کانادا برای تان اهمیت دارد که شما می توانید با دریافت خدمات مشاوره تخصصی در این هزینه ها صرفه جویی عالی داشته باشید.

انتخاب روش دریافت ویزا

روش های مختلفی برای دریافت ویزای بیزینس کانادا ارائه شده است که شما باید در ابتدای مسیر این روش ها را بررسی کنید و بر اساس سوابق کاری تان یکی از آن ها را انتخاب کنید.
انتخاب روش مهاجرتی وابسته به توانایی های شما و سوابق شغلی تان است و در این مسیر علاقه و اهداف نهایی در تعیین روش مهاجرتی تاثیرگذار است.
برای دریافت ویزای بیزینسی کانادا بیش از ده روش وجود دارد که شامل روش های مهاجرتی استانی و فدرال هستند.

بررسی شرایط برنامه

در برنامه های مهاجرتی مختلف شرایط خاصی وجود دارد و این شرایط به صورت مشخص از طرف وب سایت های برنامه ها ارائه شده است.
بررسی شرایط تمامی برنامه های مهاجرت بیزینسی کانادا به شما این امکان را خواهد داد تا بتوانید در شرایط بهتر و با دید باز به سمت آماده کردن مدارک حرکت کنید و با این کار می توانید روشی را انتخاب کنید که کاملا متناسب با سوابق کاری شما خواهد بود.
دقت داشته باشید که دولت این کشور برای هر قشری از مهاجران روش مختص را ارائه کرده است و شما باید به دنبال برنامه ای باشید که برایتان طراحی شده است.

آماده سازی مدارک

مدارک مشخصی در برنامه های مهاجرتی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا وجود دارد که این مدارک را می توانید از طریق چک لیست مدارک بررسی کنید.
معمولا، در وب سایت دولتی این کشور می توانید این چک لیست را دانلود کنید و در یک زمان بندی مشخص آن ها را آماده سازی کنید.
مدارک مربوط به برنامه های مهاجرت بیزینسی باید به صورت کامل به یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسوی ترجمه شوند و در صورت ترجمه نشدن مدارک نمی توان درخواست را در سیستم آنلاین به ثبت رساند.

پر کردن فرم درخواست

برای ارائه درخواست در سیستم آنلاین، شما لازم دارید تا در ابتدا فرم درخواست را پر کنید که برای آن نیاز است تا اطلاعاتی مانند اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به سوابق کاری در اختیارتان باشد.
بیشتر اشتباهات مربوط به درخواست ویزا در همین مرحله به وجود می آید و برای موفقیت در این مرحله باید دقت زیادی روی درج اطلاعات داشته باشید.
در صورتی که فرم درخواست به صورت اشتباه پر شود و اطلاعات غلط در آن درج شود، امکان رد شدن درخواست بالا خواهد بود.

ثبت مدارک

در همان مرحله ثبت درخواست شما نیاز دارید تا مدارک مورد نیاز را به صورت آنلاین ثبت کنید.
شرایط ثبت این مدارک در وب سایت دولتی یا استانی بیان شده است و معمولا در فرمت پی دی اف می توانید این مدارک را اسکن و در سیستم آنلاین ارسال کنید.
شاید در مراحل پس از ثبت درخواست اولیه مدارک اضافی نیز از شما درخواست شود که در این صورت نام این مدارک از طریق روش آنلاین به اطلاع شما خواهد رسید و می توانید آن ها را آماده کرده و ارسال کنید.

پرداخت هزینه نهایی

با ارسال اطلاعات مورد نیاز و ثبت مدارک شما باید هزینه اپلیکیشن ویزا را پرداخت کنید. پرداخت این هزینه نشان دهنده ثبت نهایی درخواست است که در مرحله نهایی ثبت درخواست مبلغ آن به اطلاع شما خواهد رسید.

هزینه های ویزا در روش های مختلف با همدیگر تفاوت دارند و شما برای اطلاع از آن باید وب سایت رسمی برنامه های مهاجرتی را بررسی کنید. برای نمونه، در روش استارتاپ، این هزینه ۲۱۴۰ دلار کانادا است.

● انتظار برای دریافت ویزا

مدت زمان رسیدگی به درخواست وابسته به شرایط مختلفی است که یکی از آن ها شلوغی سفارت خواهد بود. شما تا جایی که می توانید باید مدارک کامل و جامعی ارائه دهید تا از نظر کمبود مدارک با مشکل و وقفه زمانی روبرو نشوید.

در مراحل پس از ثبت درخواست ممکن است مدارک اضافی نیاز باشد که آماده کردن سریع آن ها می تواند پرونده تان را در زمان کمتری به جلو هدایت کند. در حالت کلی، برای ویزای بیزینس کانادا شما باید یک هفته تا ده هفته منتظر بمانید تا جواب اپلیکیشن به دست تان برسد.

نکات مهم برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

 • ویزای بیزینس کانادا در دو مدل صادر می شود که برای بازدید تجاری یا برای تاسیس یک تجارت است.
 • شما برای اخذ ویزاهای بیزینسی کانادا نیاز دارید تا در ابتدا روش مهاجرتی و روش حضور در این کشور را مشخص کنید و پس از این کار شرایط برنامه مورد نظر را محقق کنید.
 • روش مهاجرت بیزینسی کانادا شامل استارتاپ، خوداشتغالی و کارآفرینی است و در کنار آن، شما با خرید بیزینس آماده نیز می توانید به صورت تجاری در این کشور حضور داشته باشید و فعالیت های کاری انجام دهید.
 • هزینه های ویزای بیزینس کانادا در روش های مختلف تفاوت دارد اما در حالت کلی باید ۲۱۴۰ دلار کانادا برای ثبت درخواست و بررسی پرونده در نظر داشته باشید.
 • ثبت درخواست ویزا از طریق وب سایت آنلاین این کشور و با پرونده کامل انجام می شود و پس از آن شما چند هفته تا دریافت جواب ویزایتان زمان لازم دارید.
 • در هر مرحله از اخذ ویزای بیزینس کانادا که باشید، می توانید با مشاوران مهاجرت و وکلای قانونی تراست بیزینس تماس حاصل فرمایید.
 • متخصصان مهاجرت بیزینسی در تراست بیزینس آماده هستند تا بهترین روش های مهاجرتی را در اختیار شما قرار دهند که بر اساس سوابق شغلی شما و به صورت اختصاصی طراحی شده است.

ویزای بیزینس کانادا چیست؟

در حالت کلی، بیزینس به معنی کسب و کار و تجارت در کشور کانادا است و فردی که بیزینس را رهبری و مدیریت می کند، با نام صاحب کسب و کار یا مدیر آن شناخته می شود.

شما می توانید بیزینس های مختلفی را در این کشور راه اندازی کنید و از این نظر محدودیتی از طرف دولت کانادا برای مهاجران وجود ندارد. با این حال، برای راه اندازی بیزینس و حضور در این کشور، شما نیاز دارید تا یک ویزای بیزینس کانادا نیز دریافت کنید که مجوزتان برای راه اندازی کسب و کار و فعالیت در آن است.

البته، نوع دیگری از ویزای بیزینس کانادا وجود دارد که با نام ویزای بازدید تجاری شناخته می شود و این نوع ویزا به صورت موقت صادر می شود. شما با استفاده از ویزای بازدید تجاری کانادا می توانید در این کشور به مدت شش ماه حضور داشته باشید و فعالیت های غیرکاری را در آن انجام دهید.

نکته مهم این است که شما نیاز دارید تا در ابتدای مسیر روشی را برای اخذ ویزای بیزینسی کانادا انتخاب کنید که در نهایت شما را به اهداف تان برساند.

استفاده از روش هایی مانند استارتاپ یا خود اشتغالی در نهایت اقامت دائم کانادا را به شما ارائه خواهد داد و با این روش های مهاجرت بیزینسی می توانید مزایای متعددی را برای سایر اعضای خانواده تان فراهم کنید.

 • ویزای بیزینسی کانادا برای اهداف شغلی صادر می شود و برای اخذ این نوع ویزا لازم است با استفاده از روش مهاجرتی مورد نظر در سیستم آنلاین درخواست ثبت شود.
 • ویزاهای بیزینسی این کشور معمولا به صورت موقت هستند که در ابتدا به متقاضی اعطا می شود. پس از گذشت مدت زمانی کوتاه می توانید این نوع اقامت را به اقامت دائم کانادا تبدیل کنید.
 • از جمله اساسی ترین نکات مربوط به ویزاهای بیزینسی کانادا داشتن شرایطی است که در تمامی برنامه ها با آن ها مواجه خواهید شد. در واقع، هر برنامه مهاجرتی برای افراد مشخصی طراحی شده است و شما باید بررسی کنید که چه روشی بهترین بازدهی را برایتان فراهم خواهد کرد.

انواع ویزای بیزینس کانادا

در حالت کلی، ویزای بیزینس کانادا به دو دسته تقسیم بندی می شوند. این دسته بندی بر اساس مدت زمان اقامت انجام می شود که در دسته اول شما می توانید یک ویزای موقت شش ماهه را اخذ کنید.

ویزای شش ماهه به شما این امکان را می دهد تا در مدت زمان تعیین شده در این کشور حضور داشته باشید و فعالیت هایی مانند حضور در همایش ها و امضای قراردادهای همکاری را انجام دهید.

در دسته دوم که برای روش هایی مانند استارتاپ و خوداشتغالی ارائه شده است، شما می توانید ویزای موقت با اعتبار بالاتری دریافت کنید. در این صورت به راحتی خواهید توانست تا در کشور مقصد حضور پیدا کنید و اهداف مهاجرت خود را دنبال کنید.

در روش استارتاپ، که در دسته دوم ویزای بیزینس کانادا قرار می گیرد، شما با یک ویزا با اعتبار یک ساله یا حتی بیشتر می توانید در این کشور حضور پیدا کنید و استارتاپ مورد نظر را در آن تاسیس کنید. در صورتی که به دنبال اخذ ویزای بیزینسی کانادا به صورت دائم هستید، می توانید با استفاده از روش هایی مانند خود اشتغالی اقدام کنید که در همان ابتدا به شما کارت اقامت دائم کانادا تعلق خواهد گرفت.

در حالت کلی، دو دسته بندی برای ویزای بیزینس کانادا وجود دارد:

 • ویزای بیزینس کانادا به صورت کوتاه مدت: ویزای بازدید تجاری
 • ویزای بیزینس کانادا به صورت بلند مدت: استارتاپ، کارآفرینی و خود اشتغالی

شرایط دریافت ویزای بیزینس کانادا

شرایط مختلفی برای دریافت ویزای بیزینسی کانادا در روش های مختلف مهاجرتی وجود دارد که داشتن این شرایط از الزامات برنامه ها به حساب می آید. از نظر شرایط برنامه های مهاجرت بیزینسی کانادا، شما باید بررسی کنید که با چه برنامه ای به حداکثر بازدهی دست پیدا خواهید کرد و کدام برنامه شما را به اهداف نهایی تان خواهد رساند.

در حالت کلی، برای اخذ ویزای بیزینس کانادا نیاز به تمکن مالی، سابقه شغلی مرتبط و داشتن توانایی برای راه اندازی بیزینس های مورد نظر در این کشور است. شما در این آدرس اینترنتی می توانید شرایط ورود به این کشور با ویزای بیزینس را مشاهده کنید.

شرایط دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش خرید بیزینس آماده

خرید بیزینس آماده به شما این امکان را می دهد تا در یک پروسه سریع و بدون دردسر موفق به اخذ ویزای بیزینسی کانادا شوید. در این روش شما ۲ سال تا دریافت اقامت دائم زمان لازم دارید و از شرایط مهم برنامه داشتن تمکن مالی و توانایی در اداره کردن کسب و کار مورد نظر در این کشور است.

در حالت کلی، شرایط خرید یک بیزینس آماده در کانادا به صورت زیر است.

تمکن مالی از مهم ترین بخش های کار است که برای خرید یک بیزینس آماده معمولا شما به تمکن مالی و سرمایه کلی بین ۲۵۰ هزار دلار تا ۶ میلیون دلار نیاز خواهید داشت.

این میزان سرمایه وابسته به بیزینسی است که شما قصد خرید آن را دارید و برای بسیاری از بیزینس ها در این کشور نیاز به سرمایه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار است. شما در روش خرید بیزینس آماده یک ویزای بیزینس اولیه دریافت خواهید کرد که در نهایت می توان آن را به اقامت دائم تبدیل کرد.

تبدیل ویزای بیزینس کانادا به اقامت دائم این کشور کاملا وابسته به خود متقاضی است و برای این کار باید متقاضی پس از حضور در کشور مقصد به فکر محقق کردن شرایط اقامت دائم کانادا باشد که از مهم ترین آن ها باید به استخدام فرد کانادایی و تاسیس بیزینس مورد نظر اشاره کرد.

هزینه ویزا در این روش شامل اخذ ویزای کار اولیه و هزینه بیومتریک است که در حدود ۴۰۰ دلار کانادا برای ثبت درخواست و بررسی پرونده هزینه لازم خواهد شد.

 • داشتن سابقه مدیریتی و شغلی حرفه ای
 • خرید یک بیزینس فعال
 • تمکن مالی
 • نمره حداقلی در مدرک زبان
 • داشتن بیزینس پلن
 • اخذ مجوزهای لازم
 • استخدام فرد کانادایی

شرایط دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش استارتاپ

استارتاپ کانادا از بهترین روش ها برای افرادی است که ایده های خوب تجاری دارند و می خواهند ویزای بیزینس کانادا را دریافت کنند. شما با داشتن یک طرح تجاری قوی و گرفتن نامه ساپورت مالی از شرکت های سرمایه گذاری می توانید برای ویزای استارتاپ اقدام کنید که اعتبار قابل قبولی دارد و با این مجوز می توانید در کشور مقصد حضور پیدا کنید.

در صورتی که بخواهید ویزای بیزینس کانادا را در روش استارتاپ به اقامت دائم این کشور تبدیل کنید، این کار امکان پذیر است و پس از راه اندازی بیزینس مورد نظر و طی کردن مراحل اولیه به راحتی می توان برای اقامت دائم کانادا درخواست داد.

بررسی پرونده تا رسیدن به پروسه اقامت دائم کانادا در این روش بین یک تا دو سال زمان نیاز دارد و شما برای اخذ این نوع از ویزای بیزینس کانادا باید زمان بندی دقیق و برنامه خوبی داشته باشید تا در مراحل مختلف به مشکل بر خورد نکنید.

مدارک مهم این برنامه شامل بیزینس پلن، مدرک زبان و نامه ساپورت مالی است که پس از آماده سازی این مدارک می توانید درخواست تان را برای اخذ ویزای کار در سیستم مورد نظر ارائه دهید.

هزینه های ویزا در این روش بر اساس آخرین آمار ۲۱۴۰ دلار کانادا برآورد شده است که شامل درخواست در سیستم آنلاین و بررسی پرونده است.

مدرک زبان از جمله اصلی ترین نیازها برای اقدام از طریق استارتاپ است و در این روش سرمایه مورد نیاز استارتاپ شما توسط یک یا چند شرکت سرمایه گذاری تامین خواهد شد. شرایط کلی استارتاپ کانادا به صورت زیر است.

 • ایده تجاری که بتوان روی آن سرمایه گذاری کرد
 • داشتن مدرک زبان حداقل سطح ۵ آیلتس
 • داشتن تمکن مالی برای مستقر شدن در کشور کانادا
 • نامه ساپورت مالی برای ایده تجاری مورد نظر

شرایط دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش کارآفرینی

کارآفرینی کانادا از روش هایی است که برای آن نیاز دارید تا تمکن مالی و سابقه شغلی قابل قبول داشته باشید. اخذ ویزای بیزینس کانادا در این روش امکان پذیر است و در نهایت کار شما می توانید ویزای کار خود را به اقامت دائم کانادا تبدیل کنید.

تمامی افرادی که بتوانند حداقل تمکن مالی را فراهم کنند و از نظر سابقه شغلی حرفه ای نیز مشکلی نداشته باشند، می توانند متقاضی کارآفرینی در کانادا باشند. بهتر است تا بدانید اخذ ویزای شغلی در این برنامه در حدود چند ماه تا ۱ سال به طول می انجامد و شما پس از یک سال حضور در این کشور به عنوان کارآفرین می توانید برای پروسه اقامت دائم این کشور اقدام کنید.

هزینه های بررسی پرونده و درخواست اولیه در این روش متغیر است و شما باید برنامه استانی مورد نظرتان را بررسی کنید. این هزینه ها بین ۵۰۰ دلار تا ۴۰۰۰ دلار کانادا متغیر است که در زمان ثبت درخواست اولیه از متقاضی اخذ خواهد شد. در روش کارآفرینی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا شما باید تمکن مالی بین ۵۰۰ هزار دلار تا ۹۰۰ هزار دلار داشته باشید که در برنامه های مختلف این میزان متفاوت است.

همچنین، برای موفقیت در برنامه باید بین ۵۰ هزار دلار تا ۴۰۰ هزار دلار نیز روی پروژه کارآفرینی مورد نظرتان سرمایه گذاری شود. شما می توانید با حداقل مدرک دیپلم نیز برای کارآفرینی و اخذ ویزای بیزینس کانادا اقدام کنید و داشتن ۲ سال یا ۳ سال سابقه شغلی حرفه ای از الزامات این برنامه ها هستند.

در حالت کلی، شرایط برنامه های کارآفرینی برای اخذ ویزای بیزینسی کانادا به صورت زیر است:

 • سابقه شغلی مدیریتی و حرفه ای
 • تمکن مالی حداقلی
 • تامین سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی پروژه
 • داشتن حداقل مدرک تحصیلی و حداقل مدرک زبان
 • داشتن طرح تجاری موفق و قابل اتکا
 • ابراز علاقه برای زندگی در ایالت مورد نظر تا زمان فعال بودن بیزینس

شرایط دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش ثبت شعبه

ثبت شعبه در کانادا از روش های منحصر به فردی است که متقاضیان می توانند با آن به این کشور مهاجرت کنند. اخذ ویزای بیزینس کانادا در روش ثبت شعبه مزایای متنوعی دارد که شما در یک شرایط مشخص و مسیر مستقیم می توانید به سمت اقامت دائم کانادا حرکت کنید.

در روش ثبت شعبه، شرکت مبدا باید به صورت فعال در چند سال گذشته در بازار حضور داشته باشد و در صورت داشتن تمکن مالی کافی، با ثبت یک شعبه در کشور مقصد می توان ویزای شغلی و سپس اقامت دائم را دریافت کرد.

هزینه های اولیه و سال اول شعبه مقصد توسط شرکت مبدا تامین خواهد شد که شرکت مبدا باید در حدود ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار دلار تمکن مالی برای این کار داشته باشد. متقاضیان اصلی که می توانند با استفاده از این روش ویزای بیزینس کانادا را دریافت کنند، مدیران و روسای شرکت و کارکنان تخصصی آن ها هستند.

مدت زمانی که شما در این روش باید در نظر داشته باشید تا به ویزای کار برسید، بین یک سال تا دو سال است و پس از یک سال می توانید برای اقامت دائم این کشور اقدام کنید.

هزینه های اپلیکیشن در این روش مهاجرت بیزینسی کانادا در حدود هزار دلار برآورد شده است و از مدارک مهم برنامه باید به مدارک هویتی، تمکن مالی، مدارک شغلی و مدرک زبان اشاره کرد. در حالت کلی، شرایط برنامه ثبت شعبه در کانادا به صورت زیر هستند.

 • فعال بودن شعبه مبدا در بازار
 • داشتن تمکن مالی برای تامین هزینه های شعبه کانادایی
 • داشتن سابقه شغلی برای فرد متقاضی در شرکت مبدا
 • استخدام شدن متقاضی در شعبه کانادایی
 • فعال بودن بیزینس در کشور کانادا و ارائه خدمات یا محصولات

شرایط دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش خوداشتغالی

خوداشتغالی در کانادا از روش های بسیار منحصر به فرد برای اخذ ویزای بیزینس کانادا به حساب می آید که فرد در همان ابتدای مسیر می تواند اقامت دائم این کشور را دریافت کند. مزیت مهم این روش نیز همین است که شما با ارائه مدارک کامل و پرونده بدون نقص می توانید اقامت دائم را دریافت کنید و بیزینس مورد نظر را در کشور مقصد تاسیس کنید.

داشتن دو سال سابقه شغلی حرفه ای در یکی از رده های شغلی مورد تایید از شروط اصلی برنامه است و شما در این روش باید برای مستقر شدن در کشور کانادا نیز تمکن مالی داشته باشید.

میزان سرمایه و تمکن مالی حداقلی در این برنامه تعیین نشده است اما فرد متقاضی باید نشان دهد که می تواند در این کشور یک بیزینس را راه اندازی کند و توانایی تامین هزینه های این بیزینس را خواهد داشت.

روش خوداشتغالی کانادا برای افرادی طراحی شده است که به عنوان هنرمند و ورزشکار شناخته می شوند و می توانند حداقل دو سال سابقه شغلی حرفه ای به صورت خوداشتغالی ارائه دهند.

میزان هزینه های ویزا در این روش در حدود ۲۰۰۰ دلار کانادا برای فرد متقاضی است و در صورت داشتن همسر و فرزندان نیز باید هزینه های اضافی در نظر گرفته شوند. برای همسر متقاضی هزینه حدودی ۱۳۰۰ دلار کانادا برآورد شده است و برای هر فرزند نیز هزینه ویزا در حدود ۲۳۰ دلار کانادا است.

از جمله شرایط مهم این برنامه داشتن حداقل مدرک تحصیلی و داشتن حداقل سطح زبان در انگلیسی یا فرانسوی است و هر اندازه بتوانید پرونده قوی تر و کامل تری را ارائه دهید، در شرایط بهتری می توانید اقامت دائم را دریافت کنید. شرایط کلی برنامه برای اخذ ویزای بیزینس کانادا در این روش به صورت زیر هستند:

 • داشتن حداقل دو سال سابقه شغلی حرفه ای و خود اشتغالی
 • مدرک زبان و مدرک تحصیلی حداقلی
 • تمکن مالی برای مستقر شدن در این کشور و شروع بیزینس مورد نظر

شرایط دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش بازدید تجاری

بازدید تجاری کانادا روشی است که برای متقاضیان ویزای موقت طراحی شده است و افرادی که قصد انجام امور تجاری را دارند می توانند از این روش استفاده کنند. شما با اخذ ویزای بازدید تجاری کانادا یک ویزای موقت دریافت خواهید کرد که حداکثر شش ماه اعتبار دارد و می توان آن را در یک هفته تا ۶ هفته دریافت کرد.

بهتر است تا بدانید امکان تمدید این نوع ویزا وجود دارد و در صورت نیاز می توانید یک ماه قبل از پایان اعتبار ویزا درخواست تمدید را ارائه دهید.

مدرک تحصیلی و مدرک زبان در این روش اخذ ویزای بیزینس کانادا مهم نیست و تنها باید نشان دهید که قصد انجام امور تجاری را در این کشور دارید.

دقت داشته باشید که امکان کار کردن با این نوع ویزا وجود ندارد و شما نمی توانید در مدت زمان حضور در این کشور کار کنید و درآمد داشته باشید. ویزای بازدید تجاری کانادا تنها برای افرادی است که قصد حضور در نمایشگاه ها، همایش ها یا فستیوال ها را دارند و می خواهند قراردادهایی را در این کشور امضا کنند.

برای بررسی پرونده و ثبت درخواست در سیستم مورد نظر شما نیاز به پرداخت حدود ۲۰۰ دلار کانادا خواهید داشت و سرمایه مورد نیاز هم همان هزینه برای زندگی در این کشور در مدت زمان تعیین شده است.

تمکن مالی برای زندگی چند ماهه در این کشور از الزامات برنامه به حساب می آید و از جمله شروط مهم این ویزای بیزینس کانادا باید به نبود مشکلات پزشکی و قانونی برای متقاضی اشاره کرد.

 • حداکثر مدت زمان اقامت باید شش ماه باشد
 • در این مدت نباید به صورت مستقیم وارد بازار کار شوید و از کار در این کشور درآمد داشته باشید
 • در مدت زمان تعیین شده درآمد فرد باید از خارج از کانادا باشد
 • فرد متقاضی نباید دارای مشکلات قانونی و پزشکی باشد
 • نیاز است تا تمکن مالی برای مستقر شدن در این کشور و زندگی در آن را داشته باشید

مدارک لازم برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

در حالت کلی، شما نیاز به مدارک هویتی دارید و در کنار آن، نیاز است تا در مورد سوابق شغلی و تمکن مالی نیز مدارکی آماده شوند. دقت داشته باشید که برای اخذ ویزای بیزینس کانادا لازم است تا مدارک شما کاملا به زبان انگلیسی یا فرانسوی ترجمه شده و در سیستم مورد نظر به ثبت برسند.

مدارکی که آماده می کنید احتمالا دارای اعتبار خاصی هستند پس باید دقت داشته باشید که در مدت زمان اعتبار این مدارک باید درخواست را در سیستم مورد نظر به ثبت برسانید.

برای نمونه، ترجمه شناسنامه و گواهی های پزشکی و عدم سوء پیشینه هر کدام دارای اعتبار خاصی هستند. دقت کنید که مدارک آماده شده باید به صورت رسمی ترجمه شوند و مهرهای لازم برای آن ها اخذ شود.

مدارکی که در مسیر اخذ ویزای بیزینس کانادا در روش های مختلف مهاجرتی به آن ها نیاز خواهید داشت به صورت زیر هستند.

مدارک لازم برای دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش خرید بیزینس آماده

 • مدارک هویتی معتبر با ترجمه رسمی
 • مدرک پاسپورت با اعتبار مناسب
 • گواهی تمکن مالی
 • گواهی ازدواج (در صورت وجود)
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • گواهی سلامت پزشکی
 • مدرک زبان (برای اقامت دائم)
 • بیزینس پلن

مدارک لازم برای دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش استارتاپ

 • مدرک شناسایی با ترجمه رسمی
 • مدرک پاسپورت با اعتبار مناسب
 • مدرک زبان
 • مدرک تحصیلی
 • گواهی تمکن مالی
 • بیزینس پلن
 • نامه ساپورت
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • گواهی سلامت پزشکی
 • گواهی ازدواج (در صورت وجود)

مدارک لازم برای دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش کارآفرینی

 • مدارک هویتی با ترجمه رسمی
 • پاسپورت با اعتبار مناسب
 • رزومه یا سی وی متقاضی
 • مدارک اثبات سابقه شغلی
 • گواهی تمکن مالی
 • گواهی های تخصصی شغلی
 • گواهی سلامت پزشکی
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • گواهی ازدواج (در صورت وجود)
 • مدرک تحصیلی
 • بیزینس پلن
 • مدارک مربوط به سفرهای اکتشافی
 • مدارک مربوط به تحقیقات بازار

شرایط لازم برای دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش ثبت شعبه

 • مدارک هویتی با ترجمه رسمی
 • پاسپورت با اعتبار مناسب
 • گواهی تمکن مالی
 • مدارک اثبات کننده اشتغال متقاضی در شرکت مبدا و شعبه مورد نظر
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • گواهی سلامت پزشکی
 • مدرک زبان (برای اقامت دائم)

شرایط لازم برای دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش خوداشتغالی

 • مدارک هویتی به صورت ترجمه رسمی
 • پاسپورت با اعتبار مناسب
 • مدارک سوابق شغلی حرفه ای
 • مدرک تحصیلی و سایر گواهی ها
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • گواهی سلامت پزشکی
 • مدارک ازدواج (در صورت وجود)
 • مدرک زبان فرانسوی یا انگلیسی
 • مدارک اثبات کننده تطبیق پذیری

شرایط لازم برای دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش بازدید تجاری

 • مدارک هویتی به صورت ترجمه رسمی
 • مدرک پاسپورت با اعتبار مناسب
 • گواهی تمکن مالی
 • گواهی معرفی نامه یا دعوت نامه
 • عکس جدید متقاضی
 • گواهی واکسیناسیون
 • مدارک اثبات کننده توان مالی

در چه شرایطی ویزای بیزینس کانادا صادر می شود؟

ویزای بیزینس کانادا در شرایطی صادر می شود که فرد به عنوان یک صاحب کسب و کار یا بازدید کننده قصد حضور در این کشور را دارد. در این صورت شما باید یک برنامه مهاجرتی بیزینسی را انتخاب کنید و با استفاده از آن اقدام به اخذ ویزای بیزینسی کانادا کنید.

صدور ویزای بیزینس کانادا وابسته به محقق کردن شرایط برنامه های مختلف است و شما تنها در صورتی موفق خواهید شد که بتوانید این شرایط را در ابتدای مسیر و پس از حضور در این کشور محقق کنید.

 • ویزای بازدید تجاری: فرد باید قبول کند که در مدت زمان حضور در این کشور قصد فعالیت کاری که به درآمد منجر شود را ندارد. هدف از ارائه این نوع ویزا اجازه به متقاضی برای حضور در کنفرانس ها و نمایشگاه ها است و با استفاده از آن می توان سفارش ها را ثبت کرد و قراردادهای کاری را امضا کرد. در صورت قبول کردن این شرایط، ویزای بازدید تجاری برای شما صادر خواهد شد.
 • ویزای بیزینس بلند مدت: در روش هایی مانند کارآفرینی و استارتاپ شما موفق خواهید شد تا یک ویزای بلند مدت یک یا دو ساله اخذ کنید که با استفاده از آن می توان در کشور مقصد حضور پیدا کرده و بیزینس را تاسیس کرد. شما در صورتی موفق به اخذ این نوع ویزا خواهید شد که بتوانید ثابت کنید بیزینس آینده تان قدرت اشتغال زایی مناسبی دارد و برای اقتصاد منطقه مورد نظر سودآوری خوبی دارد.

تمکن مالی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

در تمامی برنامه های مهاجرت بیزینسی به این کشور یا بازدید تجاری از کانادا شما نیاز دارید تا تمکن مالی مورد نظر را داشته باشید. این تمکن مالی با استفاده از ارائه مدارکی به اثبات می رسد که اسناد املاک یا موجودی های حساب بانکی جزو آن ها به شمار می رود.

تمکن مالی تقریبا در تمامی روش های بیزینسی جزو اصول اساسی است اما در بعضی از برنامه ها مانند استارتاپ یا بازدید تجاری، این تمکن مالی کمتر از کارآفرینی یا خرید بیزینس است.

در روش های مهاجرت بیزینسی کانادا برای اخذ ویزا در صورتی که شما از نظر تمکن مالی در شرایط خوبی قرار داشته باشید، بسیاری از مشکلات مسیر از میان برداشته خواهد شد. برای نمونه، شما با ارائه تمکن مالی مناسب می توانید با روش خرید بیزینس اقدام کنید و با سرعت بالاتری مراحل ویزا و اقامت دائم را طی کنید.

در حالت کلی، تمکن مالی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا در روش های مختلف به صورت جدول زیر است. دقت داشته باشید که این میزان به صورت حداقلی برآورد شده است و شما می توانید با ارائه تمکن مالی بیشتر شانس پذیرش در برنامه و امتیازهای خودتان را افزایش دهید.

برنامه مهاجرتی مورد نظرمیزان سرمایه گذاری
تمکن مالی ویزای بیزینس کانادا در روش خرید بیزینس آمادهتمکن مالی: بین ۱۰۰ هزار دلار تا ۶ میلیون دلار سرمایه گذاری: در حدود ۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار سرمایه در گردش
تمکن مالی برای دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش استارتاپتمکن مالی: سرمایه برای مستقر شدن در کشور مورد نظر برای ماه های اول
تمکن مالی برای دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش کارآفرینیتمکن مالی: بین ۵۰۰ هزار دلار تا ۹۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری: بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار در برنامه های مختلف
تمکن مالی برای دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش ثبت شعبهتمکن مالی: سرمایه شرکت مبدا برای تامین هزینه های شعبه مقصد بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار
تمکن مالی برای دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش خوداشتغالیتمکن مالی: سرمایه برای مستقر شدن در این کشور و تامین هزینه های بیزینس در ابتدا
تمکن مالی برای دریافت ویزای بیزینس کانادا در روش بازدید تجاریتمکن مالی: سرمایه برای مستقر شدن در این کشور و تامین هزینه ها در مدت زمان بازدید تجاری

مدت اعتبار ویزای بیزینس کانادا

اعتبار ویزای بیزینس کانادا کاملا وابسته به شرایط برنامه های مختلفی است که شما از طریق آن اقدام می کنید. در روش هایی مانند بازدید تجاری از منطقه مورد نظر، شما یک ویزای موقت دریافت خواهید کرد که حداکثر شش ماه اعتبار دارد.

در شرایط نیاز، شما می توانید این اعتبار را تمدید کنید و با استفاده از یک ویزای جدید، تا شش ماه دیگر نیز از حضور در این کشور استفاده کنید.

در روش های دیگر که به عنوان روش های مهاجرت کاری به حساب می آیند، شما در ابتدای امر یک ویزای بیزینس کانادا دریافت خواهید کرد که ویزای کار است و با استفاده از آن می توانید در کشور مقصد حضور داشته باشید و بیزینس را راه اندازی کنید.

مدت اعتبار این ویزا کاملا وابسته به برنامه است و معمولا این اعتبار از ۱ سال تا ۲ سال متغیر است. برای نمونه، شما در روش های کارآفرینی ویزای کاری دریافت خواهید کرد که با این ویزا می توانید در منطقه مورد نظر حضور داشته باشید و پروژه کارآفرینی خود را شروع کنید.

این ویزا به صورت یک ساله یا دو ساله صادر می شود و شما در این مدت زمان باید به فکر احداث پروژه کارآفرینی باشید و بیزینس مورد نظر را در کانادا شروع کنید.

روش اخذ ویزامدت زمان اعتبار
بازدید تجاری از کانادا۶ ماه
کارآفرینی در کانادا۱ یا ۲ سال
ثبت شعبه در کانادا۱ یا ۲ سال
خوداشتغالی در کاناداتمام وقت
خرید بیزینس آماده در کانادا۱ یا ۲ سال

مدت زمان صدور ویزای بیزینس کانادا

مدت زمان صدور ویزای بیزینس کانادا کاملا وابسته به شرایط است و در برنامه های مختلف شما باید بازه های زمانی مختلفی را در نظر داشته باشید. در واقع، این مدت زمان وابسته به نوع برنامه مهاجرتی است و در قدم دوم میزان شلوغی سفارت کانادا نیز در مدت زمان پاسخگویی به درخواست ها تاثیر بالایی دارد.

در روش استارتاپ، شما در ابتدا باید مدارک اولیه را آماده کنید و با بیزینس پلن تان برای اخذ نامه ساپورت مالی اقدام کنید. در صورتی که این مراحل را با موفقیت پشت سر گذاشتید، می توانید برای اخذ ویزا اقدام کنید که در حدود چند هفته به طول خواهد انجامید. برای روش استارتاپ شما باید بازه های زمانی زیر را در نظر داشته باشید.

 • بازه اول: آماده کردن مدارک اولیه، بررسی ایده تجاری و مدرک زبان در حدود ۱ ماه تا ۱ سال
 • بازه دوم: آماده کردن بیزینس پلن و تحقیقات بازار بین ۱ ماه تا ۶ ماه
 • بازه سوم: اقدام برای دریافت نامه ساپورت مالی بین ۳ ماه تا ۶ ماه
 • بازه چهارم: اقدام برای ویزا و ثبت اپلیکیشن بین ۱ هفته تا ۶ هفته

در روش خود اشتغالی نیاز است تا سفارت کانادا اطلاعات کاملی از پرونده شما به دست آورد و شما لازم دارید تا با مدارک کاملی پرونده تان را به ثبت برسانید. بنابراین، پروسه کلی برای ثبت درخواست و بررسی پرونده در این روش زیاد است و در برنامه حداکثر ۴۱ ماه تعیین شده است.

در این روش مزیت مهمی وجود دارد که شما در همان ابتدای پذیرش پرونده موفق خواهید شد تا اقامت دائم کانادا را به دست آورید و با این اقامت دائم بیزینس تان را در این کشور راه اندازی کنید. بازه های زمانی در این روش به صورت زیر محاسبه شده اند.

 • بازه اول: آماده سازی مدارک اولیه مربوط به شغل و بیزینس و مدرک زبان بین ۱ ماه تا ۱ سال
 • بازه دوم: ثبت درخواست در سیستم و ارائه پرونده برای اخذ اقامت دائم کانادا بین ۲ سال تا ۴۱ ماه

روش کارآفرینی یکی از بهترین روش های اخذ ویزای بیزینس کانادا به حساب می آید که در این روش شما ابتدا با دولت های استانی کانادا روبرو هستید. در ابتدای مسیر نیاز است تا شما پرونده و مدارک تان را به دولت های استانی ارائه دهید و پس از دریافت تاییدیه می توانید درخواست ویزای کاری و بیزینسی دهید.

مزیت مهم روش کارآفرینی این است که شما تحت حمایت های دولتی قرار دارید و در شرایط ایده آل می توانید بیزینس تان را در این کشور راه اندازی کنید. البته، نوشتن بیزینس پلن در این مرحله از جمله مراحل بسیار مهم است.

 • بازه اول: آماده سازی مدارک اولیه، بررسی طرح کارآفرینی و مدرک زبان بین ۱ ماه تا ۱ سال
 • بازه دوم: آماده سازی بیزینس پلن و تحقیقات بازار بین ۳ ماه تا ۶ ماه
 • بازه سوم:‌ دریافت تایید استانی بین ۳ ماه تا ۵ ماه
 • بازه چهارم: اقدام برای ویزای کار بین ۱ هفته تا ۱۰ هفته

در مورد روش های اخذ ویزای بیزینس کانادا روش دیگری نیز وجود دارد که یکی از بهترین راه حل ها برای افرادی است که قصد مهاجرت سریع را به این کشور دارند. این روش با نام خرید بیزینس آماده شناخته می شود که در نهایت شما را به اقامت دائم کانادا خواهد رساند.

در صورتی که قصد راه اندازی یک بیزینس خوب و پر بازده را داشته باشید و بخواهید از همان قدم های ابتدایی به درآمد برسید، خرید یک بیزینس آماده می تواند از بهترین گزینه های پیش روی شما به شمار رود.

در این روش نیز لازم است مدارک اولیه و مدرک بیزینس پلن آماده شود و پس از آن برای ویزای کار اقدام شود.

 • بازه اول: آماده سازی مدارک، بررسی بیزینس و مدرک زبان بین ۱ ماه تا ۱ سال
 • بازه دوم: خرید بیزینس و عقد قراردادها بین ۱ ماه تا ۳ ماه
 • بازه سوم: اخذ مجوزها بین ۱ ماه تا ۳ ماه
 • بازه چهارم: اقدام برای ویزای بیزینس کانادا بین ۱ هفته تا ۱۰ هفته
 • بازه پنجم: حضور در کشور مقصد تا اقامت دائم بین ۱ سال تا ۲ سال

روش ثبت شعبه در کانادا نیز از بهترین روش های مهاجرتی به این کشور به حساب می آید که صاحبان بیزینس در کشور مبدا می توانند از آن استفاده کنند.

در این روش شما باید بازه های زمانی زیر را در نظر داشته باشید که طی آن مدارک اولیه آماده می شوند و در سیستم دولتی این کشور درخواست ثبت می شود.

 • بازه اول: آماده سازی مدارک اولیه، مدارک شغلی و مدرک زبان بین ۱ ماه تا ۱ سال
 • بازه دوم: ثبت شعبه در کشور مبدا و اجاره یا خرید محل بین ۱ ماه تا ۳ ماه
 • بازه سوم: اقدام برای ویزا برای متقاضی بین ۱ هفته تا ۱۰ هفته
 • بازه چهارم: حضور در کشور مقصد تا شروع پروسه اقامت دائم بین ۱ سال تا ۱.۵ سال

مزایای اخذ ویزای بیزینس کانادا

 • امکان کسب درآمد با اخذ ویزای بیزینسی کانادا از همان ابتدا
 • امکان اقدام همزمان برای اقامت سایر اعضای خانواده
 • پروسه مشخص برای دریافت اقامت دائم پس از دریافت ویزای بیزینسی کانادا
 • امکان تمدید در صورت نیاز
 • نبود محدودیت شغلی
 • امکان احداث پروژه بیزینسی در ایالت های مختلف این کشور
 • امکان مهاجرت با دریافت ویزای کار اولیه
 • امکان اقدام با مدرک زبان فرانسوی و انگلیسی
 • امکان اقدام با مدارک تحصیلی دبیرستان یا دانشگاه

معایب اخذ ویزای بیزینس کانادا

 • پروسه زمان بر برای آماده سازی مدارک
 • نیاز به مدرک زبان در بیشتر روش ها
 • نیاز به تمکن مالی زیاد
 • نیاز به سابقه شغلی حرفه ای در اکثر روش ها

دلایل ریجکتی پرونده در زمان اخذ ویزای بیزینس کانادا

 • ناقص بودن اطلاعات پرونده
 • نبود مدرک زبان
 • ارائه اطلاعات نادرست در زمان ثبت پرونده
 • نداشتن شرایط سنی قابل قبول
 • نبود تمکن مالی مورد نیاز
 • تایید نشدن ایده های تجاری
 • نبود سابقه شغلی قابل قبول

چرا کانادا را برای اخذ ویزای بیزینسی کانادا انتخاب کنیم؟

کانادا یکی از کشورهایی است که تمرکز زیادی روی جذب نخبگان و متخصصان بیزینس دارد و در این مورد برنامه های مهاجرتی متنوعی را در اختیار مخاطبان مهاجرت قرار داده است. در کشور کانادا ده ها برنامه مهاجرت بیزینسی وجود دارد که برای حوزه های تخصصی مختلف ارائه شده است و برای هر قشری می توان یک یا چند برنامه مهاجرتی در این کشور مشاهده کرد.

روش هایی مانند استارتاپ برای کسانی است که بتوانند ایده های تجاری خوب داشته باشند و در شهرهای بزرگ این کشور می توان امکانات خوبی را مشاهده کرد تا این ایده ها به صورت عملی درآیند.

در مقابل، روش های مخصوص برای کارآفرینان نیز ارائه شده است که در این مورد کارآفرینان باید از طریق برنامه های استانی پرونده خود را به ثبت برسانند. با ثبت پرونده های کارآفرینی در این کشور شما می توانید امتیازهای خود را در سیستم های اخذ ویزای کار کانادا افزایش دهید و در شرایط بهتری این ویزا را دریافت کنید.

کانادا کشوری است که از افراد خوداشتغال حمایت می کند و برنامه مخصوص این متخصصان را نیز ارائه داده است. شما با داشتن حداقل دو سال سابقه شغلی در این بخش، می توانید از طریق برنامه خود اشتغالی کانادا به اقامت دائم دست پیدا کنید.

مزیت های اخذ ویزای بیزینس کانادا

مزیت هایی که شما با اخذ یک ویزای بیزینس کانادا در اختیار خواهید داشت به صورت زیر هستند که می توانید از این مزایا برای اعضای خانواده خود و همسر نیز استفاده کنید.

 • امکانات نوین: کانادا یکی از کشورهایی است که دارای امکانات و تجهیزات نوین است و برای راه اندازی یک بیزینس مرتبط با رده شغلی شما بهترین شرایط را ارائه می دهد. شما تنها باید قبل از ورود به بازار کار این کشور به خوبی تحقیق کنید و شرایط بازار هدف را بررسی کنید. در صورتی که بتوانید از بین بیزینس های موفق این کشور انتخاب کنید، در شرایط ایده آل این کشور خواهید توانست بیزینس خود را شروع کرده و با کمک های دولتی آن را توسعه دهید.
 • امکانات آموزشی و تحصیلی: با اخذ ویزای بیزینس کانادا شما فرصت حضور در این کشور را خواهید داشت که فرزندان تان می توانند از امکانات آموزشی در شهرهای مختلف استفاده کنند. در صورتی که به عنوان یک کارآفرین یا صاحب ایده استارتاپی در این کشور شناخته شوید، می توانید اقامت دائم کانادا را دریافت کنید که مزیت های بی شماری برای اعضای خانواده و خود متقاضی به همراه دارد. به جرات می توان گفت در تمامی شهرهای این کشور امکانات نوین آموزشی وجود دارد که از این امکانات می توانید برای افزایش علم و دانش تان استفاده کنید.
 • دسترسی به متخصصان: در صورتی که قصد اخذ ویزای بیزینس کانادا را داشته باشید و بخواهید یک بیزینس پر بازده را در این کشور شروع کنید، در این کشور به متخصصان حوزه های شغلی مختلف دسترسی خواهید داشت. کانادا کشوری است که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر را طی سیستم اکسپرس انتری دعوت به حضور در این کشور می کند که از بین متخصصان انتخاب شده اند. شما با تاسیس بیزینس خود به این طیف وسیع متخصصان دسترسی خواهید داشت و از این نظر مشکلی را در این کشور مشاهده نخواهید کرد.
 • اقتصاد پایدار: اقتصاد کانادا پس از سال ۲۰۰۰ روند رو به رشدی را به خود دیده است و این موضوع را می توانید از نرخ تولید ناخالص این کشور مشاهده کنید که در سال اخیر به بیش از دو تریلیارد دلار رسیده است. با این رشد بالا، اقتصاد کانادا بین ده اقتصاد برتر جهانی است و تاسیس یک کسب و کار با ویزای بیزینس کانادا در این کشور می تواند فرصت های زیادی را برای کارآفرینان و متخصصان کسب و کارهای مختلف به وجود آورد.
 • کشور مهاجر پذیر: کانادا کشوری مهاجر پذیر است و در این کشور مهاجران دارای بهترین شرایط زندگی هستند. شما در یکی از شهرهای بزرگ این کشور مانند تورنتو می توانید فرهنگ های متنوعی را مشاهده کنید که در کنار هم زندگی می کنند و در شرایط مختلف مشکلی از نظر فرهنگی و اجتماعی برای مهاجران وجود ندارد.
 • امنیت اجتماعی: امنیت کانادا در دسته بهترین ها در جهان تقسیم بندی می شود و این کشور بین ده کشور برتر از نظر امنیت اجتماعی و پایین بودن جرم و جنایت قرار دارد. بر اساس بررسی های مختلف، کانادا کشوری است که از بهترین استانداردهای زندگی برخوردار است و در رتبه بندی های مختلف و در بیشتر سال ها بین ۵ کشور برتر جهان از نظر امنیت قرار گرفته است.
 • ثبات سیاسی: ثبات سیاسی که در کانادا وجود دارد، نکته مهمی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و تجاری در این کشور است. این کشور با بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا رابطه دوستانه دارد که از مهم ترین آن ها آمریکا، آلمان و انگلیس است. شما با دریافت ویزای بیزینس کانادا و تاسیس پروژه خود در این کشور می توانید فرصت های مناسبی از نظر صادرات در اختیار داشته باشید و بیزینس خود را به صورت بین المللی توسعه دهید.

در حالت کلی، کانادا از نظر حمایت از متخصصان یکی از بهترین کشورها در حال حاضر است که تنوع صنایع زیادی در آن وجود دارد. همین امر منجر شده است تا متخصصان حوزه های شغلی مختلف بتوانند در این کشور بیزینس خود را احداث کنند و از امکانات موجود بهره ببرند.

از نظر تولید ناخالص استانی، اطلاعات بر اساس این آمار رسمی به صورت جدول زیر است. در این بین، انتاریو و ایالت هایی مانند کبک و بریتیش کلمبیا جزو مهم ترین مناطق برای اخذ ویزای بیزینس کانادا به شمار می روند که شرایط ایده آلی برای احداث یک پروژه بیزینسی پیشنهاد می دهند.

استانتولید ناخالص سالانه
نیوفاندلند و لابرادور۳۰.۴ میلیارد دلار
پرنس ادوارد۶.۲ میلیارد دلار
نوا اسکوشیا۳۹ میلیارد دلار
نیوبرانزویک۳۱.۶ میلیارد دلار
کبک۳۷۷.۹ میلیارد دلار
انتاریو۷۴۶.۴ میلیارد دلار
منیتوبا۶۱.۲ میلیارد دلار
ساسکاچوان۷۷ میلیارد دلار
آلبرتا۳۲۳ میلیارد دلار
بریتیش کلمبیا۲۶۲.۱ میلیارد دلار
یوکن۲.۹ میلیارد دلار
مناطق شمال غربی۴.۲ میلیارد دلار
نانووات۳.۳ میلیارد دلار

توزیع صنایع کانادا از نظر نرخ تولید

از نظر توزیع صنایع، کانادا دارای صنایع متنوعی است که در شهرهای مختلف آن وجود دارد و چرخه اقتصادی این کشور را به جریان انداخته است.

تولید کارخانه ای و صنایع انرژی و نفت و گاز از مهم ترین صنایع این کشور به شمار می رود که می توان در شرایطی ایده آل یک بیزینس پر بازده را در این کشور شروع کرد و آن را توسعه داد.

تنها در بخش تولید کارخانه ای سهم بیش از ۱۸۷ میلیارد دلاری وجود دارد که این میزان در حدود ۱۰ درصد از تولید کل کشور کانادا است. از دیگر صنایع مهم کانادا می توان به صنایعی مانند ساخت و ساز، امور مالی، املاک، خدمات فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش اشاره کرد.

سهم بخش صنایع خدماتی بیش از ۷۰ درصد از تولید ناخالص کل است و در این بخش شرکت هایی موفق هستند که در دسته شرکت های خرد و متوسط تقسیم بندی می شوند.

توریسم، کشاورزی، حمل و نقل و صنایع خرده فروشی از بهترین بخش های کسب و کار در کانادا به شمار می روند که می توان در شرایطی مناسب یک بیزینس مرتبط را در آن ها در کانادا تاسیس کرد.

صنعتسهم تولید ناخالص
املاک و مستغلات۲۶۲ میلیارد دلار
تولید کارخانه ای۱۸۷ میلیارد دلار
معدن و استخراج نفت و گاز۱۵۳ میلیارد دلار
امور مالی و بیمه۱۴۸ میلیارد دلار
ساخت و ساز۱۴۵ میلیارد دلار
علوم بهداشت و درمان۱۴۴ میلیارد دلار
مدیریت عمومی۱۳۸ میلیارد دلار
خدمات فنی و حرفه ای۱۲۳ میلیارد دلار
عمده فروشی۱۰۳ میلیارد دلار
خدمات آموزشی۱۰۴ میلیارد دلار
خرده فروشی۱۰۴ میلیارد دلار
حمل و نقل و انبارداری۷۱ میلیارد دلار
صنایع فناوری و فرهنگ۶۷ میلیارد دلار
کشاورزی و ماهیگیری و جنگل۴۷ میلیارد دلار
مدیریت پسماند و صنایع مرتبط۴۷ میلیارد دلار
صنایع مرتبط با تولید غذا و مراکز اقامتی۳۱ میلیارد دلار

صنایع خدماتی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

در سال های اخیر سهم تولید ناخالص داخلی در صنایع خدماتی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است و این میزان در بعضی از سال ها به رقم ۸۰ درصد نیز دست پیدا کرده است. بخش خدماتی کانادا طیف وسیعی از رده های شغلی را در بر می گیرد که می توان خدمات بهداشت و درمان و آی تی را جزو آن ها به حساب آورد.

جالب است تا بدانید در دهه ۶۰ میلادی، این میزان در حدود ۵۵ درصد بوده است که به دلیل رشد تقاضا و نیاز به خدمات مختلف در این کشور، سهم صنایع خدماتی نیز روز به روز در حال افزایش بوده است. کانادا دارای صنعتی است که در آن تنوع بالایی در شغل ها وجود دارد و بیشترین سهم استخدام در این صنعت مختص به صنایع مرتبط با خدمات است.

بر اساس آخرین آمار، سهم تعداد موقعیت های شغلی در صنایع خدماتی به ۷۵ درصد رسیده است که رقمی قابل توجه به حساب می آید. در این صنعت بخش های مختلفی وجود دارند که می توان رده های شغلی زیر را در آن دسته بندی کرد.

 • حمل و نقل
 • اقتصاد
 • توریسم
 • بهداشت و درمان
 • خرده فروشی
 • بانکداری
 • ساخت و ساز
 • ارتباطات
 • مدیریت دولتی

برندهایی مانند والمارت و فیوچرشاپ از معروف ترین برندها و بیزینس هایی هستند که در این کشور در بخش خدماتی فعالیت دارند و توانسته اند در سال های اخیر به توسعه بیزینسی مناسبی دست پیدا کنند. در حالت کلی، صنایع در کشورهای مختلف به دو دسته تقسیم بندی می شوند که شامل صنایع تولیدی و صنایع خدماتی هستند.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته سهم صنایع خدماتی بیش از صنایع تولیدی است و اقتصاد آن کشور وابسته به ارائه خدمات مختلف به مشتریان داخلی و خارجی است.

در کشور کانادا نیز اقتصاد آن وابستگی زیادی به صنایع خدماتی دارد که از بهترین بخش ها در آن برای ورود به بازار کار و اخذ ویزای بیزینس کانادا می توان به صنایع فناوری و تولید رسانه اشاره کرد.

شهرهایی مانند اتاوا، تورنتو، سنت جان، هالیفاکس، ویکتوریا، رجینا و کبک از مهم ترین شهرها در مورد صنایع خدماتی هستند که بیزینس های پر بازدهی در آن ها مشغول به فعالیت هستند.

صنایع املاک و مستغلات برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

صنایع املاک و مستغلات در کانادا دارای بهترین فرصت ها برای شروع یک بیزینس و دریافت ویزای بیزینس کانادا است. بخش املاک و مستغلات تقریبا در تمامی ایالت های کانادا مهم ترین بخش اقتصادی به حساب می آید که می تواند شامل رهن، اجاره و مشاوره های خرید و فروش شود.

اهمیت صنایع املاک و مستغلات از این نظر است که در سال های اخیر رشد جمعیتی زیادی در شهرهای بزرگ این کشور به وجود آمده است و مردم در سال های پس از ۲۰۰۰ میلادی تقاضای زیادی در مورد یافتن پیشنهادهای خرید و فروش املاک دارند. وجود مهاجران زیاد در کانادا نیز باعث شده است که متخصصان بتوانند فرصت های شغلی متعددی را ایجاد کنند که در بخش مشاوره های املاک و مدیریت خرید و فروش املاک است.

نکته جالب این است که در بخش املاک و مستغلات این کشور که سهم بیش از ۲۶۲ میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی دارد، بیش از ۷۹۰ هزار بیزینس فعال وجود دارد که بیش از ۹۹ درصد از آن ها در دسته بیزینس های خرد و متوسط قرار می گیرد.

در حالت کلی، بیزینس هایی که در دسته بیزینس های SME قرار می گیرند، چرخه اقتصادی این کشور را به جریان انداخته اند که در بخش های مختلف صنعت این کشور فعالیت دارند.

آمار رسمی دولتی کانادا نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد از بیزینس های مرتبط با املاک و مستغلات در این کشور بازدهی و سود دارند و میانگین درآمد در این نوع بیزینس ها در کانادا بیش از ۱۸۰ هزار دلار برآورد شده است.

با این که شاید در شرایط بحران کرونا این صنعت کمی رو به افول رفته است، اما با گذار از این بحران می توان پیشرفت دوباره آن را مشاهده کرد. با داشتن یک ایده کارآفرینی خوب و قابل اتکا، شما می توانید به مزیت های متعددی دست پیدا کنید و با استفاده از روش های کارآفرینی و استارتاپ ویزای بیزینس کانادا را به دست آورید.

صنایع تولید کارخانه ای برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

صنایع تولید کارخانه ای کانادا از مهم ترین بخش های اقتصادی در این کشور به حساب می آید که در شهرهای مختلف این کشور دارای شرایط کسب و کار خوبی است. به خصوص در ایالت هایی مانند انتاریو،‌ کبک، آلبرتا و بریتیش کلمبیا شرایط ایده آلی برای تاسیس یک تجارت مرتبط با تولید کارخانه ای فراهم است و جالب است تا بدانید این صنایع سهم تولید ناخالص بیش از ۱۸۰ میلیارد دلاری در اقتصاد کانادا دارند.

نکته مهم این است که در این کشور به امکانات مدرن و به روز دسترسی خواهید داشت که با استفاده از این امکانات می توانید به فکر تاسیس و توسعه بیزینس خود باشید.

در اکثر بخش های تولید کارخانه ای این کشور امکان صادرات به کشورهای بزرگی مانند آمریکا وجود دارد و این مزیت مهم تاسیس یک بیزینس در این کشور و اخذ ویزای بیزینس کانادا به حساب می آید.

گرنت های دولتی برای حمایت از صادرات در این کشور ارائه شده است و نکته مهم این است که با وجود سیستم حمل و نقل با کیفیت، امکان صادرات محصولات کارخانه ای به کشورهای مختلف در کانادا وجود دارد.

جالب است تا بدانید بیش از ۱.۷ میلیون شغل در بخش تولید کارخانه ای ایجاد شده است و در سال های اخیر میزان صادرات در سال به بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است.

در صنایعی مانند تولید خودروسازی، صنایع غذایی، تولید قطعات صنعتی، تولید محصولات پلاستیکی و تولید محصولات شیمیایی کشور کانادا از بهترین تولید کننده ها و صادر کننده ها به حساب می آید که محصولات آن به کشورهای بزرگی مانند آمریکا و کشورهای اروپایی صادر می شود.

صنایع معدن و استخراج نفت و گاز برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

ایده های بیزینسی که مرتبط با معادن و صنایع نفت و گاز است، از بهترین بخش ها برای اخذ ویزای بیزینس در کانادا به حساب می آید. نکته جالب این است که بیزینس های مرتبط با صنایع معدن و نفت و گاز در این کشور دارای بازدهی بالایی هستند و در این کشور بیش از ۱۸.۵ هزار بیزینس مرتبط فعالیت دارند.

در این صنایع نیز سهم شرکت های خرد و متوسط بیش از سایر شرکت ها است که این شرکت ها سهم بیش از ۹۵ درصدی در اقتصاد معدن و نفت و گاز دارند. میزان درآمد در شرکت های مرتبط با نفت و گاز و معادن به صورتی است که این صنایع از پر سودترین بیزینس ها در کانادا به حساب می آیند و میزان درآمد در این شرکت ها به صورت میانگین به ۴۴۴ هزار دلار می رسد.

بیش از ۷۰ درصد از شرکت های مرتبط با معادن و نفت و گاز در این کشور سودآوری قابل توجهی دارند و به بیزینس های قابل اتکا و معروف در این کشور و حتی در سطح جهانی تبدیل شده اند.

صنعت معدن و نفت و گاز بخش مهم اقتصادی است که در آن ایده های بیزینسی متنوعی برای دریافت ویزای بیزینس کانادا وجود دارد و در ایالت های مهم این کشور مانند کبک، انتاریو و بریتیش کلمبیا می توان فرصت های متنوعی را از این نظر پیدا کرد.

تنها در ایالت انتاریو بیش از چهل و یک معدن فعال وجود دارند و در صورتی که به دنبال تاسیس یک کسب و کار مرتبط با معدن هستید، انتاریو، بریتیش کلمبیا و کبک از بهترین موقعیت ها برای این کار برخوردار است.

در کنار صنعت معدن، نفت و گاز نیز در کشور کانادا فرصت های عالی را به کارآفرینان پیشنهاد می دهد که مرکز اصلی این صنایع آلبرتا است. در آلبرتا شما امکانات و منابع طبیعی منحصر به فردی را در اختیار دارید تا بتوانید ویزای بیزینس کانادا را دریافت کنید و به عنوان یک کارآفرین در این کشور شناخته شوید.

صنایع امور مالی و بیمه برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

صنعت امور مالی و بیمه یکی از بخش های مهم در اقتصاد این کشور به شمار می رود که ایده های کارآفرینی و استارتاپی متنوعی در آن وجود دارد. در صنعت امور مالی و بیمه می توان شهرهای بزرگ را برای اخذ ویزای بیزینس کانادا انتخاب کرد چرا که در آن ها فرصت های متنوعی از نظر کسب و کار وجود دارد.

شهرهایی مانند تورنتو، کبک، مونترال و ونکوور از مهم ترین شهرها از نظر صنایع مرتبط با امور مالی و بیمه هستند و در این نوع شهرها قدرت اقتصادی بالایی برای شرکت های خرد و متوسط وجود دارد. در صنعت امور مالی و بیمه بیش از ۹۷ درصد از بیزینس ها خرد و متوسط هستند که بیشتر آن ها به درآمد و بازدهی بالایی دست پیدا کرده اند.

بیزینس ها و استارتاپ های مرتبط با صنایع امور مالی و بیمه بیش از ۲۳۰ هزار عدد در کشور کانادا هستند و میزان درآمد به صورت ساعتی در این صنعت بیش از ۳۲ دلار برآورد شده است. شما می توانید با ایده های استارتاپی و کارآفرینی مرتبط به این کشور مهاجرت کنید و ویزای بیزینس کانادا را دریافت کنید.

نکته مهم این است که بخش های دولتی و سازمان اداره مهاجرت این کشور از ایده های خلاقانه مرتبط با امور مالی و بیمه حمایت می کنند و استفاده از این ایده ها برای مهاجرت به یکی از استان های انتاریو، کبک، بریتیش کلمبیا و آلبرتا از بهترین گزینه ها برای کارآفرینان و متخصصان کسب و کار به حساب می آید.

برای احداث یک بیزینس پر بازده مرتبط با امور مالی و بیمه، شما می توانید شهرهای بزرگ را انتخاب کنید و تمرکز کار خود را روی این نوع مناطق بگذارید. برای نمونه، در شهرهایی مانند تورنتو و مونترال شرایط ایده آلی برای تاسیس یک پروژه استارتاپی مرتبط و اخذ ویزای بیزینس کانادا وجود دارد.

در کنار این موضوع، تقاضا برای خدمات مالی و بیمه در شهرهای کم جمعیت و مناطق روستایی نیز وجود دارد و همین امر باعث شده است تا فعالان این حوزه بتوانند بیزینس های پر بازدهی را در این کشور شروع کنند.

صنایع ساخت و ساز برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

ساخت و ساز اساس اقتصاد و صنعت کانادا است که در این بخش نزدیک به ۳۷۰ هزار بیزینس خرد، متوسط و بزرگ در کانادا حضور دارند. نکته مهم این است که در بخش ساخت و ساز که طیف وسیعی از رده های شغلی را در بر می گیرد، ۹۹ درصد از بیزینس ها SME هستند و بیزینس های خرد و متوسط سهم قابل توجهی را در این بخش در اختیار دارند.

شما می توانید با تاسیس یک کسب و کار کوچک یا متوسط وارد بازار کار این کشور شوید و به درآمدزایی مناسبی دست پیدا کنید. تمرکز اقتصاد در بخش ساخت و ساز و مسکن نیز روی بیزینس های متوسط و کوچک است که در این بیزینس ها درآمد نزدیک به ۵۰۰ هزار دلار در سال است.

نکته مهم این است که بر اساس اعلام وب سایت دولتی این کشور، نزدیک به ۸۰ درصد از بیزینس های متوسط و خرد در رابطه با ساخت و ساز در این کشور سودآوری و بازدهی عالی دارند و می توان قدرت اقتصادی آن ها را مشاهده کرد.

میانگین حقوق ساعتی برای کارکنان در این حوزه تخصصی بیش از ۳۲ دلار در ساعت برآورد شده است و می توان گفت، ساخت و ساز و مسکن از حوزه های تخصصی است که در سال های پس از ۲۰۰۰ رشد و توسعه بسیار بالایی را به خود دیده است.

صنایع مرتبط با ساخت و ساز و بیزینس های کوچک و بزرگ در این بخش به تنهایی برای ۱.۴ میلیون نفر اشتغال زایی کرده اند و با یک حساب کلی می توان فهمید سهم تولید ناخالص ساخت و ساز در این کشور ۷.۵ درصد از GDP کل است.

در صورتی که در بخش ساخت و ساز و مسکن تخصصی دارید، بهترین فرصت برای شما فراهم است و در مناطق شهری بزرگ و مناطق کمتر توسعه یافته می توانید پروژه خود را شروع کنید. دقت داشته باشید که لزوما شما نیاز به سرمایه های بسیار بالایی ندارید و می توانید در بیزینس های مرتبط شروع به کار کنید که می توانند سودآوری و بازدهی بالایی داشته باشند.

در شهرهایی مانند تورنتو، اتاوا، کبک، ونکوور، همیلتون، کلگری، رجینا، ساسکاتون و وینیپگ شرایط مناسبی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا در رده شغلی ساخت و ساز وجود دارد چرا که صنایع مرتبط در این شهرها رشد بسیار عالی دارند.

صنایع بهداشت و درمان و سلامت اجتماعی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

بهداشت و درمان و صنایع مرتبط از اهمیت زیادی در صنعت کانادا برخوردار است که این بخش ها مرتبط با سلامت مردم است. در صورتی که تخصص لازم را در این بخش دارید و می توانید یک ایده کارآفرینی یا استارتاپی خوب داشته باشید، بخش درمان و سلامت اجتماعی مورد حمایت های دولتی قرار دارد و میزان بازگشت سرمایه نیز در این صنایع بسیار بالا است.

دولت این کشور طی برنامه های کارآفرینی و استارتاپ متخصصان و کارآفرینان را جذب می کند و تعداد زیاد استارتاپ ها و بیزینس های نوپا در این کشور نشان از این حمایت ها است. تنها در بخش درمان و سلامت اجتماعی بیش از ۲۷۶ هزار عدد بیزینس وجود دارند که بیش از ۹۷ درصد از آن ها بیزینس های SME هستند.

میانگین درآمد این نوع کسب و کارها بیش از ۳۷۵ هزار دلار برآورد شده است که رقمی قابل توجه در مقایسه با سایر رده های شغلی در این کشور است.

شهرهای مراکز استان و شهرهای کم جمعیت تر این کشور از شرایط مساعدی برای تاسیس یک بیزینس مرتبط در این صنعت برخوردار هستند و شما در این مناطق می توانید به توسعه بیزینسی مناسبی دست پیدا کنید.

از جمله بهترین شهرها می توان به مرکز ایالت انتاریو یعنی اتاوا و شهر بزرگ آن یعنی تورنتو اشاره کرد که از نظر حمایت از استارتاپ ها و پروژه های مرتبط در رده های برتر جدول قرار گرفته است.

جالب است تا بدانید بیش از ۹۳ درصد از بیزینس های مرتبط با بخش درمان و سلامت اجتماعی در این کشور بازدهی خوب و عالی دارند و میانگین حقوق ساعتی در این صنایع بیش از ۲۹ دلار است. مزیت مهم این صنعت این است که شما می توانید با ایده های متنوعی وارد بازار کار شوید و کسب و کار خود را شروع کنید.

تاسیس یک بیزینس که محصولات قابل اتکا برای نظام سلامت این کشور ارائه دهد، می تواند از گزینه های عالی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا و مهاجرت به این کشور به حساب آید. مراکزی مانند نگهداری از سالمندان، مشاوره های سلامت و مراقبت از کودکان از جمله بهترین کسب و کارهایی هستند که هم اکنون در کشور کانادا دارای بازدهی بالایی هستند.

مدیریت عمومی و مدیریت دولتی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

مدیریت عمومی و مدیریت دولتی سهم بیش از ۱۳۰ میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی دارد و تقریبا در تمامی ایالت های این کشور فرصت های عالی در این نوع شغل ها وجود دارد. در صورتی که توزیع صنایع را در ایالت های مختلف این کشور بررسی کنید، خواهید فهمید که مدیریت عمومی سهم بالایی در اقتصاد و تولید این کشور دارد و در رده های بالای جداول امتیازبندی قرار دارد.

دقت داشته باشید که بیش از ۸۴۰۰ شرکت و بیزینس مرتبط با مدیریت عمومی و مدیریت دولتی در این کشور حضور دارند که در رده های شغلی مختلف مانند مشاوره های قانونی و مدیریت بخش های دولتی فعالیت می کنند. بر اساس آخرین آمار، میزان بالایی از سودآوری و بازدهی در این بخش وجود دارد که بین بیزینس های خرد و متوسط این میزان بیشتر از سایر بیزینس ها است.

در بخش مدیریت دولتی نیز مانند سایر بیزینس ها، سهم شرکت های خرد و متوسط بیش از سایرین است که این نوع بیزینس ها سهم ۸۴ درصدی را در اختیار دارند. در بخش مدیریت عمومی و مدیریت دولتی رده های شغلی و بیزینس های متنوعی حضور دارند که می توان از مهم ترین آن ها خدمات قانونی و مشاوره حقوقی، خدمات کارگری و اشتغال زایی، امور بین الملل و حتی خدمات مرتبط با پلیس و آتش نشانی را در این حوزه دسته بندی کرد.

نکته اساسی این است که شما برای اخذ ویزای بیزینس کانادا در این بخش و احداث یک کسب و کار مرتبط نیاز دارید تا سابقه شغلی حرفه ای و قابل قبولی داشته باشید تا بتوانید وارد بازار کار پر سود مدیریت عمومی و خدمات اجتماعی کانادا شوید.

به عنوان یک مثال از میزان اشتغال زایی در این صنعت، تنها در ایالت آلبرتا بیش از ۱۰۲ هزار نفر در رده های شغلی مدیریت عمومی و مدیریت دولتی مشغول به فعالیت هستند و این میزان در ایالت بریتیش کلمبیا بیش از ۱۱۹ هزار نفر است.

صنایع خدمات فنی و حرفه ای برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

صنایع مرتبط با خدمات فنی و حرفه ای و شغل هایی که خدمات علمی ارائه می دهند، جایگاه ویژه ای در کشور کانادا دارند.

نکته جالب این است که در این کشور بیش از ۴۵۷ هزار بیزینس خرد و متوسط و بزرگ مرتبط با خدمات فنی و حرفه ای وجود دارند که خدمات وسیعی را در اختیار خانوارها و شرکت های تجاری مختلف قرار می دهند.

میزان بیزینس هایی که بین ۱ نفر تا ۹۹ نفر استخدامی دارند، در این بخش بیش از ۹۹ درصد است و می توان گفت، صنایع خدمات فنی و حرفه ای اتکای زیادی روی این گونه شرکت ها و بیزینس ها دارند.

میزان درآمدزایی نیز در مورد شغل های فنی و حرفه ای بالا است و از نظر محدودیت شغلی برای تاسیس بیزینس و اخذ ویزای بیزینس کانادا در این مورد شما با مشکلی مواجه نخواهید شد.

به جرات می توان گفت، میزان تقاضا برای طیف وسیعی از خدمات فنی و حرفه ای در این کشور وجود دارد و از بهترین رده های شغلی در این مورد می توان به خدمات تمیزکاری ساختمان، رنگ کاری، تعمیرات مبلمان، تعمیرات الکترونیک، تعمیرات خودرو و تعمیرات سیستم های برق و تهویه هوا اشاره کرد.

درآمد برای شرکت های خرد و متوسط در این کشور به صورت میانگین ۲۸۷ هزار دلار برآورد شده است و میانگین حقوق ساعتی نیز در رده های شغلی مرتبط بیش از ۳۰ دلار در ساعت است.

در صورتی که یک ایده کارآفرینی یا استارتاپی خوب داشته باشید، با ورود به بازار کار خدمات فنی و حرفه ای می توانید به راحتی ویزای بیزینس کانادا را دریافت کنید و در آینده با استفاده از آن به این کشور مهاجرت کنید.

از بهترین مناطق این کشور برای تاسیس یک پروژه مرتبط با خدمات فنی و حرفه ای می توان مراکز ایالت ها را بیان کرد که در کنار آن ها، مناطق و شهرهای کم جمعیت تر نیز فرصت های بی نظیری را برای متخصصان این حوزه ارائه می دهند.

صنایع عمده فروشی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

بیزینس های عمده فروشی در تمامی کشورها از پر بازده ترین کسب و کارها به حساب می آیند به شرطی که شما بتوانید با یک ایده تجاری خوب و قابل اتکا کار خود را شروع کنید.

در این کشور شما فرصت های خوبی را برای ورود به بازار کار عمده فروشی دارید و می توانید در رده های شغلی مختلف و با تکیه بر خرید و فروش کالاهای مختلف بیزینس خود را در آن شروع کنید.

شاید تصور کنید که برای ورود به این بازار کار در کانادا نیاز به سرمایه بسیار بالایی است اما اصلا این طور نیست و با یک سرمایه معقول نیز می توان یک بیزینس مرتبط با عمده فروشی را در این کشور شروع کرد.

بیشتر بیزینس های این بخش شامل کسب و کارهایی هستند که بین ۱ تا ۹۹ نفر استخدامی دارند و در دسته بیزینس های SME دسته بندی می شوند. جالب است تا بدانید بیش از ۲۳ هزار بیزینس در این کشور وجود دارند که تعداد کارکنان آن ها تنها ۱ تا ۴ نفر است و همین بیزینس ها به بازدهی خوب و مناسبی دست پیدا کرده اند.

بر اساس آمار اخیر، بیزینس های عمده فروشی که بین ۵ تا ۹ نفر استخدامی دارند در حدود ۱۲.۵ هزار نفر برآورد شده است و سهم فروش آن ها نیز در سیستم اقتصادی این کشور بسیار بالا است.

بر اساس آخرین آمار رسمی در مورد تولید ناخالص داخلی این کشور، سهم صنایع عمده فروشی این کشور به بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار رسیده است که در حدود ۵ درصد از تولید ناخالص کل کشور کانادا است. کالاها و وسایل زندگی بسیاری وجود دارد که شما می توانید با راه اندازی یک بیزینس عمده فروشی مرتبط به سود بالایی در این کشور دست پیدا کنید.

محصولاتی مانند لباس و پوشاک از جمله بخش های قابل اتکا برای شروع یک بیزینس عمده فروشی مرتبط به حساب می آیند که شما در این بخش می توانید بیزینس خود را به صورت بین المللی نیز توسعه دهید.

صنایع آموزش و پرورش برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

اساس اقتصادی و صنعتی کشور کانادا روی صنایع آموزش و پرورش و موسسات علمی آن اتکا دارد. در این کشور دانشگاه های مطرح جهانی حضور دارند و موسسات و کالج های آن از بهترین مراکز علمی آموزشی در کل جهان به حساب می آیند.

کانادا کشوری است که در سال های قبل سرمایه گذاری بالایی روی صنایع آموزش و پرورش داشته است و این سرمایه گذاری هم اکنون بازدهی خود را روی تولید کل ناخالص داخلی نشان داده است. سهم GDP آموزش و پرورش کانادا در تولید کل بیش از ۱۰۴ میلیارد دلار برآورد شده است و از این مقدار بخش بزرگی به موسسات آموزشی و ارائه دهنده دوره های تخصصی اختصاص دارد.

دقت داشته باشید که در این کشور بیش از ۴۰ هزار موسسه آموزش و پرورش و بیزینس مرتبط حضور دارند که بیش از ۹۳ درصد از آن ها بین ۱ نفر تا ۹۹ نفر استخدامی دارند. میزان درآمد نیز در بخش آموزش و پرورش بسیار بالا است و شرکت ها و بیزینس هایی که با نام SME شناخته می شوند، درآمدزایی بیش از ۲۸۰ هزار دلاری دارند و میزان سود دهی آن ها در سیستم اقتصادی کانادا در مقابل بیزینس های معمولی قابل توجه است.

بازدهی بالایی برای این نوع بیزینس ها در کانادا وجود دارد چرا که میزان تقاضا در بازار برای خدمات و محصولات مرتبط بالا است و می توان شرایط کسب و کار خوبی را در این رده های شغلی متصور شد.

بیش از ۸۱ درصد از شرکت های خرد و متوسط در این کشور سودآوری مناسبی دارند و در سال های اخیر به بیزینس های مهم این کشور تبدیل شده اند. از جمله مناطقی که در آن ها صنایع مرتبط با آموزش و پرورش قدرت بالایی دارند می توان به تورنتو، اتاوا، کبک، ونکوور و مونترال اشاره کرد که بیزینس ها و شرکت های آموزش و پرورش بخش اساسی اقتصاد این شهرها و مناطق به حساب می آیند.

شما تقریبا در هر شهری در این کشور می توانید یک موسسه آموزش عالی مشاهده کنید که در رتبه بهترین موسسات آموزشی دنیا قرار دارند. میانگین حقوق ساعتی در این صنعت پر بازده بیش از ۲۳ دلار برآورد شده است و با احداث یک پروژه آموزش و پرورش در شهرهای بزرگ می توان از برنامه های کارآفرینی یا استارتاپ این کشور استفاده کرد.

آموزشگاه های رانندگی یا آموزشگاه های مرتبط با زبان انگلیسی و فرانسوی از بهترین شرایط شغلی در این صنعت برخوردار هستند و در صورتی که بتوانید یک بیزینس در این رده های شغلی احداث کنید، به بازدهی مناسبی در طول زمان دست پیدا خواهید کرد.

صنایع خرده فروشی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

صنایع خرده فروشی کانادا نیز مانند عمده فروشی سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارند و سهم صنایع خرده فروشی در این مورد بیش از ۱۰۴ میلیارد دلار در سال برآورد شده است. صنایع خرده فروشی در حدود ۵ درصد از GDP این کشور را در اختیار دارند که شامل بسیاری از شرکت ها و بیزینس ها در این کشور می شوند.

برای نمونه، یک فروشگاه خرده فروشی لباس و پوشاک از بهترین گزینه ها برای ورود به بازار کار این صنعت است که در شهرهای بزرگ و مناطق کم جمعیت فرصت های بی نظیری برای این نوع تجارت ها وجود دارد. بهتر است تا بدانید بیش از ۲۳۰ هزار بیزینس مرتبط با خرده فروشی در این کشور فعالیت می کنند که بیش از ۹۷ درصد از آن ها SME هستند.

در این صنعت در مقایسه با سایر صنایع می توان سودآوری و درآمدزایی بسیار بالایی را متصور شد چرا که بازار کار همواره برای آن وجود دارد و میزان تقاضا از طرف مشتریان نیز بسیار زیاد است. بر اساس آخرین برآوردها در بازار کار کشور کانادا، درآمدزایی شرکت های SME در این مورد ۷۴۲ هزار دلار است که در برابر بیزینس های دیگر رقمی قابل توجه به حساب می آید.

شما می توانید با تاسیس یک فروشگاه کوچک در یک منطقه قابل اتکا وارد بازار کار خرده فروشی کالاها و لوازم شوید و در آینده نیز می توانید برند و تجارت خود را به صورت کشوری یا بین المللی توسعه دهید.

با یک بررسی دقیق مشخص شده است که در حدود ۷۲ درصد از بیزینس های SME مرتبط با خرده فروشی در این کشور به سودهای خوب و عالی دست پیدا کرده اند و در مدت زمان معین به درآمدهای مورد نظر رسیده اند.

پیشنهاد می شود که برای ورود به بازار کار این صنعت تحقیقات محلی دقیق و کاملی را انجام دهید و در بازارهای شهرهای مرکز استان و شهرهای بزرگ به دنبال فرصت ها باشید. بسیاری از ایده های تجاری در این بخش وجود دارند که با استفاده از آن ها می توانید از طریق برنامه های کارآفرینی و استارتاپ وارد بازار کار پر سود خرده فروشی در کانادا شوید.

صنایع حمل و نقل و انبار داری برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

در صورتی که یک بررسی کلی از شرایط صنعتی و اقتصادی این کشور انجام دهیم، متوجه خواهیم شد که حمل و نقل و انبارداری بخش ضروری صنایع این کشور است که در صورت نبود آن، سایر صنایع نیز نمی توانند به کار خود ادامه دهند.

سهم صنایع حمل و نقل و انبارداری در تولید ناخالص کل داخلی بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است و شما در تمامی شهرها و ایالت های این کشور می توانید گزینه های خوب و قابل اعتمادی را مرتبط با حمل و نقل در اختیار داشته باشید. حمل و نقل موضوعی است که در تمامی شهرها و استان های کانادا فرصت های خوبی دارد و تمرکز دولت روی افزایش کیفیت این بخش است.

دقت داشته باشید که بیزینس های متعددی مرتبط با حمل و نقل و انبارداری در این کشور حضور دارند و تعداد آن ها به بیش از ۲۱۰ هزار نفر می رسد. در این صنعت نیز مانند سایر صنایع کانادا، تمرکز روی احداث بیزینس های SME است و این بیزینس ها بیش از ۹۸ درصد از شرکت های حمل و نقل و انبارداری را به خود اختصاص داده اند.

با توجه به همین نکته، مشخص می شود که بیزینس های مرتبط با حمل و نقل که تعداد کارکنان زیادی هم ندارند، نقش مهمی در اقتصاد این کشور بر عهده دارند و سهم تولید ناخالص آن ها بسیار زیاد است.

میزان درآمدزایی شرکت های خرد و متوسط حمل و نقل در این کشور نزدیک به ۲۷۰ هزار دلار است که از بین شرکت ها و بیزینس های خرد و متوسط بیش از ۸۰ درصد از آن ها دارای سودآوری بالا و قابل توجهی هستند.

در صورتی که بخواهید در مورد حقوق ها و دریافتی ها در این بخش اطلاعاتی را کسب کنید، بهتر است بدانید حقوق ساعتی به صورت میانگین بیش از ۲۸ دلار است که در مقایسه با بسیاری از شغل ها بالاتر از میانگین ها خواهد بود.

حمل و نقل مسافران، انبارداری کالاهای اساسی و مدیریت حمل و نقل از جمله بخش هایی است که در صنعت حمل و نقل بازدهی بالایی دارند و این ایده ها می توانند تبدیل به بیزینس های پر بازدهی شوند.

بهتر است تا بدانید در ایالت هایی مانند کبک، انتاریو، بریتیش کلمبیا، آلبرتا، ساسکاچوان و منیتوبا فرصت های خوبی برای صنایع حمل و نقل و انبارداری وجود دارد و شهرهای بزرگ این استان ها از بهترین مناطق برای احداث یک پروژه حمل و نقل و کارآفرینی در آن به حساب می آیند.

شهرهایی مانند تورنتو، مونترال، کبک، اتاوا و ونکوور از بهترین مناطق این کشور برای راه اندازی یک بیزینس حمل و نقل هستند و در مناطق خط جنوبی این کشور نیز شرایط بسیار خوبی از نظر احداث بیزینس های مرتبط با حمل و نقل و توریسم فراهم است.

صنایع فرهنگی و هنری برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

فرهنگ و هنر در کانادا جایگاه ویژه ای دارد که از جمله زیر مجموعه های آن می توان به حوزه چاپ و نشر و تولید رسانه های دیجیتال اشاره کرد. صنایع و هنرهایی مانند جلوه های ویژه و تولید و پردازش اطلاعات از زیر مجموعه های مهم این صنعت هستند که در حالت کلی سهم ۶۷ میلیارد دلاری را در نرخ تولید ناخالص سالانه بر عهده دارند.

بیش از ۴۸ هزار شرکت و بیزینس بزرگ و کوچک در این حوزه تخصصی در کانادا فعالیت می کنند که در حدود ۹۷ درصد از آن ها را بیزینس های خرد و متوسط تشکیل داده است. شرایط خوبی برای تاسیس یک بیزینس مرتبط با فرهنگ و هنر در این کشور فراهم است و جالب است تا بدانید بیش از ۸۰ درصد از بیزینس های SME این کشور به سودهای بزرگی دست پیدا کرده اند.

درآمدزایی در این نوع شرکت ها به صورت میانگین در حدود ۳۹۰ هزار دلار برآورد شده است که میزان بالایی از سودآوری به شمار می رود. شرکت های مرتبط با فرهنگ و شرکت هایی که کارهای هنری انجام می دهند، در شهرهای بزرگ و کوچک این کشور فعالیت می کنند و از نظر محدودیت منطقه ای مشکلی برای تاسیس این شرکت ها وجود ندارد.

تمامی فعالیت هایی که در حوزه فرهنگ و هنر و تولید محصولات و خدمات مرتبط هستند، در این دسته قرار می گیرند و بهترین روش برای اخذ ویزای بیزینس کانادا در این حوزه می تواند خود اشتغالی کانادا باشد.

در صورتی که حداقل دو سال به صورت خود اشتغالی در یکی از حوزه های هنری و فرهنگی فعالیت داشته باشید، می توانید در همان ابتدای کار اقامت دائم را دریافت کنید.

رده های شغلی مهم در این دسته مترجمی، موسیقی و نویسندگی است که دولت کانادا با ارائه روش مهاجرتی خود اشتغالی از شما حمایت خواهد کرد. شهرهایی مانند ونکوور، کبک، مونترال، تورنتو و اتاوا از بهترین مناطق از این نظر هستند که در آن ها تقاضای بالایی در مورد خدمات فرهنگی و هنری وجود دارد.

صنایع کشاورزی و ماهیگیری برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

صنعت مهمی در کشور کانادا وجود دارد که با نام کشاورزی و ماهیگیری شناخته می شود و بخش جنگل و شکار نیز جزو زیر دسته بندی های آن است. در این صنعت بسیاری از بیزینس ها در کانادا فعالیت می کنند که بیش از ۹۹ درصد از آن ها کارکنانی بین ۱ تا ۹۹ نفر دارند.

به دلیل موقعیت جغرافیایی این کشور در تمامی ایالت های آن می توان به فرصت های بی نظیری دست پیدا کرد که شرایط را برای راه اندازی و تاسیس یک مجموعه کشاورزی یا مجموعه تولید و پرورش ماهی فراهم کرده است. عجیب نیست که این کشور سه برنامه مختص به کشاورزی دارد که در سه استان آن ارائه شده اند و شما می توانید با استفاده از آن ها اقامت دائم این کشور را دریافت کنید.

ایالت های ساسکاچوان، منیتوبا و آلبرتا سه استان مهم این کشور به حساب می آیند که تمرکز بالایی روی تولید کشاورزی دارند و در آن می توانید مجموعه های پر بازده کشاورزی را راه اندازی و مدیریت کنید.

دریافت ویزای بیزینس کانادا در حوزه کشاورزی و ماهیگیری از بهترین گزینه های در دسترس برای افرادی است که دارای تخصص یا سابقه کار مرتبط هستند چرا که شما را در یک مسیر مستقیم به اقامت دائم خواهد رساند.

دقت داشته باشید که در این کشور بیش از ۲۲۰ هزار بیزینس مرتبط وجود دارد که از این میزان تعداد زیادی در ایالت های ساسکاچوان، آلبرتا، منیتوبا، بریتیش کلمبیا و کبک حضور دارند.

میزان درآمد شرکت های SME نیز در این کشور بالا است و شرکت هایی که به درآمدهای بالایی رسیده اند، به صورت میانگین درآمد بیش از ۶۸۸ هزار دلاری دارند که رقمی قابل توجه به حساب می آید.

میانگین حقوق ساعتی در این صنعت در کانادا بیش از ۲۸ دلار است و بر اساس اعلام وب سایت دولتی این کشور، تقریبا ۵۳ درصد از شرکت ها و بیزینس های SME به درآمدهای خوبی دست پیدا کرده اند.

صنایع مدیریت پسماند برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

مدیریت پسماند و صنایع مرتبط سهم بیش از ۴۷ میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی دارند و این صنایع طیف وسیعی از رده های شغلی را در بر می گیرند. مدیریت پسماند و بازیافت محصولات استفاده شده از جمله بیزینس هایی در کانادا به حساب می آید که امکان اخذ ویزای بیزینس کانادا با استفاده از آن وجود دارد.

در صورتی که بخواهید اهمیت این صنایع را مشاهده کنید، بهتر است بدانید نزدیک به ۱۴۰ هزار بیزینس مرتبط در این کشور فعالیت می کنند که ۹۷ درصد از آن ها کارکنانی بین ۱ تا ۹۹ نفر دارند.

مدیریت پسماند و بیزینس های مرتبط با بازیافت محصولات یکی از بهترین ایده های تاسیس بیزینس و کارآفرینی در این کشور به شمار می رود که درآمدزایی شرکت های SME در آن به صورت میانگین ۳۸۹ هزار دلار برآورد شده است.

نکته جالب این است که از بین این شرکت ها بیش از ۸۳ درصد از آن ها به سودآوری خوب و قابل قبولی دست پیدا کرده اند که نشان از قدرت بیزینسی این صنعت در کانادا است.

ایالت هایی مانند انتاریو، بریتیش کلمبیا و کبک از مهم ترین مناطق از نظر تاسیس یک بیزینس مرتبط هستند و در این مناطق لوازم استفاده شده به صورت های مختلفی بازیافت و دوباره استفاده می شود.

بازیافت و مدیریت پسماند در کانادا از جهتی اهمیت دارد که در صورت دقت نکردن به مراحل بازیافت ممکن است آسیب های مختلفی به محیط زیست و جمعیت شهری وارد شود. برای مثال، بازیافت محصولات پلاستیکی و مدیریت پسماند شیمیایی کارخانه ها از اهمیت زیادی برخوردار است که دولت کانادا از ایده های خوب در این حوزه استقبال می کند.

بر اساس آمار، شرکت های متعددی در کانادا حضور دارند که در حوزه بازیافت محصولات پلاستیکی، بازیافت محصولات فلزی و خدمات مرتبط فعالیت دارند که موفقیت آن ها وابسته به ارائه ایده های خلاقانه و پر بازده بوده است.

صنایع مراکز اقامتی و ارائه غذا برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

سهم مراکز اقامتی و مراکز تولید و ارائه غذا در این کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار است و این صنعت یکی از ضروری ترین بخش ها در سیستم اقتصادی به حساب می آید. نکته مهم این است که بیزینس های بسیار زیادی در این بخش در کانادا فعالیت دارند که بر اساس آخرین آمار تعداد آن ها به بیش از ۱۱۷ هزار عدد رسیده است.

بیش از ۹۸ درصد از این شرکت ها کارکنانی بین ۱ نفر تا ۹۹ نفر دارند و میزان سودآوری آن ها نیز قابل توجه است. شرکت هایی که به صورت SME دسته بندی می شوند، درآمدزایی میانگین ۵۹۰ هزار دلاری دارند که رقمی قابل توجه است و از بین این نوع شرکت ها حدود ۶۰ درصد به سودآوری خوب و عالی دست پیدا کرده اند.

صنعت غذا و مراکز اقامتی این کشور به صورتی است که میزان تقاضا در تمامی استان های کانادا برای آن وجود دارد و می توان با انتخاب یک منطقه پر بازده به سود خوبی از سرمایه گذاری دست پیدا کرد.

مراکز اقامتی و صنعت تولید و ارائه غذا به صنعت توریسم این کشور گره خورده است و در مناطق خط جنوبی این کشور شما می توانید بیزینس های موفقی را مشاهده کنید. برای نمونه، شهرهایی مانند کبک، تورنتو، اتاوا و مونترال سهم بالایی از این نظر دارند که جزو مناطق و شهرهای توریستی کانادا به حساب می آیند.

از نظر تاسیس یک مرکز اقامتی یا تولید غذا، ایده های متنوعی پیش روی شما است و از نظر محدودیت منطقه ای نیز مشکلی نخواهید داشت. تنها کافی است تحقیقات خوب و دقیقی در منطقه مورد نظر انجام دهید تا میزان تقاضا را در مورد آن مشاهده کنید.

تاسیس یا خریداری یک رستوران برای اخذ ویزای بیزینس کانادا می تواند شما را به اقامت دائم این کشور برساند و حتی می توان با خریداری یک هتل و کارآفرینی در این کشور به راحتی ویزای کار و سپس اقامت دائم کانادا را دریافت کرد.

چند شهر مهم برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

شهرهای مهمی در کشور کانادا حضور دارند که شرایط احداث بیزینس ایده آلی پیشنهاد می دهند. برای رسیدن به بازدهی قابل توجه بهتر است روی شهرهای خط جنوبی این کشور تمرکز کنید و بیزینس خودتان را در این مناطق شروع کنید.

شهر تورنتو برای اخذ ویزای بیزینس کانادا؛ انتاریو

شهر تورنتو با صنعت متنوع خود در کانادا شناخته می شود و صنایع مهم و راهبردی در این شهر حضور دارند. شما می توانید برای اخذ ویزای بیزینس کانادا روی تورنتو حساب ویژه ای باز کنید که از مهم ترین شهرهای این کشور است و به عنوان بزرگ ترین شهر کانادا به حساب می آید.

تورنتو بیش از ۴ میلیون نفر جمعیت دارد که در کنار پایتخت این کشور یعنی شهر اتاوا قرار گرفته است و می توان بیزینس های مختلفی را در آن شروع کرد. از صنایع مهم این شهر باید به فناوری و خدمات نرم افزار و آی تی اشاره کرد که بخش بزرگی از شرکت ها و بیزینس های SME در این شهر در حوزه های شغلی مرتبط با فناوری فعالیت دارند.

تورنتو از نظر سهم تولید ناخالص داخلی یکی از قدرتمند ترین شهرهای این کشور به حساب می آید و سهم GDP بیش از ۴۲۰ میلیارد دلاری دارد. با این میزان قدرت اقتصادی، تورنتو در رده اول از نظر سهم تولید ناخالص و قدرت اقتصادی قرار گرفته است و این شهر در یکی از بهترین مناطق از نظر موقعیت جغرافیایی در این کشور واقع شده است.

مسیرهای تبادل زمینی، دریایی و هوایی تورنتو با شهرهای مهم این کشور برقرار است و همین امر منجر شده است تا تورنتو در سال های اخیر به رشد و توسعه شهری قابل توجهی دست پیدا کند.

حمل و نقل و لجستیک بخش جدایی ناپذیر از صنعت این شهر هستند و بیزینس های مرتبط به سودآوری و بازدهی قابل توجهی در این حوزه تخصصی دست پیدا کرده اند.

صنایع طراحی و معماری و صنایع خلاقانه جایگاه ویژه ای در این منطقه شهری مدرن دارند و از دیگر بخش های آن می توان به آموزش و پرورش، مدیریت رویدادها، توریسم و تولید کارخانه ای اشاره کرد.

تولید رسانه های دیجیتال و صنایع و انرژی های پاک از مهم ترین بخش های اقتصادی در تورنتو هستند و امور مالی و تولید و عرضه محصولات غذایی و نوشیدنی نیز سهم اقتصادی زیادی در این شهر دارند.

در صورتی که به دنبال شروع بیزینس خود در یک منطقه پر بازده می گردید که میزان تقاضای بازار در آن بالا باشد، تورنتو یکی از بهترین انتخاب ها خواهد بود.

شهر اتاوا برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

منطقه اتاوا بیش از ۱ میلیون نفر جمعیت دارد و برای اخذ ویزای بیزینس کانادا اتاوا یکی از بهترین گزینه های در دسترس است. اتاوا منطقه ای شهری است که به عنوان پایتخت این کشور شناخته می شود و تنها دو ساعت با بزرگ ترین شهر کانادا یعنی تورنتو فاصله دارد.

در شهر اتاوا توسعه شهری و رشد صنایع بی نظیر است و از بهترین صنایع آن می توان به آی تی، ساخت و ساز و مسکن و توریسم اشاره کرد. شما می توانید از برنامه های مختلف مهاجرتی استفاده کنید و ویزای بیزینس کانادا را به مقصد اتاوا دریافت کنید.

از بهترین این برنامه ها می تواند کارآفرینی و استارتاپ باشد. در صورتی که در حوزه امور مالی و بیمه تخصص دارید و می توانید بیزینسی را در این حوزه تخصصی شروع کنید، بدون شک اتاوا از بهترین گزینه ها خواهد بود.

اتاوا در یک منطقه جغرافیایی منحصر به فرد قرار گرفته است و این شهر به مسیرهای تبادل آبی، هوایی و زمینی دسترسی دارد. به همین دلیل، صنایع حمل و نقل و لجستیک به همراه صنعت توریسم از جمله بهترین گزینه ها برای شروع یک کسب و کار مرتبط در این شهر هستند.

در شهر اتاوا بیزینس های موفقی در رابطه با آموزش و پرورش فعالیت دارند که از پر بازده ترین بیزینس ها به حساب می آیند. در کنار این صنایع، اتاوا با توسعه شهری شناخته می شود و بیزینس های مرتبط با مسکن و املاک و مستغلات از بهترین حوزه های کاری در این منطقه به حساب می آیند.

اتاوا در خط جنوبی کشور کانادا واقع شده است و این شهر به مناطق مهم کانادا مانند تورنتو و مونترال متصل است.

در صورتی که قصد شروع یک بیزینس قابل اتکا را داشته باشید، اتاوا فرصت های خوبی را برای تاسیس بیزینس و توسعه آن در آینده ارائه می دهد. سهم این شهر در تولید ناخالص داخلی بیش از ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است و این شهر به تنهایی بیش از ۵۰۰ هزار موقعیت شغلی ایجاد کرده است.

شهر کبک برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

شهر کبک در سال های اخیر به توسعه اقتصادی و صنعتی زیادی دست پیدا کرده است و از بهترین صنایع آن می توان به تولید انرژی های پاک و تولید محصولات غذایی اشاره کرد. کبک از جمله شهرهایی در کانادا است که در صنعت توریسم و گردشگری قدرت بالایی دارد چرا که این منطقه در یکی از بهترین مناطق این کشور و در کنار رودخانه سن لورنس واقع شده است.

کبک بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و به دلیل هم جواری با شهر مونترال، شهر کبک دارای پتانسیل بالایی از نظر توسعه شهری و رشد اقتصادی است. کبک از نظر صنایع آی تی و فناوری رشد زیادی پیدا کرده است و تولید خدمات آی تی در این شهر می تواند از ایده های بیزینسی خوب و قابل اتکا باشد.

این شهر دارای سهم تولید ناخالص داخلی ۴۷ میلیارد دلاری است که بین سایر شهرها در این ایالت یکی از مهم ترین مناطق به حساب می آید. صنایع الکترونیک و اپتیک در شهر کبک پیشرفت زیادی کرده است و شما می توانید با ایده های کارآفرینی و استارتاپی وارد بازار کار در این نوع صنایع شوید.

در صورتی که ایده های استارتاپی و کارآفرینی خوبی داشته باشید، برنامه کارآفرینی و استارتاپ کبک از بهترین شرایط برای متخصصان برخوردار است.

در صورت اخذ ویزای بیزینس کانادا به مقصد شهر کبک، شما می توانید یک بیزینس خوب را در این منطقه تاسیس کنید و با استفاده از آن اقامت دائم دریافت کنید. بهتر است برای کارآفرینی و تاسیس بیزینس در این منطقه روی صنایع علوم زیستی، تولید محصولات غذایی و ارتباطات نیز تمرکز داشته باشید چرا که این نوع صنایع از بهترین ها در شهرهای مونترال و کبک به حساب می آیند.

تولید کارخانه ای و تولید محصولات غذایی در اکثر شهرهای بزرگ این کشور یک بیزینس پر بازده است که بعد از تاسیس آن می توانید با کمک های دولتی بیزینس خود را به صورت بین المللی نیز درآورید.

شهر ونکوور برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

شهر ونکوور از بهترین شهرهای کانادا است که به تنهایی سهم ۱۵۴ میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی دارد. این شهر به منابع طبیعی بزرگی دسترسی دارد و بهتر است بدانید بیشترین اتکای اقتصادی ایالت بریتیش کلمبیا روی منابع طبیعی است.

موقعیت جغرافیایی ونکوور نیز در یک منطقه مناسب است که امکان تاسیس بیزینس های خوب و پر بازده را فراهم کرده است و با این تفاسیر می توان ونکوور را یک شهر چند صنعتی مهم به حساب آورد. ونکوور بیش از ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و شهرهای مهمی در اطراف آن حضور دارند.

این شهر به مسیرهای تبادل مهمی دسترسی دارد که امکان پیشرفت صنایع و بیزینس ها را فراهم کرده است. در صورتی که به دنبال احداث یک پروژه کارآفرینی یا استارتاپ در ونکوور هستید، این شهر گزینه های ایده آلی را در اختیارتان قرار خواهد داد که یکی از مهم ترین آن ها آی تی و خدمات نرم افزاری است.

در واقع،‌ خدمات آی تی بخش جدایی ناپذیر از صنعت این شهر به حساب می آید که در کنار آن، صنایع امور مالی و بیمه نیز نقش مهمی در اقتصاد آن دارند.

ونکوور از نظر بیزینس های مرتبط با توریسم و حمل و نقل در شرایط خوبی قرار دارد و این نوع بیزینس ها به موفقیت بالایی در ونکوور دست پیدا کرده اند. در صورت احداث یک بیزینس مرتبط با حمل و نقل شما می توانید به امکانات متعددی در بخش حمل و نقل آبی، زمینی، ریلی و هوایی دسترسی داشته باشید.

دیگر صنایع و بیزینس های مهم ونکوور امور مالی، صنایع علوم زیستی و بهداشت، ارتباطات، مدیریت رویدادها و مدیریت عمومی هستند.

شهر مونترال برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

مونترال شهری مدرن و پیشرفته است که تنها چند ساعت با کبک فاصله دارد و یکی از مهم ترین شهرهای ایالت کبک به شمار می رود. بر اساس آخرین آمار، مونترال جمعیتی حدود ۱.۸ میلیون نفر را در خود جای داده است و این شهر یکی از شهرهای مهم اقتصادی در کشور کانادا به حساب می آید.

تولید ناخالص داخلی هر منطقه قدرت اقتصادی و صنعتی آن را نشان می دهد که در کل کشور کانادا این میزان حدود دو تریلیارد دلار است. مونترال رقمی حدود ۲۲۰ میلیارد دلار از این مقدار را عهده دار است و در این مورد مهم ترین صنایع شهر هوافضا، صنایع الکترونیک، داروسازی و توریسم است.

صنعت گردشگری و توریسم بخش مهم اقتصادی در مونترال است که آن را به یکی از مقاصد مهم برای گردشگران از سراسر دنیا تبدیل کرده است. در صورتی که قصد ورود به بازار کار توریسم این کشور را داشته باشید، مونترال فرصت های خوبی را پیشنهاد می دهد.

در این شهر توریسم داخلی و توریسم بین الملل از بهترین گزینه ها برای راه اندازی یک بیزینس و اخذ اقامت با ویزای بیزینس کانادا است و در کنار آن، صنایع حمل و نقل و لجستیک نیز بخش مهم اقتصادی در مونترال به حساب می آیند.

می توان گفت، تولید نرم افزار و آی تی از مهم ترین بخش های اقتصادی در شهرهای بزرگ کانادا به حساب می آید که این صنایع سهم بالایی در اقتصاد مونترال دارند. با استفاده از ایده های آی تی و نرم افزار و تولید رسانه های دیجیتال می توانید یک بیزینس پر بازده را در این شهر شروع کنید و به بازدهی کسب و کار مناسبی دست پیدا کنید.

جالب است تا بدانید مونترال از نظر تولید نساجی و محصولات پارچه ای نیز قدرت اقتصادی زیادی دارد و تولید محصولات کارخانه ای و تولید محصولات غذایی بخش جدایی ناپذیر از اقتصاد مونترال به حساب می آیند.

مونترال با تاریخ و هنر خود بین شهرهای بزرگ این کشور شناخته می شود و توسعه شهری این منطقه نشان گر پیشرفت عالی آن در سال های گذشته است. به جرات می توان گفت مونترال یکی از شهرهای زیبا و منحصر به فرد کانادا است که می تواند یکی از مهم ترین مقاصد کارآفرینان و متخصصان تجارت به حساب آید.

فرهنگ مونترال و غذاهای آن بین مردم مشهور است و در این شهر سالانه فستیوال ها و مراسم های زیادی برگزار می شود. در این شهر می توانید با زبان انگلیسی یا فرانسوی وارد بازار کار شوید و یک بیزینس را تاسیس کنید که در نهایت شما را به اقامت دائم کانادا خواهد رساند.

شهر کلگری برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

شهر کلگری که در استان آلبرتا واقع شده است، به تنهایی سهم ۱۱۰ میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی دارد. جمعیت شهری این منطقه بیش از ۱.۳ میلیون نفر است و از این نظر کلگری به عنوان یکی از پر جمعیت ترین شهرهای کانادا به حساب می آید.

در شهر کلگری صنایع مهم و راهبردی وجود دارند که از مهم ترین آن ها می توان به کشاورزی و فرآوری محصولات کشاورزی اشاره کرد. کشاورزی بخش جدایی ناپذیر از اقتصاد کلگری به حساب می آید و بهتر است بدانید که این استان برنامه کارآفرینی مختص به خود را دارد که با استفاده از آن می توانید به اقامت دائم دست پیدا کنید.

این برنامه با نام کارآفرینی کشاورزی آلبرتا شناخته می شود که سالانه بسیاری از کارآفرینان و متخصصان در آن شرکت کرده و موفق به تاسیس بیزینس کشاورزی خود می شوند.

صنایع هوافضا و لجستیک در کلگری از مهم ترین و پر بازده ترین بخش های اقتصادی در کلگری به حساب می آید که در کنار آن، شما می توانید بیزینس های موفق مرتبط با حمل و نقل و انبارداری را نیز در کلگری مشاهده کنید.

در صنایع کشاورزی و تولید محصولات غذایی فرصت های قابل توجهی در کلگری وجود دارد و در صورتی که به دنبال ورود به بازار کار تولید محصولات غذایی هستید، فرصتی خوب در کلگری وجود دارد چرا که امکان صادرات محصولات نیز برایتان وجود خواهد داشت.

ایالت آلبرتا از مهم ترین مناطق از نظر تولید انرژی و صنایع مرتبط است که در این ایالت و شهر کلگری صنایع انرژی و تولید برق و استخراج نفت و گاز جایگاه ویژه ای در اقتصاد کل کانادا دارند. در صورتی که در حوزه تخصصی نرم افزار و خدمات مرتبط فعالیت داشته اید و ایده های خوبی دارید، کلگری شهری قابل اتکا برای تاسیس یک پروژه بیزینسی است که در آن میزان تقاضا در مورد خدمات نرم افزاری عالی است.

در بیشتر شهرهای بزرگ شما می توانید در حوزه تخصصی نرم افزار و خدمات آی تی و ارتباطات وارد شوید چرا که میزان تقاضا در حال حاضر خوب است و روز به روز هم در حال افزایش است.

علوم زیستی و علوم بهداشت از دیگر بخش های مهم اقتصادی در کلگری است و برای اهالی فرهنگ و هنر نیز، کلگری پیشنهادهای خوب و منحصر به فردی را دارد.

رسانه های دیجیتال و تولید مدیا از بخش های مهم اقتصادی در این شهر به شمار می روند که متخصصان می توانند با ارائه ایده های تجاری با استفاده از روش های کارآفرینی یا استارتاپ وارد بازار کار این شهر شوند.

شهر وینیپگ برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

شهر وینیپگ مهم ترین شهر ایالت منیتوبا است که بیش از ۷۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و این شهر با تولید کشاورزی و صنایع تولید کارخانه ای خود شناخته می شود. در وینیپگ کارخانه های تولید محصولات اساسی و پیشرفته حضور دارند که بخش مهمی از اقتصاد ایالت و کل کانادا در دست آن ها است.

لجستیک و صنایع مرتبط با حمل و نقل در اقتصاد وینیپگ جایگاه ویژه ای دارد و در صورتی که در حوزه کشاورزی و تولید محصولات مرتبط تخصص داشته باشید، فرصتی عالی در وینیپگ در اختیار شما خواهد بود.

وینیپگ دارای برنامه مهاجرت کارآفرینی مختص به خود است که با استفاده از آن می توانید یک مجموعه کشاورزی را تاسیس کنید و موفق به اخذ ویزای بیزینس کانادا شوید.

در صورتی که در حوزه مدیریت مجموعه کشاورزی یا دامداری تجربه حرفه ای دارید و می توانید یک بیزینس کشاورزی یا دامداری را راه اندازی کنید، وینیپگ از بهترین فرصت ها برخوردار است و امکانات مناسبی را در اختیار شما قرار خواهد داد.

از نظر لجستیک و صنایع مرتبط با هوافضا و حمل و نقل وینیپگ یکی از بهترین مناطق به شمار می رود و این شهر یکی از مراکز اصلی حمل و نقل هوایی و زمینی در کل کشور کانادا به حساب می آید. در کنار صنایع پیشرفته کارخانه ای، وینیپگ شهری است که در حوزه مدیا و رسانه های دیجیتال نیز پیشرفت زیادی کرده است و این نوع صنایع را می توان دارای سهم اقتصادی بالایی در این شهر دانست.

آی تی و به خصوص صنایع ارتباطات در وینیپگ از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند و شما می توانید در این حوزه های تخصصی در وینیپگ ویزای بیزینس کانادا را دریافت کنید.

شهر ادمونتون برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

شهر ادمونتون از مهم ترین شهرها در آلبرتا به حساب می آید که سهم صنعتی مهمی از نظر تولید انرژی و تولید کشاورزی دارد. در صورتی که به دنبال اخذ ویزای بیزینس کانادا در یکی از حوزه های صنعتی انرژی و نفت و گاز هستید، ادمونتون پیشنهادی شگفت انگیز و منحصر به فرد خواهد بود.

شاید بسیاری از مخاطبان مهاجرت بیزینسی کانادا به پتانسیل های ادمونتون توجهی نداشته باشند اما دقت کنید که این شهر از نظر منابع طبیعی و وجود صنایع پیشرفته به عنوان یکی از مهم ترین شهرها در آلبرتا و کانادا شناخته می شود. ادمونتون در حدود ۹۵۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است و سهم تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۹۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

صنایع تولید کارخانه ای در ادمونتون رشد و توسعه زیادی کرده اند و این شهر با کارخانه های بزرگ خود شناخته می شود که کالاها و محصولات مهمی را تولید و به بازار عرضه می کنند.

در حالت کلی، شهرهای بزرگ این کشور و شهرهای مرکز استان در کانادا اهمیت زیادی از نظر تولید کارخانه ای دارند و می توان گفت، ادمونتون از این نظر در رده های بالای جدول قرار دارد. تولید کشاورزی ادمونتون نیز از فرصت های عالی برخوردار است و شما با برنامه کارآفرینی کشاورزی آلبرتا می توانید به این شهر مهاجرت کنید و اقامت دائم کانادا را دریافت کنید.

در صورتی که قصد ورود به بازار کار فناوری و آی تی را در ادمونتون دارید، بهتر است بدانید که این شهر دارای قابلیت های منحصر به فردی است و بیزینس های خرد و متوسط مرتبط با آی تی در این شهر توسعه زیادی داشته اند.

امور مالی و بیمه و تولید محصولات غذایی بخش مهمی از صنعت و اقتصاد ادمونتون را به خود اختصاص داده است و از بخش های صنعتی مهم در این شهر می توان به توریسم و گردشگری اشاره کرد. ادمونتون نیز مانند شهرهای معروف این کشور یک منطقه چند صنعتی مهم و منحصر به فرد به حساب می آید که کارآفرینان و متخصصان کسب و کار می توانند از فرصت های بیزینسی در آن بیشترین استفاده را ببرند.

شهر ساسکاتون برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

شهر ساسکاتون یکی از مناطقی است که در کنار رجینا قدرت اقتصادی زیادی در این ایالت دارند. شهر ساسکاتون یکی از دو شهر معروف ساسکاچوان است که جمعیتی در حدود ۲۷۰ هزار نفر را در خود جای داده است و سهم تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۰ میلیارد دلاری دارد.

این شهر با صنایع کشاورزی و تولید محصولات غذایی خود شناخته می شود و در آن می توانید یک مجموعه کشاورزی یا دامداری قابل اتکا را راه اندازی کنید. ایالت ساسکاچوان دارای دو برنامه مختص به کارآفرینی کشاورزی است که با استفاده از آن ها می توانید ویزای بیزینس کانادا را دریافت کنید و به این منطقه مهاجرت کنید.

ساسکاتون در بخش تولید کارخانه ای و عرضه محصولات کارخانه ای پیشرفته به بازار سهم زیادی بین شهرهای مهم کانادا در اختیار دارد که این بخش شامل تولید محصولات غذایی، تولید ماشین آلات، تولید محصولات حمل و نقل و تولید محصولات شیمیایی است.

از نظر تولید کارخانه ای، بیش از ۳۰ هزار نفر در این شهر مشغول به کار هستند و محصولات مرتبط آن در صنایع هوافضا، خودرو و حمل و نقل و صنایع الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد.

ساسکاتون دارای صنایع معدن و انرژی قدرتمندی است که این شهر در رده بندی های مختلف در رتبه های برتر از نظر تولید معدنی و تولید انرژی در کانادا قرار گرفته است. بیش از ۱۹ هزار نفر در این صنایع در ساسکاتون مشغول به کار هستند و این صنعت بخش بزرگی از تولید ناخالص کل ایالت را بر عهده دارد.

از دیگر صنایع مهم ساسکاتون می توان به خرده فروشی و عمده فروشی، فناوری و صنایع مرتبط با فرآوری محصولات کشاورزی اشاره کرد. شما در این ایالت به برنامه های متنوع مهاجرتی دسترسی دارید که با استفاده از آن ها می توانید ویزای بیزینس کانادا را دریافت کنید.

از مهم ترین این برنامه ها می توان به کارآفرینی، استارتاپ، خرید بیزینس و مهاجرت خود اشتغالی اشاره کرد که بر اساس سوابق شغلی و تحصیلی تان می توانید با استفاده از آن ها اقدام کنید.

شهر هالیفاکس برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

هالیفاکس شهری مهم در ایالت نوا اسکوشیا است که به عنوان مرکز استان شناخته می شود. در این شهر بیش از ۴۴۰ هزار نفر زندگی می کنند و هالیفاکس با صنایع مرتبط با اقیانوس و دریانوردی خود شناخته می شود. از نظر رشد فناوری و آی تی، هالیفاکس توانسته است در کل کانادا رتبه دوم را به دست آورد و با این آمار می توان این شهر را از مناطق توسعه یافته از نظر فناوری و رسانه های دیجیتال به حساب آورد.

صنایع مرتبط با خدمات نرم افزاری و آی تی از بهترین حوزه های تخصصی برای شروع یک استارتاپ و اخذ ویزای بیزینس کانادا هستند و در کنار آن، شما می توانید با روش های کارآفرینی نوا اسکوشیا نیز به این ایالت مهاجرت کنید.

هالیفاکس از نظر رشد بیزینس های مرتبط با امور مالی در شرایط عالی قرار دارد و بیش از هزار شرکت و بیزینس مرتبط در این شهر حضور دارند.

در صورتی که در این حوزه تخصصی فعالیت کرده اید و دارای سابقه شغلی مرتبط هستید، هالیفاکس دارای برنامه های مهاجرتی مختص به خود است که می توانید با استفاده از آن ها ویزای بیزینس کانادا را به دست آورید. برنامه مهاجرت کارآفرینی در ایالت نوا اسکوشیا نیز وجود دارد و در کنار آن، می توانید با روش های استارتاپ و خود اشتغالی نیز به این منطقه مهاجرت کنید.

حمل و نقل و لجستیک بخش مهم اقتصادی در این شهر است و جالب است تا بدانید این شهر از طریق مسیرهای تبادل دریایی، هوایی و زمینی به بیش از ۱۵۰ کشور دنیا متصل است. با این شرایط، بیزینس های مرتبط با حمل و نقل دارای شرایط ایده آل و منحصر به فردی هستند تا بتوانند یک کسب و کار پر بازده را در این شهر شروع کنند.

از دیگر صنایع مهم و اساسی در هالیفاکس می توان به بیزینس های مرتبط با اقیانوس و ماهیگیری اشاره کرد که بیش از سیصد کمپانی قدرتمند در حوزه اقیانوس و دریانوردی در این شهر فعالیت می کنند. شما می توانید در بیزینس های مرتبط با علوم زیستی و بهداشت و درمان نیز در هالیفاکس وارد بازار کار شوید و به بازدهی بیزینس خوبی دست پیدا کنید.

با تراست بیزینس همراه باشید

 • برای اخذ ویزای بیزینس کانادا روش های عملی و قابل اتکایی در این کشور وجود دارد که شما می توانید در کمترین زمان ممکن این نوع ویزا را اخذ کنید.
 • دقت کنید که انتخاب روش مهاجرتی برای اخذ ویزای بیزینسی کانادا بسیار مهم است و در ابتدای مسیر باید مشخص کنید که با کدام روش مهاجرت بیزینسی قصد مهاجرت به این کشور را دارید.
 • ویزای بیزینس کانادا در دو دسته بندی کوتاه مدت و بلند مدت ارائه می شود و شما با بازدید تجاری می توانید ویزای کوتاه مدت را دریافت کنید. در روش هایی مانند کارآفرینی یا استارتاپ موفق خواهید شد تا ویزای بلند مدت اخذ کنید و اهداف تان را در این کشور دنبال کنید.
 • ارائه پرونده کامل و بدون نقص در روش های مهاجرتی یا بازدید تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. ارائه پرونده کامل خواهد بود که می تواند شما را به اهداف تان برساند و با این کار وقفه ای در مراحل مهاجرت شما یا بازدید تجاری از منطقه مورد نظر به وجود نخواهد آمد.
 • در هر مرحله از اخذ ویزای بیزینس کانادا که باشید، متخصصان تراست بیزینس آماده هستند تا شما را در این مسیر راهنمایی کنند.
 • مشاوران و وکلای تخصصی مهاجرت در تراست بیزینس با یک بررسی کامل از پرونده شما می توانند تمامی موانع را از پیش روی شما بردارند تا در شرایط بهتری به سمت اخذ ویزای بیزینسی کانادا قدم بردارید.

وکیل ویزا برای اخذ ویزای بیزینس کانادا

وکیل ویزا تجربه بالایی در پرونده های مهاجرتی و پرونده های ویزای بازدید تجاری این کشور دارد و در کمترین زمان ممکن می تواند مشکلات پرونده شما را از میان بردارد.

تنها یک بررسی کامل از پرونده متقاضیان کافی است تا وکلای مهاجرت بیزینسی بتوانند در این مسیر شما را راهنمایی کنند تا در یک مسیر مشخص و بدون دغدغه به سمت عملی کردن اهداف تان قدم بردارید.

دقت داشته باشید که بسیاری از مشکلاتی که برای اخذ ویزای بیزینس کانادا به وجود می آید به دلیل دقت نکردن در ثبت درخواست و ارائه مدارک ناقص پرونده است. بنابراین، در صورتی که بتوانید پرونده خود را به یک وکیل قانونی و باتجربه بسپارید، با خیال راحت خواهید توانست تا برای مراحل بعدی مهاجرت برنامه ریزی کنید.

در هر مرحله از اخذ ویزای بیزینس کانادا که باشید، متخصصان تراست بیزینس آماده هستند تا شما را در این مسیر همراهی کنند. ممکن است در مسیر اخذ ویزاهای بیزینسی کانادا مشکلاتی به وجود آید که بیشتر آن ها به دلیل دقت نکردن به ثبت اطلاعات و ارائه نکردن مدارک کامل پرونده است.

در صورتی که یک همراه مطمئن در کنار شما باشد، با خیال راحت می توانید پرونده خود را ارائه دهید و در زمان وجود مشکل راه حلی سریع برای آن ارائه خواهد شد. در تمامی ایام هفته می توانید با متخصصان کسب و کار و وکلای مهاجرت در تراست بیزینس تماس حاصل فرمایید.

مشاور بیزینسی چه کمکی به شما در مسیر اخذ ویزای بیزینس کانادا خواهد کرد؟

مشاوران بیزینس که در زمینه انتخاب بیزینس و شناخت بازار تخصص بالایی دارند، می توانند اطلاعات مورد نیاز را برای شما ارائه دهند تا در مسیر اخذ ویزای بیزینس کانادا به راحتی به موفقیت برسید. یک مشاور تخصصی بیزینس وظیفه ارائه اطلاعات در مورد منطقه انتخاب شده و بیزینس مورد علاقه تان را دارد تا به درک درستی از موفقیت دست پیدا کنید.

به دلیل داشتن اطلاعات کامل در مورد بازار کانادا و مناطق مختلف آن، مشاوران بیزینس در مرحله تحقیقات بازار و نوشتن بیزینس پلن بیشترین کمک را به شما خواهند کرد تا بتوانید درصد موفقیت بیزینس خود را به دست آورید.

تراست بیزینس بهترین خدمات مشاوره بیزینسی را در اختیار شما قرار می دهد و شما را با مشاوران تخصصی آشنا خواهد کرد که از نزدیک با بازار کار این کشور آشنا هستند.

داشتن اطلاعات به روز و قابل اتکا از جمله مهم ترین بخش های کار برای موفقیت در مسیر اخذ ویزای بیزینسی کانادا است که شما با یک مشاوره تخصصی کسب و کار می توانید تمامی این اطلاعات را به دست آورید.

سوالات متداول

ویزای بیزینس کانادا چیست؟

ویزای بیزینس کانادا یکی از روش هایی است که با راه اندازی بیزینس در کشور کانادا می توان به آن دست پیدا کرد. با استفاده از این ویزا شما می توانید در این کشور حضور داشته باشید و با اهداف بیزینسی در آن فعالیت داشته باشید. دقت کنید که دریافت این ویزا مراحل مختلفی دارد و مدت زمان لازم برای دریافت آن وابسته به روش انتخاب شده برای رسیدن به این نوع ویزا است.

مراحل درخواست برای ویزای بیزینس کانادا چیست؟

شما برای درخواست برای ویزای بیزینس کانادا ابتدا باید روش مهاجرتی را انتخاب کنید و پس از آن اقدام به مطالعه شرایط برنامه کنید. برای دریافت ویزای بیزینس کانادا نیاز به ارائه مدارکی است که مهم ترین آن ها را می توان مدارک هویتی به حساب آورد. بعد از ثبت درخواست شما نیاز دارید تا هزینه اپلیکیشن را بپردازید تا پرونده تان بررسی شده و جواب آن در مدت زمان مشخص به ایمیل تان ارسال شود.

 مدت زمان پردازش ویزای بیزینس کانادا چقدر است؟

برای ویزاهای بیزینس ویزیتور و ویزاهای توریستی این کشور مدت زمان یک هفته تا شش هفته تعیین شده است و در این مدت زمان شما باید تایید ویزای خود را به دست آورید. البته، بر اساس شرایط و شلوغی اداره مهاجرت ممکن است این مدت زمان کمی طولانی تر شود.

آیا ویزای بیزینس ویزیتور از زیر مجموعه های ویزای بیزینسی کانادا به حساب می آید؟

بله. ویزای بیزینس ویزیتور یکی از ویزاهای کانادا به شمار می رود که با استفاده از آن می توانید در این کشور حضور پیدا کنید و فعالیت های تایید شده تحت عنوان این نوع ویزا را انجام دهید.
از جمله فعالیت هایی که با استفاده از این نوع ویزا می توان انجام داد، امضای قراردادهای همکاری با شرکت های کانادایی و بررسی شرایط بازار قبل از سرمایه گذاری در این کشور است.

آیا ویزای استارتاپ کانادا جزو ویزاهای بیزینسی این کشور به حساب می آید؟

بله. در روش استارتاپ کانادا شما یک ویزای اولیه به دست خواهید آورد که با استفاده از آن می توانید در این کشور حضور پیدا کنید و استارتاپ مورد نظر را در آن تاسیس کنید.
روش استارتاپ از بهترین روش های مهاجرت به کانادا به حساب می آید که دریافت ویزای آن ارزش زیادی دارد و با استفاده از این نوع ویزا می توانید در کشور کانادا یک استارتاپ پر بازده را شروع کنید.

چه روش هایی برای دریافت ویزای بیزینس کانادا ارائه شده است؟

روش های مختلفی وجود دارد که شما با استفاده از آن ها می توانید به عنوان یک متقاضی بیزینس در این کشور حضور پیدا کنید و تجارت خود را در آن شروع کنید. برای نمونه، استفاده از روش استارتاپ یا کارآفرینی از جمله این روش ها به حساب می آید که در یک مسیر مشخص شما را به اقامت دائم کانادا خواهد رساند.
در صورتی که قصد دریافت ویزای بیزینس کانادا را داشته باشید، می توانید با استفاده از روش های خوداشتغالی یا خرید بیزینس در کانادا نیز اقدام کنید.

آیا می توان ویزای بیزینس کانادا را به اقامت دائم کانادا تبدیل کرد؟

بله. این امکان وجود دارد تا شما یک ویزای بیزینس موقت دریافت کنید و پس از حضور در این کشور به فکر توسعه بیزینس خود باشید. پس از محقق کردن مفاد قرارداد اولیه که با دولت این کشور امضا کرده اید، می توانید برای اقامت دائم کانادا نیز درخواست دهید.
مفاد قرارداد همان شرایط اولیه برنامه های مهاجرت بیزینسی هستند که پس از حضور در این کشور با ویزای کار می توانید این موارد را محقق کنید و برای اقامت دائم این کشور درخواست دهید.

چه مزیتی برای ویزای بیزینس کانادا ارائه شده است؟

ویزای بیزینسی کانادا مختص کارهای تجاری ارائه شده است و با این نوع ویزا می توانید در کشور مقصد حضور داشته و کارهای مربوط به شروع بیزینس یا بازدید تجاری را انجام دهید.
مدت اعتبار بالایی برای ویزای بیزینس کانادا وجود دارد و در صورت نیاز می توانید این اعتبار را تمدید کنید. دارندگان ویزای بیزینس کانادا می توانند در هر نقطه از کشور کانادا بیزینس خود را شروع کنند و از این نظر محدودیتی برای آن ها وجود ندارد.

از چه طریقی می توان ویزای بیزینس کانادا را دریافت کرد؟

شما ابتدا باید شرایط برنامه ها را بررسی کنید چرا که در برنامه های مهاجرت بیزینسی مختلف شرایط متفاوتی ارائه شده است. در صورتی که شرایط برنامه مورد نظر را داشته باشید، می توانید از طریق وب سایت برنامه مورد نظر اقدام کنید.
برای برنامه های کارآفرینی شما باید از طریق وب سایت استانی اقدام کنید و برای برنامه های خود اشتغالی نیز لازم است از طریق سفارت این کشور مدارک ارسال شوند.

آیا همسر متقاضی می تواند همزمان ویزای کار دریافت کند؟

بله. این امکان وجود دارد تا در روش هایی مانند کارآفرینی یا استارتاپ همسر متقاضی بتواند در این کشور اجازه کار دریافت کند و از این طریق درآمد به دست آورد. مزیت مهم روش های مهاجرت تجاری هم همین است که همسر و فرزندان متقاضی اصلی می توانند از شرایط خوبی برخوردار باشند.

آیا برای دریافت ویزای بیزینس کانادا نیاز به سفر اکتشافی است؟

بله. البته شما ابتدا باید شرایط برنامه مهاجرتی مورد نظر را بررسی کنید و پس از آن یک سفر اکتشافی یا بازدید از منطقه مورد نظر انجام دهید. این سفر اکتشافی برای آشنایی شما با منطقه مورد نظر است که پس از این کار خواهید توانست با دید بهتری به سمت تاسیس بیزینس خود در این منطقه قدم بردارید.

آیا با ویزای بیزینس ویزیتور کانادا می توان در این کشور کار کرد؟

خیر. به هیچ وجه نمی توان با ویزای بازدید تجاری کانادا در این کشور کار کرد و درآمد داشت. این نوع ویزا در دسته ویزاهای موقت قرار دارد و با استفاده از آن شما می توانید کارهایی مانند بازدید از منطقه مورد نظر، امضای قراردادها و آموزش به کارکنان را انجام دهید.
امکان تمدید این نوع ویزا وجود دارد اما در صورتی که با این نوع ویزا وارد بازار کار شوید، در آینده به مشکل بر خواهید خورد.

آیا استارتاپ روش خوبی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا به شمار می رود؟

بله. ویزای بیزینس کانادا از طریق استارتاپ روشی عملی و قابل اتکا است اما شما باید دقت داشته باشید که ایده تجاری و طرح پروژه در این روش بسیار اهمیت دارد. در صورتی که یک ایده خوب تجاری داشته باشید که بتوان روی آن سرمایه گذاری کرد، روش استارتاپ از جمله بهترین روش ها برای اخذ ویزای تجاری کانادا به حساب می آید.

چه تفاوتی بین برنامه های مهاجرتی فدرال و استانی وجود دارد؟

برنامه های فدرال که خوداشتغالی یکی از آن ها است، تحت مدیریت دولت اصلی بررسی می شوند و شما مستقیما باید مدارک تان را به دولت اصلی ارائه دهید. با این حال، در روش هایی مانند کارآفرینی شما نیاز دارید تا ابتدا مراحل را از طریق استان مورد نظر شروع کنید و در صورت تایید شدن پرونده در استان مورد علاقه است که خواهید توانست ویزای شغلی و اقامت دائم دریافت کنید.

هزینه ها برای اخذ ویزای بیزینس کانادا چقدر است؟

هزینه ها در این روش برای اخذ ویزا در برنامه های مختلف متفاوت است. در حالت کلی، هزینه ویزای کار ۱۰۰ دلار کانادا است و در کنار آن شما باید برنامه مورد نظر را بررسی کنید تا هزینه آن را مشاهده کنید. برای روش استارتاپ، هزینه ویزا ۲۱۴۰ دلار است که این میزان برای بررسی پرونده و حق اقامت دائم ارائه شده است. در روش خوداشتغالی نیز شما باید این هزینه را در نظر داشته باشید.

چه لزومی برای استفاده از خدمات وکیل ویزا وجود دارد؟

استفاده از خدمات وکیل مهاجرتی در برنامه های مهاجرت بیزینسی کانادا الزامی نیست اما شما با استفاده از خدمات یک وکیل قانونی می توانید مراحل را در مدت زمان کوتاه تری طی کنید. این کار صرفه جویی زیادی در زمان برای شما فراهم خواهد کرد.
در مراحل مختلف در صورتی که پرونده شما به مشکل برخورد کند، می توانید در زمانی کوتاه راه حل عبور از موانع را در اختیار داشته باشید. یک وکیل قانونی رهبری پرونده شما را بر عهده خواهد گرفت و به عنوان یک پشتیبان همیشگی در کنار شما است تا پرونده تان به نتیجه برسد.

آیا امکان اخذ ویزای بیزینس کانادا برای تمامی استان های کانادا وجود دارد؟

بله. شما می توانید با استفاده از برنامه های مختص به هر استان، ویزای بیزینس کانادا را برای استان ها و مناطق مختلف این کشور دریافت کنید. این موضوع وابسته به اهداف شما از مهاجرت است و در ابتدای مسیر می توانید روشی را انتخاب کنید که در منطقه مورد نظر شما ارائه شده است و شما را در نهایت به اقامت دائم خواهد رساند.

کدام یک از برنامه های استانی برای اخذ ویزای بیزینس کانادا بهتر است؟

انتخاب منطقه مورد نظر برای دریافت ویزای بیزینس کانادا کاملا وابسته به خود شما و اهداف تان است. در حالت کلی، برنامه های انتاریو، بریتیش کلمبیا و کبک از شرایط خوبی برای دریافت ویزای تجاری کانادا برخوردار هستند اما در برنامه هایی مانند نوا اسکوشیا و پرنس ادوارد شما رقبای کمتری را پیش روی خود خواهید دید. در ابتدای مسیر بهتر است شرایط کلی برنامه ها و میزان رقبا را در گذشته بررسی کنید و برنامه ای را انتخاب کنید که کاملا مناسب سابقه شغلی و شرایط شما است.

آیا برای اخذ ویزای بیزینس کانادا حتما نیازی به مرحله بیومتریک است؟

بیومتریک مرحله ای است که برای تمامی ویزاهای این کشور به آن نیاز خواهید داشت. این مرحله به صورت حضوری انجام خواهد شد و برای طی کردن آن باید در یکی از دفاتر تایید شده VAC حضور پیدا کنید. در صورتی که زمان بندی درستی داشته باشید، طی کردن مرحله بیومتریک یا انگشت نگاری زمان زیادی را از شما نخواهد گرفت و در کمترین زمان ممکن می توان این مرحله را پشت سر گذاشت.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رزرو وقت مشاوره
تماس
تلفن ایران واتساپ کانادا پیج اینستاگرام

استفاده از مطالب سایت تراست فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. © کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت Trust Way Immigration Services می‌باشد.